Minnestallriken berättar om fredsarbete och försonlighet

Under Lou Schmitts framgångsrika utgrävningar på Gunnebo påträffades uppe på drivhusterrassen bland annat en stor bit ur en minnestallrik till minne av trekonungamötet i Malmö i december 1914. Man ser Nordens tre konungar på landshövdingeresidensets balkong, och nedanför dem ses en talrik församling. Tallriken tillverkades av Gustafsberg året därpå. (Lars Gahrn, Gunnebo – ett slott i tiden, 1997, s. 32.) Har denna minnestallrik tillhört friherre Carl Sparre och hans maka friherrinnan Hilda Sparre, eller har den suttit på väggen hos någon av deras anställda?

Minst två tallrikar finns

Minnestallriken som fanns på Gunnebo visar Nordens tre konungar i Malmö 1914. De står på landshövdingeresidensets balkong och tar emot folkets hyllning. De visade upp en bild av fredskärlek och försonlighet, och deras utspel blev mycket uppskattat. (Foto: Lars Gahrn.)
Minnestallriken som fanns på Gunnebo visar Nordens tre konungar i Malmö 1914. De står på landshövdingeresidensets balkong och tar emot folkets hyllning. De visade upp en bild av fredskärlek och försonlighet, och deras utspel blev mycket uppskattat. (Foto: Lars Gahrn.)

Med tanke på Sparrarnas intresse för finporslin är det troligaste svaret, att Sparrarna har ägt minnes­tall­riken, men vi kan inte veta bestämt. Någonstans på Gunnebo har tallriken i varje fall funnits. På drivhusterrassen återfann Lou Schmitt bara en skärva. Jag tyckte, att det skulle kunna vara roligt att ha ett helt exemplar av en tallrik, som hade funnits på Gunnebo. Därför bad jag Niklas Krantz att spana efter tallriken på Second hand-marknader. Efter ett tag meddelade han, att han hade funnit ett exemplar. Han visade upp den för mig, och jag behövde bara kasta en blick på den för att svara: ”En mycket fin tallrik är det, och den är utgiven med anledning av trekonungamötet, men på Gunnebo hade man en helt annan. Tydligen finns minst två tallrikar till minne av trekonungamötet.”

Numera är jag lycklig ägare till bägge, ty givetvis hittade Niklas så småningom även den andra. Vilken viktig händelse ville man fira med prydnadstallrikar på väggen?

Gemensam fredspolitik

I början av augusti 1914 utbröt första världskriget. Därmed inleddes fyra svarta år i Europas historia. Detta hemska och onödiga krig skulle leda vidare till andra världskriget, som i sin tur skulle övergå i kalla kriget. Det stora kriget skulle till stora delar fördärva eller förgifta Europas 1900-tal. Ljusglimtarna under kriget var få. En av dem var trekonungamötet i Malmö. De tre nordiska länderna förklarade sig neutrala. Gustaf V och den svenska regeringen var rörande eniga om att Sverige borde hålla sig utanför den stora kraftmätningen. Gustaf V inbjöd konung Kristian X av Danmark och Håkon VII av Norge till Malmö. Här möttes de tre konungarna med sina utrikesministrar för att överlägga om neutralitetspolitiken och gemensamt förklara, att man ville hålla sig utanför världskriget. Mötet blev mycket uppmärksammat och finns filmat: http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=71.

Tre jämställda brödrafolk samarbetade

Det var en stor stund. År 1905 hade svenskar och norrmän i godo samsats om att upplösa unionen mellan Sverige och Norge. Uppgörelsen var fredligare än de båda ländernas underhandlare hade velat låta omvärlden veta. I själva verket hade någon krigsfara aldrig förelegat. I december 1914 visade svenskar och norrmän att gammalt groll var glömt eller åtminstone omsorgsfullt gömt. Nu samarbetade de båda brödrafolken. I december 1914 framträdde Norge som ett självständigt, erkänt och fullvärdigt rike i den nordiska gemenskapen. Norge hade återigen – efter sju århundraden – en egen konung, som hälsades välkommen av Sveriges och Danmarks konungar. När Europas stormakter förde krig, visade de nordiska rikena upp en bild av fredligt samarbete och försonlighet. Visst hade man all anledning att erinra om detta kungamöte med en prydnadstallrik på väggen!

Försonlighet och värme 1917

Samarbetet gick dock vidare. De tre kungarna möttes på nytt i december 1917, denna gång i Oslo (som då ännu hette Kristiania). Gustaf V höll där ett tal till värden, alltså konung Håkon. Talet blev mycket uppmärksammat för sin försonlighet och värme. Det förtjänar att anföras i sin helhet:

”Eders Majestät! För det vänliga mottagande, som kommit mig till del, och för de hjärtliga ord, som Eders Majestät riktat till mig, uttalar jag mitt uppriktiga tack. Eders Majestät och det norska folket böra kunna förstå de känslor, med vilka jag i dag beträder det land, som såväl fem av mina företrädare som även jag i egenskap av regent styrt under en sammanlagd tidrymd av över nittio år. Jag skulle icke vara ärlig varken mot mig själv eller mot historien om jag sade, att vad som inträffade 1905 ännu kunnat glömmas. Brytningen av den förening, som instiftades av kung Carl XIV Johan, den store man, från vilken såväl jag själv liksom Eders Majestät härstammar i rakt nedstigande led, tillfogade enhetstanken på vår skandinaviska halvö ett djupt sår, till vars läkande jag från min sida livligt önskar bidraga.

En annan minnestallrik har porträtt av de tre kungarna. Eftersom den är tillverkad i Sverige, tronar Gustaf V överst. (Han hade inbjudit de andra kungarna till detta möte.)
En annan minnestallrik har porträtt av de tre kungarna. Eftersom den är tillverkad i Sverige, tronar Gustaf V överst. (Han hade inbjudit de andra kungarna till detta möte.)

Det är därför, Eders Majestät, som jag i dag infunnit mig här för att säga Eders Majestät och den forne unionsbrodern: Låtom oss skapa en ny förening, icke av det gamla slaget, men en förståelsens och en hjärtats förening, vars livskraft jag hoppas skall vara av en mer bestående natur än den förra! Det främsta villkoret härför är att vi, i synnerhet under nuvarande utrikespolitiska förhållanden, stå troget vid varandras sida för att värna och upprätthålla den stränga och opartiska neutralitet, som de tre nordiska rikena proklamerat under nu pågående världskrig.

Genom närvaron här i dag av min gode vän och frände, konung Christian av Danmark, ser jag ett yttre bevis på och en säker borgen för, att han delar och gillar denna min uppfattning av nödvändigheten av sammanhållning i Norden. Var och en för sig äro vi tre små nationer, men tillsammans bilda vi dock en faktor att räkna med, då det gäller skyddandet och upprätthållandet av vår frihet och självbestämningsrätt. Låtom oss därför räcka varandra handen såsom ett tecken på vår fasta vilja att arbeta i denna anda till lycka och välsignelse för våra trenne folk. Jag föreslår en skål för Hans Majestät konung Haakon, Hennes Majestät drottningen, H. K. H. kronprinsen och det norska folket samt tömmer mitt glas för enighet och sammanhållning i Norden.”

(Talet finns återgivet i: Waldemar Swahn, Gustaf V: Landsfadern och människan 1858-1938, Sthlm 1938, s. 159-160.)

Låtom oss skapa ”en hjärtats förening”!

Orden ”Låtom oss skapa en ny förening, … en förståelsens och hjärtats förening”, har blivit bevingade. De gav uttryck för en långsiktig och målmedveten strävan hos Gustaf V. År 1905 ville han, att unionen skulle upplösas utan förhandlingar, för att slitningarna mellan brödrafolken skulle bli så få som möjligt, och för att förbindelserna dem emellan skulle normaliseras så snabbt som möjligt. Hos norrmännen fanns en motsvarande strävan, och mellankrigstiden gick helt i försonlighetens tecken. Även rent bokstavligt åstadkoms ”en hjärtats förening”. År 1929 gifte sig den norske kronprinsen Olav med prinsessan Märtha av Sverige, brorsdotter till Gustaf V. Deras son Harald är idag Norges konung. Samarbetet mellan de två brödrafolken är mångsidigt.

På Gunnebo erinrade minnestallriken om detta samarbete. Kung Haralds trontillträde fick Sparrarna och deras anställda aldrig uppleva, men det övriga samarbetet kunde de följa, och på så sätt fick de vara med om åtskilliga ljusglimtar i en mörk tid.

Klicka här för denna artikel som pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s