Utmärkt återspegling av en mångsidig kulturarbetare

Några ord om en festskrift till prosten Johnny Hagberg

Prosten och kyrkohistorikern Johnny Hagberg i Järpås, Skara stift, fyllde 60 år under 2012 och hedrades då med en festskrift, som har mycket att ge åt många, och som väcker många tankar.

Ett tungt vägande inlägg

Prosten och kulturarbetaren Johnny Hagberg. (Foto: Eddie Rudolfsson.)
Prosten och kulturarbetaren Johnny Hagberg. (Foto: Eddie Rudolfsson.)

Man måste ta ett stadigt grepp omkring festskriften, ty den är även bokstavligt talat ett tungt vägande inlägg. Titeln är: Kyrka, kultur, historia – en festskrift till Johnny Hagberg (Red. Markus Hagberg, Lena Maria Olsson, Sven-Erik Pernler, Skara stiftshistoriska sällskap 2012, 559 rikt illustrerade sidor). Boken väger nästan ett och ett halvt kilo, är snyggt inbunden och är så tjock att den kan stå för sig själv, helt utan stöd på sidorna. Allt detta gör förvisso ett starkt intryck på betraktaren.

Bokens innehåll gör ett ännu starkare intryck, ty den innehåller 40 kortare inlägg av män och kvinnor, som alla är framstående inom sitt område, och som i många fall är stora namn inom lärdomshistorien. ”Säg mig med vem du umgås, så skall jag säga dig vem du är”. Så säger ordspråket, och av festskriften framgår att jubilaren har vittomfattande intressen. Han kan säga: ”Intet mänskligt är mig främmande”. Festskriften visar även, att han har en enastående förmåga att förvärva – och behålla – vänner. Under sådana förhållanden blir festskrifterna tunga och omfattande.

Skaramissalet en stor gåva

Johnny Hagberg brukar överlämna nyutgivna böcker till Vatikanbiblioteket. I samband med överlämnandet av Skara-missalet blev det stora rubriker.
Johnny Hagberg brukar överlämna nyutgivna böcker till Vatikanbiblioteket. I samband med överlämnandet av Skara-missalet blev det stora rubriker.

Alla dessa 40 är Hagbergs vänner. Vad har då mannen uträttat? Frågan är överflödig för de flesta, som är verksamma inom hans egna ämnesområden, men alla har kanske inte den ingående kunskapen. Han är ordförande i föreningen för Västgötalitteratur (sedan 1989), ordförande i Skara stiftshistoriska sällskap (sedan 2004) och ordförande i Stiftelsen Skaramissalet (Sedan 2001). En av de stora stunderna i hans liv inföll, när utgåvan av det medeltida Skaramissalet år 2006 lämnade tryckeriet. Hagberg for till Rom och överlämnade ett exemplar till Vatikanbiblioteket. Skaratidningens löpsedel ägnades helt och hållet åt denna händelse. Dess formulering har blivit känd och omtalad: ”Hagberg i Vatikanen, Skaras gåva till påven”. Löpsedelns ord i fetstil kan tyckas överdrivna, men motsatsen är fallet. Skaramissalet (den medeltida gudstjänstordningen från Skara) är en gåva till hela kristenheten. Överallt finns forskare, som fördjupar sig i liturgins utveckling och söker uppslag till liturgisk förnyelse. Många av dem kommer att fördjupa sig i missalet.

Omfattande bokutgivning

Hagberg blev ordförande i Skara stifts historiska sällskap 2004, och sällskapet har alltsedan 1995 givit ut 69 skrifter. Av dem har bara fjorton utgivits före 2004, och inte färre än femtiofem har utgivits från och med 2004. Hagberg är en bibliofil (bokvän) av stora mått med en väldig boksamling och en väldig samling exlibris. Som ordförande har han inriktat sig på att ge ut stiftshistorisk litteratur av bestående värde. Ofta är han redaktör för böckerna, men ibland har böckerna andra redaktörer. Han är outtröttlig vad gäller att sätta andra forskare i rörelse, och han är skicklig vad gäller att skaffa fram medel till tryckningen. Böckerna är snygga och påkostade. Här förekommer inga billighetsupplagor.

Spridning av all slags litteratur

Ett minne från stencilåldern.
Ett minne från stencilåldern.

Som ordförande i Föreningen för Västgötalitteratur sprider han även andra böcker. Denna förening anordnar årligen tre bokauktioner i Vara, där allsköns böcker – i första hand västgötalitteratur – går under klubban. Aktionsförrättare är prosten Johnny Hagberg. Med samma säkerhet som han leder gudstjänster leder han då bokauktionerna. Han kan både konsten att vara högtidlig i kyrkan och lättsam vid auktionerna. För varje auktion ges en bokkatalog ut, och många köpare är inte med i Vara. De kan lägga skriftliga bud eller telefonbud. Somliga köper böcker genom ombud. Föreningen gör på så sätt en stor insats för att värdefull litteratur tas till vara och kan spridas till nya läsare och forskare. Inte minst har dessa sammankomster en stor betydelse på så vis, att bokvänner från hela Västsverige får tillfälle att träffas. I Vara har man bokmässa tre gånger om året.

Även det stencilerade ordet är viktigt

Johnny Hagbergs exlibris liknar en sida ur en   medeltida handskrift.
Johnny Hagbergs exlibris liknar en sida ur en
medeltida handskrift.

En brokig blandning av böcker går under klubban, när prosten Hagberg kallar till bokauktion, och lika brokig är blandningen av artiklar i den festskrift, som han fick på 60-årsdagen i augusti 2012. Att anmäla en sådan bok är en närmast omöjlig uppgift. Jag vet, att jag förfördelar många förtjänta forskare, om jag tar upp endast ett inlägg, men jag kan inte låta bli. Caesarius Cavallin skriver om ”Minnen från stencilåldern” och påpekar, att många viktiga nyhetsblad och även böcker spreds som stenciler bland präster och präststuderande.

Stencilerna kan ha haft nog så stor betydelse, men vem tar hand om dem? Universitetsbiblioteken skall ha alla böcker, som trycks i riket, men de har ingen skyldighet att ta hand om stenciler. Det är därför angeläget att allmänheten sparar även sådana och skänker dylikt till arkiv och forskningsbibliotek. Dessutom är det av yttersta vikt att arkivarier och bibliotekarier registrerar även sådant material, så att forskare och allmänhet har en möjlighet att veta, att det finns. Cavallin själv framför inte dessa synpunkter, men de dyker av sig själva upp i läsarens huvud vid läsningen av hans intressanta artikel.

 Trefaldig kommendör

En exlibrissamlare som Hagberg har vanligen flera olika exlibris.
En exlibrissamlare som Hagberg har vanligen flera olika exlibris.

Själv känner jag inte någon av de många författarna personligen, men genom min forskning har jag stött på både dem och Hagberg. Sysslar man med västsvensk kulturhistoria (och då framför allt kyrkohistoria), dyker snart namnet Johnny Hagberg upp, ofta föregånget av förkortningen ”red.”. Många utmärkelser har kommit den flitige och mångsidige prosten och kulturarbetaren till del. Han har fått Hans Majestät Konungens medalj i högblått band och därutöver tre mycket ovanliga ordnar: den påvliga Gregoriusorden, den Suveräna Malteserordens förtjänstorder och den påvliga Heliga gravens av Jerusalem riddarordens förtjänstkors. Inom alla tre ordnarna är Hagberg kommendör. Davor Zovko skriver om Hagbergs exlibris och vapen och berättar litet grand även om dessa utmärkelser. I Rom uppskattar man att Sveriges medeltida kyrkohistoria på detta sätt utforskas och uppmärksammas. Om jag inte missminner mig, har Hagberg tack vare en av ordnarna uttrycklig rätt att åka i hästdragen vagn över Petersplatsen i Rom. Detta är ett privilegium, som har blivit kvar sedan gamla tider och nu är en smula otidsenligt. Själv lär han småle litet grand åt just denna rättighet. Kulturhistorien har många roande inslag. I Hagbergs sällskap och tillsammans med hans sällskap har man inte långtråkigt.

Klicka här för denna artikel som pdf

Annonser

One thought on “Utmärkt återspegling av en mångsidig kulturarbetare”

  1. Ja, den mannen har många goda sidor! Tänk att få se honom åka häst och vagn över Petersplatsen! Han skulle säkert inte göra bort sig även där.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s