Kvarnbyns industrihistoria – en berg- och dalbana

Åtskilligt har under årens lopp skrivits om Mölndals industrihistoria, men nu har en sammanfattande krönika med många värdefulla fördjupningar kommit. Per Hallén och Kent Olsson har skrivit boken ”Det stora fallet”.

Framstående forskare

Bokens fullständiga titel är: ”Det stora fallet: En historia om Mölndals kvarnby och kraften i fallet” (Lund 2010, 359 sidor, rikt illustrerad). Omslagsbilden är som sig bör en bild av Mölndalsfallen med Soabs kvarvarande industrifastigheter på ena sidan samt Lilla Götafors och gamla Karlsberg på andra sidan. Detta har blivit en klassisk vy av fallen och industrimiljön. Författarna har god blick för vad som är både välkänt och verkningsfullt. Omslaget drar uppmärksamheten till sig, och när man ser denna bild, begriper man klarare än någonsin, hur viktigt det är, att denna vy med byggnader och vattenfall får vara kvar även i framtiden.

Kent Olsson – en framstående industrihistoriker, som nu har ägnat sig åt även Mölndals kvarnby.
Kent Olsson – en framstående industrihistoriker, som nu har ägnat sig åt även Mölndals kvarnby.

Författarna är båda forskare, filosofie doktorer, inom ämnet ekonomisk historia. Kent Olsson har i många år arbetat som universitetslektor (docent) vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Per Hallén verkar där som forskare och lärare. Båda kan den ekonomisk-historiska bakgrunden till kvarnbyns uppblomstring och utveckling. De kan därför sätta in dessa i deras rätta sammanhang. Det har inte någon gjort tidigare. Med sin vana att tala inför lärjungar har de lärt sig att förklara invecklade sammanhang på ett lättfattligt sätt. Boken är lättillgänglig, trots att ämnet kan vara nog så invecklat ibland.

Bank för högkonjunktur

Boken är i vissa avsnitt en sammanfattning av tidigare forskning, men författarna har hela tiden fördjupat kunskapen genom egen arkivforskning. Tack vare sina möjligheter att göra jämförelser kan de båda författarna något mildra den hårda domen över David Otto Francke. Han var uppvuxen i en långvarig högkonjunktur, som var till synes bestående. Han och många andra var därför invaggade i säkerhet och oförberedda på 1870-talets djupa lågkonjunktur. Francke befann sig i ett mycket stort sällskap, när depressionen satte in.

Per Hallén, industrihistoriker och fotograf med kvarnbyn på linsen.
Per Hallén, industrihistoriker och fotograf med kvarnbyn på linsen.

Franckes stora företag Göteborgs Handelskompani hade grundats med utländska förebilder, så kallade Credits mobilier-banker. De stödde företagen genom att köpa aktier. Sedan avyttrade de aktierna med vinst och investerade pengarna i andra företags aktier, som såldes med vinst och så vidare. Dessa banker fungerade utmärkt i högkonjunkturer med stigande aktiekurser. I lågkonjunkturer sjönk aktierna i värde. Bankernas tillgångar försvann då eller minskade åtminstone kraftigt i värde. Alla credit- mobilier-banker gick i konkurs, när lågkonjunkturen kom. Göteborgs Handelskompani befann sig i stort sällskap.

Magnifika misslyckanden

Visst kan man finna förmildrande omständigheter, men kvar står dock den sanningen, att Francke var den obetänksammaste av de obetänksamma, och att han drog in sina egna företag i den stora aktiespekulationen. När Göteborgs Handelskompani gick i konkurs, gick därför även hans företag i Mölndal i konkurs. Författarna skriver träffande: ”De misslyckanden Francke anklagades för var förvisso magnifika” (s. 139). Hur man än vrider och vänder på historien, kommer man inte ifrån denna slutdom.

Det stora fallet, som gav upphov till kvarnarna och industrierna, utgör bokens omslagsbild. Foto: Per Hallén.
Det stora fallet, som gav upphov till kvarnarna och industrierna, utgör bokens omslagsbild. Foto: Per Hallén.

Franckes fall var stort och hämmade under ett tioårsskede utvecklingen i Mölndal. Man undrar därför om boktiteln är en vitsig dubbeltydighet av göteborgskt märke, men titeln syftar givetvis främst på vattenkraften i Mölndalsån. Även kvarnarna och övriga industrier behandlas utförligt, vilket är särskilt värdefullt vad gäller Delbancos oljeslageri (senare Soab). Detta storföretag har nämligen hittills saknat historik. Kvarnarnas nedgång och orsakerna till denna beskrivs insiktsfullt. Den, som vill veta mera om kvarnägaresläkten Roys levnadsstandard, får insikter även i detta. Boken kommer att vara användbar för såväl historiker som släktforskare. Den har mycket att ge åt många.

Klicka här för denna artikel som pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s