Goda bröder skålar för sina fruar

Christina Hall (1749-1825) var gift med John Hall den äldre, Göteborgs rikaste köpman. Därför var hon värdinna i Hallska palatset i Göteborg och i familjens sommarvilla Gunnebo i Mölndal. Hon kunde tack vare familjens rikedom och ställning framträda som en betydelsefull kulturpersonlighet. För några år sedan gjorde den kände samlaren Niklas Krantz ett betydelsefullt fynd. Han påträffade Christina Halls visbok (påbörjad 1766).

Denna tobaksetikett förkunnar att enighet är en förutsättning för självbestånd (självständighet). Ordet enighet hade mycket högt värde vid denna tid och var ett politiskt slagord. (Bildkälla: Walter Loewe, Petum optimum, 1990, sid. 156.)
Denna tobaksetikett förkunnar att enighet är en förutsättning för självbestånd (självständighet). Ordet enighet hade mycket högt värde vid denna tid och var ett politiskt slagord. (Bildkälla: Walter Loewe, Petum optimum, 1990, sid. 156.)

I denna visbok finns (på sidan 123) en skålvisa. Den avtrycks här med tillstånd av Niklas Krantz, som äger visboken:

1)  Bort ängslan och sorg
från vänskapens borg,
där Enighet sitt säte har och Dygden sitt försvar,
där Dygden krantsen bär
och Oskuld skyddad är,
där Äran står på vakt och Frihet i gevär.

2)  Var färdig, min bror!
På knäpp det beror.
För våra bröder när och fjär ren pant vårt hjärta är.
Låt glasen få sin höjd!
Var sjunge nu med fröjd!
Lev väl var trogen bror, i frihet städs’ förnöjd!

3)  Kom, låtom oss nu
för var och en fru,
som trogna bröders hjärtan fått och framdels få till lott,
vårt glas rent tömma ut
och sjunga till ett slut!
Lev, täcka könet, sällt! Med oss allt nöje njut!

Är visan ofullständig?

Möjligen är visan ofullständig. Sidorna 115-122 fattas i visboken, vilket innebär, att visan kan ha haft inledande strofer på de förlorade sidorna.

En sång för en sammanslutning med höga syften

Svenskt Visarkiv känner inte till någon annan uppteckning av denna visa. Författare och melodi är därför okända liksom omständigheterna kring sångens tillkomst.

Klubben Enigheten i Göteborg har stilfulla möteslokaler.
Klubben Enigheten i Göteborg har stilfulla möteslokaler.

Ett och annat kan dock utläsas ur stroferna. Detta är en visa för män, som skålar för sina fruar. De håller till i ”vänskapens borg”. Männen är förenade i vänskap och har tillgång till något slags samlingslokal. Männen är eniga, försvarar dygden och skyddar oskulden. Äran och friheten vakar över och skyddar verksamheten. Det rör sig uppenbarligen om ett ordenssällskap eller om en klubb med höga syften. Eftersom Enigheten framhålls i första hand, tänker man osökt på Klubben Enigheten i Göteborg. (Den fanns redan 1789, men det är tyvärr inte känt vilket år den grundades.) Kan sången ha använts under dess sammankomster? Med tanke på, att antalet klubbar under 1700-talet var lågt, och att Enigheten betonas, talar mycket för detta.

Klubben Enigheten i Göteborg är en av Sveriges äldsta klubbar. Tyvärr saknas dock handlingar från äldre tider, men tack vare ett tidningsmeddelande vet man, att klubben fanns till år 1789. Den anses vara bildad med The Royal Bachelors Club (även den i Göteborg) som förebild. Denna klubb bildades 1769. (C.R.A. Fredberg, Det gamla Göteborg II, Gbg 1921, s. 398-403 och 803. Kortfattad krönika i ord och bild om Klubben Enigheten, Gbg 1939, s. 15-19.) Tyvärr kan man alltså inte få fram något om visan från klubbens arkiv. Kanske kan man dock i framtiden finna fler uppteckningar, som skulle kunna ge fler upplysningar. Alla, som forskar i gamla visböcker, uppmanas att hålla ögonen öppna! Tyvärr är melodin okänd. Finns det någon känd melodi, som skulle kunna användas till denna visa?

Alla egenskaperna framställs tydligen på tidens sätt som personifierade gestalter: Enigheten, Dygden, Oskulden, Äran och Friheten.

Några oklara ställen finns

Klubben Enighetens stilfulla möteslokaler för banketter.
Klubben Enighetens stilfulla möteslokaler för banketter.

Uttrycket ”På knäpp det beror” (2:2) måste sägas vara dunkelt, och man kan undra om inte en förvanskning föreligger. ”Knäpp” kan betyda ”sup, snaps” (Saob), och i nästnästa rad höjs glasen. Raden skulle i så fall betyda, att det beror på supen, det vill säga de fyllda glasen, om brodern är färdig, det vill säga redo, att skåla och vara med i festen.

En felläsning torde kunna antecknas. I 2:3 torde orden ”fjärr’ en” ha lästs samman så att de har blivit ”fjär ren”. Det förra uttrycket ger god mening men icke så det senare.

Enigheten – ett politiskt laddat ord

Enigheten har sitt säte i klubben. Man bör ha klart för sig, att enighet var ett politiskt laddat ord. Gustaf III gjorde genom sin statsvälvning 1772 slut på partistriderna vid riksdagarna. Han fruktade, att de skulle leda till Sveriges undergång som ett fritt rike. Istället framhöll han och hans män värdet av enighet. I denna visa framhålls enighetens värde. Den klubb, där enighet har sitt säte, är en vänskapens borg. Där har dygden sitt försvar och sin belöning (krans). Där är oskulden skyddad. Äran står på vakt och friheten i gevär. Enigheten är alltså en grundförutsättning för allt gott, som förekommer inom mänsklig samvaro. Enighet är en förutsättning för frihet. Detta var en ledande tanke hos Gustaf III.

När klubben bildades, valde man namnet med omsorg. Man valde ett ord med mycket god klang (för de flesta). Gustaf III hade sitt starkaste stöd bland de ofrälse (alltså även bland borgerskapet). Både klubbens namn och visan passade bra i Christina Halls Göteborg.

Klubben lever och blomstrar

Sköna fåtöljer i hemmiljö hos Klubben Enigheten i Göteborg.
Sköna fåtöljer i hemmiljö hos Klubben Enigheten i Göteborg.

Klubben lever och blomstrar ännu den dag, som i dag är. För några år sedan visade jag ett antal klubbmedlemmar runt i Mölndals kvarnby, och jag blev givetvis genast intresserad av denna anrika sammanslutning. Den har sina stilfulla klubblokaler på Viktoria­gatan i Göteborg. Ett par bilder därifrån får avsluta denna artikel samtidigt som jag påminner om mina efterlysningar. Klubbens äldsta historia och uppgifter om ovanstående sång efterlyses å det enträgnaste.

Klicka här för denna artikel som pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s