Francisco de Miranda – stor i Venezuela och på Gunnebo

At the end of this article, there is an abstract in English.
At the end of this article, there is an abstract in English.

”Francisco de Miranda was the most important hero of Venezuela”, förklarade Venezuelas chargé d’affaires Zuleima Rochas de Fernández, och även vad gäller Gunnebo är denne mångsidige man ett stort namn. År 2011 hade 200 år förflutit sedan Venezuela utfärdade sin självständighetsförklaring. 200-årsjubileet firades i Göteborgs Stadsmuseum torsdagen den 3 november. Venezuelas chargé d’affaires hälsade de inbjudna välkomna. Göran Michanek och Kerstin Nilsson höll föredrag om Francisco de Miranda, den store befrielseledaren.

Värdefulla dagböcker

Göran Michanek och Kerstin Nilsson berättar gärna om Francisco de Miranda. Foto: Rodolfo A. Castex.
Göran Michanek och Kerstin Nilsson berättar gärna om Francisco de Miranda. Foto: Rodolfo A. Castex.

Göran Michanek berättade om de Mirandas liv och leverne. Hans föredrag fick under sin gång allt högre fart och allt större kraft. Det var som om befrielsehjältens rika begåvning, stora verksamhetslust, stora dristighet och obestridliga framgångar hade livat upp föredragshållaren och – för en stund – fört med sig fläkten av ett sydamerikanskt temperament.

– Om man skall utfärda en självständighetsförklaring, är det inte bara att skriva på ett papper, framhöll Michanek. Förberedelser krävs. Därför åkte de Miranda omkring i Europa för att skaffa sig kunskaper, som kunde bli av nytta för det fria Venezuela. Sina iakttagelser skrev han ned i sina dagböcker, som i tryck omfattar 13 band med omkring 450 sidor i varje. Dagböckernas källvärde är mycket större än memoarer, som folk skriver för att rättfärdiga sig själva och nedsvärta sina motståndare. Francisco de Miranda skrev dock enbart för eget bruk och hade alltså inte några sådana syften. Venezuelas flagga är ett bestående föreningsband mellan Göteborg och Venezuela”, avslutade Michanek. Under sina resor besökte de Miranda Göteborg och Gunnebo. Venezuelas flagga gav han – enligt vad som berättas – färgerna gult, blått och rött till minne av Christina Hall i Göteborg och på Gunnebo. Den blev gul som hennes blonda hår, blå som hennes blåa ögon och röda som hennes röda läppar. Michanek berörde dock inte sägnen och tog inte ställning till den utan överlämnade detta ämne åt Kerstin Nilsson.

Den roliga men obekräftade sägnen om flaggan

Ett porträtt av de Miranda finns på Gunnebo, där man gärna berättar om den framstående gästens besök på Gunnebo 1787. Foto: Kristian Reuter Oliveberg.
Ett porträtt av de Miranda finns på Gunnebo, där man gärna berättar om den framstående gästens besök på Gunnebo 1787. Foto: Kristian Reuter Oliveberg.

Kerstin Nilsson berättade om befrielsehjältens besök i Göteborg och inledde med att mycket vänligt förklara för Göran Michanek och oss andra, att hon inte tror på berättelsen om Venezuelas flagga. Dessa uppgifter om flaggans färger har inte kunnat bekräftas, förklarade Kerstin Nilsson. Detta är en sägen, som visserligen är rolig men knappast sann, framhöll hon. I salen fanns två män, som tidigare har framfört samma uppfattning, nämligen antikvarie Lars Gahrn och skriftställaren Leif Påhlsson. Jag har framfört misstanken, att någon eller några av de Mirandas många fiender kan ha hittat på berättelsen för att håna och skymfa befrielserörelsen och dess fana. Påhlsson menar, att fanans färger kan ha hämtats från den svenska flaggan och den danska. (Lars Gahrn, Gunnebo – ett slott i tiden, 1997, s. 74-75.) Även professor Magnus Mörner, vår främste kännare av Sydamerikas historia, förkastade förklaringssägnen som en skröna.

de Miranda – ett föreningsband

I Gunnebos stora trappa tronar en uttrycksfull byst av de Miranda. Foto: Lars Gahrn.
I Gunnebos stora trappa tronar en uttrycksfull byst av de Miranda. Foto: Lars Gahrn.

Man måste ändå ge Göran Michanek rätt i, att Venezuelas flagga är ”ett bestående föreningsband mellan Göteborg och Venezuela”. En skröna kan vara väl så viktig som en historisk sanning. Denna skröna är både så romantisk och så rolig, att den kommer att bli ”bestående”, oavsett om folk tror på den eller icke. Den är och förblir odödlig och oförglömlig.

Framför allt är Francisco de Miranda själv ett föreningsband mellan Göteborg och Gunnebo å ena sidan och Venezuela å den andra. Hans dagböcker är och förblir en viktig källa till Göteborgs och framför allt Gunnebos historia. Dessutom besökte han byggnader, som är bevarade till våra dagar. Innan Gunnebo ännu var färdigt, besökte han egendomen och huvudbyggnaden (slottet) 1787. Han är ett stort namn på Gunnebo. Den venezolanske ambassadören besöker därför ibland Gunnebo. År 1971 fick Gunnebo Francisco de Mirandas porträtt, en teckning, som överlämnades av Venezuelas konsul i Göteborg, Luis Blanco Borges (GP 18/11 1971, MP 25/11 1971). År 1999 var det dags för Venezuelas dåvarande ambassadör i Sverige, Garavino di Turno, och landets honorärkonsul (numera konsul) Per-Olof Goliath att överlämna en byst av befrielseledaren (GP 3/6 1999, MP 9/6 1999). Den tronar nu på en uppbyggnad i Gunnebos stora trappa.

Om husen bevaras, bevaras även viktiga delar av historien, som exempelvis historien om ägare, invånare och deras gäster. Bevara fler hus – så kan vi få fler föreningsband med Venezuela eller andra länder.

Läs vidare

Miranda i Sverige och Norge 1787: General Francisco de Mirandas dagbok från hans resa i september-december 1787, Utgiven med en levnadsteckning och i översättning från det spanska originalet av Stig Rydén, Sthlm 1950.

Francisco de Miranda
and the manor of Gunnebo in Sweden

Abstract

 During 2011 the Venezuelan declaration of independence was celebrated and of course Francisco de Miranda, the first hero of independence. For example he was celebrated by Swedes in Gothenburg. Why? In 1787 Francisco de Miranda visitedSwedenand its most important harbour, Gothenburg. He has written a lot of the town and its merchants in his diary, which is an important source of the history of Gothenburg. Here he made the acquaintance of Mrs Christina Hall. Together with her and her husband, John Hall senior, he visited their manor, Gunnebo. He described the manor and its surroundings, and his description is a very valuable source of the history of Gunnebo. The memory of the hero is honoured in the manor, nowadays a national monument. The guests can admire a drawing and a bust showing the famous general.

In Gothenburg in the autumn 2011 some friends of Venezuela celebrated the Venezuelan declaration of independence and especially “generalísimo” Francisco de Miranda. Ph. dr Göran Michanek gave a lecture about the life of the hero, and Kerstin Nilsson told us about his visit in Gothenburg and Gunnebo. They discussed the flag of Venezuela. Did it really get the colours of Mrs Christina Hall? This anecdote has been much discussed, and I will return to this topic later on

Klicka här för denna artikel som pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s