Bokrecension: Vikingagravar vid Nordre älv

Vikingagravar vid Nordre älv, red. Berit Hall, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg 2007. 239 s. ISBN 978-91-85488-89-6.

Västsverige nämns ofta i de isländska sagorna, framför allt nuvarande Vikingagravar vid Nordre älvBohuslän, som under medeltiden var en del av det norska landskapet Viken. Arkeologiskt har Västsveriges vikingatid däremot inte varit särskilt uppmärksammad. De västsvenska arkeologerna har i första hand varit inriktade på den äldsta stenåldern, som här har lämnat rika spår.

Tack vare utgrävningarna av gravar i Kallerhamn vid Nordre älv (Göta älvs norra gren) på Hisingen har dock ny kunskap om vikingatiden tillförts, och i föreliggande bok dras även rönen från utgrävningarna av vikingatida gravfält i övriga Västsverige in i diskussionen. Boken är mycket grundlig. Lennart Andersson Palm ger oss en mönstergill beskrivning av bebyggelseutveckling och uppodling i Öxnäs by, men det är svårt att säga något väsentligt om vikingatiden med hjälp av källor från långt senare århundraden. Framställningen har sitt värde främst för dem, som forskar om dessa senare århundraden. Han påvisar dock, att genom uppodling har åkermarkens omfattning ökat och ängsmarken minskat. Slutsatsen blir, att boskapsskötseln i äldre tid – alltså även på vikingatiden – har varit viktigare än under senare århundraden.

Marianne Lönn går igenom ortnamnen i Öxnäs. Det är en värdefull genomgång, som lyfter fram även smärre natur- och ägonamn, men namnen är belagda under senare århundraden och säger ingenting om vikingatiden. Ortnamnsredogörelsen tillsammans med bokens många flygbilder medför dock, att läsarna får en klarare bild av områdets geografiska utseende och förutsättningar. Den kan tjäna som mönster för liknande undersökningar inom andra byar. Gundela Lindman kan genom att undersöka lavar på stengärdsgårdar ungefärligen tidfästa dem. Hon nödgas dock fastslå, att stengärdsgårdarna i Öxnäs tillkom i samband med skiftena på 1700-talet och 1800-talet. För oss, som sysslar mycket med sentida stengärdsgårdar, är hennes artikel intressant och givande, men vikingatiden är inte åtkomlig på detta vis.

Desto mer ger utgrävningarna. Gravfältet vid Kallerhamn, en naturlig hamn vid Nordre älv, har grävts ut. En av gravarna var en båtgrav med omkring 400 nitar eller spikar. Det framgår också, att man har reparerat båtar på platsen. Tyvärr rör det sig om en brandgrav, varför mycket kunskap bokstavligen har gått upp i rök. Vid Kallerhamn har funnits en vikingatida pålspärr i Göta älv. I Djupedal öster om Öxnäs och Kallerhamn finns två fornborgar. Hålvägar finns i markområden emellan borgarna  å ena sidan och de båda orterna vid älven å den andra. Bilden av en vikingatida hamn med pålspärr och gravfält på nära hand samt fornborgar i bakgrunden har vuxit fram genom dessa undersökningar, genomförda och beskrivna av Berit Hall. Sofia Prata har gått igenom benfynden. Hon ställer många frågor och dryftar ett flertal möjliga svar, men hon är föredömligt försiktig i sina slutsatser. Förhoppningsvis kan hennes ingående diskussion medföra att arkeologerna blir angelägnare om att göra ännu fler iakttagelser och ta till vara ännu mer information än tidigare. Förhoppningsvis kan några av de många obesvarade frågorna besvaras i framtiden. En intressant iakttagelse är, att hästben är vanligare i västsvenska gravar än i östsvenska. Varför är det så? Frågan ställs men besvaras inte. Vad gäller dessa avlägsna tider blir frågorna nödvändigtvis fler än svaren.

Boken Vikingagravar vid Nordre älv är ett värdefullt bidrag till den svenska vikingatidens historia. För västsvensk vikingatid än den grundläggande och kommer mycket länge att höra till de viktigaste verken.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s