Gubben Noak

Gubben Noak

– något ursprungligare

Christina Hall har i sin visbok (påbörjad 1766) skrivit ner även Bellmans dryckesvisa ”Gubben Noak”. Den föreligger där i en ursprungligare version än Bellmans slutliga. Som bekant bearbetade Bellman under hela sitt liv sina visor, vilket inte alltid var till deras fördel. Här kommer Christina Halls uppteckning eller avskrift med normaliserad stavning och med skiljetecken utsatta. Visan avtrycks med benäget tillstånd av Niklas Krantz, visbokens ägare.

Gubben Noak

Christina Halls uppteckning (på sidorna 68-69 i hennes visbok)

1. Gubben Noak, gubben Noak var en heders man.

    När han kom ur arken,

    plantera’ han på marken

    mycke vin och mycke vin,

    ja, det gjorde han.

                  #

2. Han väl visste, han väl kände, vad en mänska va’:

     lik de andra djuren

     törstig av naturen.

     Han därföre, han därföre

     vinet plantat har.

                  #

3. Gubben Noak, gubben Noak brukte egit hår.

     Pipskägg. Hakan trinder.

     Rosenröda kinder.

     Han drack lustigt,

     ropa’ hurtigt: ”Hurra och go’ tår!”

                  #

4. Gubben Noak, gubben Noak rodde ut sin ark.

     Köpte sig buteljer,

     såd’na som man säljer,

     till att dricka, till att dricka

     på den nya park.

                  #

5. Gumman Noak, gumman Noak var en heders fru.

     Hon lät gubben dricka.

     Fick jag sådan flicka,

     gifte jag mig, gifte jag mig

     strax på stunden nu!

                  #

6. Aldrig sad’ hon, aldrig sad’ hon: ”Kära far, nå, nå!”

     Aldrig tog hon kruset.

     Men det ena ruset

     på det ena, på det ena

     lät hon gubben få.

                  #

7. Inga skålar, inga skålar gjorde mun’ besvär.

     Då var ej den läran:

     ”Jag skall ha den äran.”

     Men i botten, men i botten

     drack man, si så här.

                  #

8. Då var roligt, då var roligt på vår gröna jord.

     Man fick bra till bästa.

     Ingen törstig nästa

     satt och blängde, satt och blängde

     vid ett dukat bord.

                              La Fin

Många avvikelser från standardversionen

Christina Halls uppteckning eller avskrift skiljer sig i många avseenden från standardversionen. Den jämförs här med standardversionen i: Carl Michael Bellman, Fredmans Sånger: Text- och melodihistorisk utgåva… Textredaktör: Gunnar Hillbom. Melodiredaktör: James Massengale, 1992. Avvikelserna förtecknas här med standardversionens ord inom parentes. Redan kända läsarter utmärks med ett K.

Första strofen

kom (gick) K

mycke (mycket), två gånger, K

och (ja) K

— (ja)

ja, det (detta)

Andra strofen

han väl kände (han väl visste)

vad en mänska va’ (att en mänska var) K

lik (som)

Raderna två och tre kommer i annan ordning i standardversionen.

Han därföre ( Därför han ock), två gånger

vinet plantat har (vin planterat har) K

Denna strof är nummer tre i standardversionen.

Tredje strofen

egit hår (egna hår)

Han drack lustigt (Drack i botten)

ropa’ hurtigt (drack i botten)

go’ tår – gutår

Denna strof är nummer sex i standardversionen.

Fjärde strofen

Gubben Noak (Noach rodde), två gånger.

rodde ut sin ark (ur sin gamla ark) K

såd’na som (sådana)

till att dricka (för att dricka) K

på den (på vår)

Denna strof är nummer två i standardversionen.

Femte strofen

Hon lät gubben dricka (Hon gav man sin dricka)

strax på (just på)

Denna strof är nummer fyra i standardversionen.

Sjätte strofen

Aldrig tog hon kruset (Sätt ifrån dig kruset)

Men (Nej)

ena (andra), två gånger

Denna strof är nummer fem i standardversionen.

Sjunde strofen

mun’ (då) K

Men (nej), två gånger

si (ur)

Denna strof är nummer åtta i standardversionen.

Åttonde strofen

roligt (lustigt)

bra (väl)

Denna strof är nummer sju i standardversionen.

Få förändringar till det bättre

Bellmans dryckesvisa ter sig som en glad dryckesvisa, helt utan mörka inslag. I förhållande till Bibelns skildring, av vilken framgår, att Noa drack sig redlös och låg med blottat underliv i sitt tält (1 Mos. 9:20-27), ter den sig snarast som förskönande. Bellmans visa spreds genom avskrifter, och alla läsarter har inte Bellman som upphov; det måste givetvis påpekas. Även poetiskt begåvade avskrivare kunde ändra i texterna, och att avgöra vem som har gjort vad är inte lätt. Den version, som Christina Hall skrev, ger bättre uttryck åt visans glada och obekymrade stämning genom det folkliga och omedelbara språket, som Bellman senare gjorde mera skriftspråkigt. Skillnaderna belyses genom följande uppräkning:

mycke – mycket (1)

ja, det – detta (1)

Han därföre – Därför han ock (2)

ropa’ hurtigt – drack i botten (3)

såd’na som – sådana (4)

Hon lät gubben dricka – Hon gav man sin dricka (5)

strax på – just på (5)

Men – Nej (6)

mun’ – då (7)

Men – nej (7)

si – ur (7)

bra – väl (8).

     Onekligen blir det åskådligare och omedelbarare att skriva ”han väl kände” än ”han väl visste” (2). Att känna törst är för visso starkare än att veta, att folk är törstiga. Likaså är det eftertryckligare att skriva ”Aldrig tog hon kruset” än låta gumman Noak säga: ”Sätt ifrån dig kruset!” (6)

     Standardversionens företräden är få. Dock är ”gick” ett omedelbarare och åskådligare ord än ”kom” (1). Omkastningen av rader i andra strofen medför att orden ”var” och ”törstig”, som hör ihop, förs samman. Det är likaså bättre att ha både ”ena” och ”andra” är bara ”ena” (6).

     Som synes är många av avvikelserna från standardversionen kända genom andra handskrifter, men utgivarna arbetade med endast fyra äldre handskriftsvarianter, och Christina Halls visbok har så mycket att bidra med, att den skulle ha varit med bland källorna, om den hade varit känd 1992, då Fredmans sånger gavs ut i en textkritisk upplaga.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s