Ett av kvarnbyns äldsta hus

Forsåkersgatan 2C, en förnämlig gammal byggnad. (Bild ur Papyrus’ jubileumsskrift 1945.)
Forsåkersgatan 2C, en förnämlig gammal byggnad. (Bild ur Papyrus’ jubileumsskrift 1945.)

Av de tre äldsta byggnad­erna i Mölndals kvarnby ligger en inom Papyrus’ fabriksområde. I dagens artikel berättar Lars Gahrn historien om Sulfit-Karlssons 170-åriga hus och efterlyser försvunna stenåldersfynd från denna tomt. Tyvärr dryftar man nu byggnadens vara eller icke vara. Husen vid Forsåkers­gatan har emellertid tack vare sin plats vid en gata ett framträdande läge och tillhör rentav stadsbilden. Dessutom är de närmaste grannar till kulturreservatet och riksintresset Mölndals kvarnby. På så vis har de blivit även en del av kulturmiljön Mölndals kvarnby. Husen har alla en lång och intressant historia. Därför skildrar jag dessa hotade byggnader i ord och bild.

Ett förnämligt hus

Forsåkersgatan 2C 2014. Foto: Lars Gahrn.
Forsåkersgatan 2C 2014. Foto: Lars Gahrn.

Flera hus har adressen Forsåkersgatan 2. Det hus som är Norra Forsåkers­gatan 2 C har på senare år kallats Sulfit-Karlssons, men det hade lika gärna kunnat få heta ”doktor Belfrages”, om inte doktorn hade bott på flera ställen under sina många år i Mölndal. Han var dock inte först i byggnaden, som tvärtom har en 170-årig historia. Torsten Althin ber­ättar i sin Papyrus-krönika, att huset byggdes på 1830-talet. Därmed kommer huset på tredje plats bland kvarnbyns hus. Äldst är Royens vita trähus från 1805. Därefter kommer Götiska Förbundets skola från 1823, och på tredje plats har vi Forsåkersgatan 2 C från 1830-talet.

Althin berättar vidare, att huset har varit bruksläkarens och därefter fabriksdirektörens bostad. På hans tid (1945) var huset ”förmansbostad” (Torsten Althin, Papyrus 1895-1945, bildsida mellan sidorna 188 och 189.) Huset har alltså hela tiden räknats som ett finare hus. Dessutom är det påfallande långt i förhållande till sin bredd och höjd. Anledningen till att Althin tog med en bild av just denna byggnad är också givetvis, att huset redan då ansågs vara både förnämligt och intressant. Det är påfallande välbevarat.

Flygande förolämpning

För många år sedan fick jag höra en anekdot från doktor Knut Belfrages tid: ”Doktor Belfrage och Osten (Johan Svensson i Roten M 1) var ovänner. Belfrage hade en papegoja, och den lärde han att säga: ’Tjocke Osten, tjocke Osten!’ En gång kom papegojan lös. Då flög den och satte sig på Ostens tak. Där satt den och sade: ’Tjocke Osten, tjocke Osten!’” Berättelsen om denna flygande förolämpning tillhör de mer udda inslagen i kvarnbyns historia.

Huset har på senare år kallats ”Sulfit-Karlssons” efter en förman, som bodde där. Han hade med sulfiten att göra, därav namnet. Möjligtvis kan dock folk ha bott på denna tomt redan för några årtusenden sedan. År 1986 gästades hembygdsmuseet av en gammal Mölndalsbo, som berättade: ” Jag bodde hos Sulfit-Karlssons i min ungdom, ty jag var släkt med dem. Omkring 1930 skulle man installera badrum, och vid grävningarna hittade man ben och flinta. En man, som hette Bengtsson, tog vara på sakerna, men jag vet inte vart de sedan tog vägen.”

Försvunna fynd

Icke heller jag har någon aning om, vart fynden tog vägen. I fjärde numret av Faesbiaergha, Mölndals Hembygdsförenings tidning, får vi dock, mitt uppe i en redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under 1934, några intressanta fynduppgifter. Man berättar först om utgrävningen vid gamla sjukstugan (Norra Forsåkersgatan 19) och tillägger sedan:

Forsåkersgatan 2C 2014. Foto: Lars Gahrn.

”Ungefär samtidigt påträff­ades strax intill, innanför A.-B. Papyrus plank, spår av en liknande boplats, men detta kom först långt senare till Hembygdsfören­ingens kän­nedom varför dessa fynd ej ännu kunnat närmare undersökas.” Det­ta skrevs 1935, och tydlig­en försökte förening­en åt­er­finna fynden. Tyvärr lyck­ades man inte, och sanno­likheten för att fynden skul­le finnas kvar är obetydlig, men jag sänder dock ut en efterlysning. Känner någon till något mer om de försvunna fynden? Framför allt bör påpekas, att det kan löna mödan att titta ordentligt i jorden, när man härnäst gräver runt huset.

Klicka här för denna artikel som pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s