Julklappsverser från 1700-talets mitt

Seden att skriva julklappsverser tycks vara urgammal, men ändå blev jag förvånad, när jag fann belägg från 1752. Första julklappsrimmet med anknytning till Mölndal är föga yngre, nämligen från 1787. Det finns all anledning att försöka rimma och hålla seden levande.

Dalin – en hovskald

Våren 2010 satt jag med skalden Olof von Dalíns samlade skrifter framför mig vid ett forskarbord i Göteborgs Universitetsbibliotek. Jag var tvungen att bläddra igenom alla sex delarna på min jakt efter visor. Jag fann givetvis gott om visor men givetvis inte en enda av dem jag sökte. Jag hade hoppats, att några av visorna i Christina Halls visbok, alla utan angiven författare, skulle återfinnas i Dalíns samlade skrifter, men jag kammade noll.

Orangeriet på Gunnebo skulle kunna bli en välkommen julklapp till mölndalsborna. De har väntat på den i ett 50-tal år. Modell av Kristian Reuter-Oliveberg.
Orangeriet på Gunnebo skulle kunna bli en välkommen julklapp till mölndalsborna. De har väntat på den i ett 50-tal år. Modell av Kristian Reuter-Oliveberg.

Som brukar ske i sådana sammanhang hittade jag i stället mycket annat. Bland annat fann jag, att Olof von Dalín ofta författade julklappsverser. Orsaken till att dessa togs med i hans samlade skrifter, tycks i första hand vara, att de diktades på ”nådig befallning”. Olof von Dalín (1708-1763) var till mycket annat även ett slags underhållare och rolighetsminister vid konung Adolf Fredriks och drottning Lovisa Ulrikas hov. Dessa bägge kungligheter är i våra dagar kanske mest kända som föräldrar till Gustaf III. Den senare, på Dalíns tid ännu bara ett barn och en yngling, förekommer likaså i dikterna.

Snusdosa åt drottningen

Tack vare verserna får vi veta, vad kungligheterna gav varandra i julklapp. Julen 1752 fick konung Adolf Fredrik av drottning Lovisa Ulrika två tigerhudar, en hirschfängare (med andra ord en lång jaktkniv eller ett kortare jaktsvärd), en ”kokmaskin” att nyttja på resor och en parallell-linjal. Vad skulle kungen använda tigerhudarna till? Jo, av verserna att döma skulle de användas som hästtäcken. Hästen skulle på detta sätt förvandlas till tiger, menade von Dalín. Kokmaskinen finns av allt att döma i behåll ännu i dag. Det rör sig om ett spritkök, som skulle kunna användas, om kungen ville laga mat ute i det fria, men museimännen, som har hand om denna gamla julklapp, menar att den aldrig har använts. Om vi tror, att vi i vår tid är först med att ge varandra obehövliga julklappar, har vi fel. Redan 1700-talsmänniskorna var långt framme i utvecklingen.

Glasögon åt skalden

Skalden Olof von Dalin skrev julklappsverser åt Sveriges konungahus redan 1752.
Skalden Olof von Dalin skrev julklappsverser åt Sveriges konungahus redan 1752.

Vid ett annat tillfälle (eller möjligen vid samma) fick kungen av drottningen en violoncell. Kronprinsen (senare känd som Gustaf III) gav drottningen en målning, men tyvärr framgår det inte vad den föreställer. Kungen och drottningen fick tillsammans ett porträtt, föreställande deras dotter, prinsessan Sofia Albertina. År 1760 skickade kungen modellen av en urna till drottningen. (Antagligen skulle man med hjälp av denna gjuta trädgårdsurnor åt slottsparkerna.) Kungen gav åt drottningen likaså en snusdosa. (Vid denna tid snusade även damer, närmare bestämt i näsan.) Man kan på goda grunder förmoda, att kungen hade svarvat denna snusdosa själv. Konung Adolf Fredrik älskade att stå vid sin svarvstol.

Fick då inte skalden själv någonting? Av en tackdikt framgår, att drottningen hade skänkt åt von Dalín ett par glasögon, men vi vet tyvärr inte, om detta var en julklapp eller en vanlig nådegåva.

Utländska växter

Mitt bläddrande i ”Herr Olof von Dalíns Witterhets-Arbeten I bunden och obunden Skrif-Art” (6 delar, alla tryckta 1767) gav en mångfald julklappsverser. Här har jag bara medtagit några av dem. Inte helt oväntat uppvaktade hovmän och hovdamer kungligheterna med gåvor, och liksom kungligheterna behövde de alltså inte skriva julklappsverserna själva. Skalden Olof von Dalin tycks ha varit mycket tjänstvillig. Han har av allt att döma tyckt, att det var roligt att visa upp sina färdigheter i konsten att dikta finurliga verser.

Christina Hall anlitade skalden Olof Benjamin Lund för att skriva julklappsverser.
Christina Hall anlitade skalden Olof Benjamin Lund för att skriva julklappsverser.

”Som de gamla sjunga, så kvittra de unga”, säger ordspråket. Om man hade julklappsverser vid hovet, skulle man ha sådana även på Gunnebo. År 1787 fick John Hall den äldre en julklapp med julklappsvers av skalden Olof Benjamin Lund, som var familjen Halls egen hovpoet. Julen firades antagligen i Hallska palatset inne i Göteborg, men julklappen skulle hamna på Gunnebo, var det tänkt. Hall fick nämligen ”utländska växter”, avsedda för Gunnebo. Där kunde man hysa utländska och ömtåliga växter över vintern i orangeriet, ett slags växthus. (Lars Gahrn, Gunnebo – ett slott i tiden, Mölndals-Posten 1997, s. 58-59.) Fru Hall var bevisligen intresserad av växter, men detta intresse är inte dokumenterat i hennes makes fall. Jag misstänker därför, att hon gav honom en julklapp, som hon själv ville ha. På så vis hade hon glädje av både sina egna julklappar och hans. Så bakslugt brukar vi gå till väga i våra dagar, men redan 1700-talsmänniskorna kunde alla knep. Alla inslag i julfirandet – även de sluga och beräknande – tycks ha gamla anor.

Kan vi få ett orangeri som julklapp?

Denna ståtliga orangeribyggnad är sedan länge försvunnen, och alltsedan Mölndals stad övertog egendomen år 1949 har det varit ett ofta upprepat önskemål, att orangeriet måtte återuppföras. Under 2010 har Gunnebostyrelsen fattat beslut om att börja samla in pengar till återuppförandet. Frikostiga jultomtar efterlyses och kommer verkligen att behövas. I Olof von Dalíns och Olof Benjamin Lunds anda lovar jag att skriva julklappsverser till deras gåvor och kanske även tackdikter till de frikostiga givarna. Även sådana tackdikter skrevs med stor talang av de båda skalderna. På den tiden hade allmänheten både nytta och nöje av sina skalder.

Lars Gahrn

Klicka här för denna artikel som pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s