En tjänsteman vid Göteborgs Skolförvaltning skriver memoarer

En miljökämpe blir moderat lokalpolitiker. Detta hände efter socialdemokraternas stora segerval 1968, och miljökämpen var Sven Evert Nilsson, född och uppvuxen i Mölndal. Hans livsöde är fullt av oväntade vändningar. Efter att ha skrivit tre delar med minnen har han i september 2013 lagt fram den fjärde delen: Sven Evert Nilsson, Kommunarden: Minnen, Skrönor, Reflektioner 1970-1994, (Göteborg 2013).

Miljökämpe blir moderat

Sven Evert Nilsson ägnade sig med stort intresse och stort engagemang även åt politiken.
Sven Evert Nilsson ägnade sig med stort intresse och stort engagemang även åt politiken.

Inte heller denna fjärde del är tryckt, men den har mångfaldigats i en mindre upplaga, och de fyra delarna är tillgängliga både i Mölndals stadsmuseum och i Mölndals hembygdsmuseum. En av anledningarna till att Sven Evert gick med i Högerpartiet var hans intresse för miljöfrågor. Vid denna tid var nästan alla riksdagsmän rörande eniga om att kemisk konstgödsel var nödvändig för jordbruket. ”Det fanns ett litet undantag – en riksdagsman av alla riksdagens medlemmar var intresserad av frågan om det ’ekologiska’ jordbruket. Riksdagsmannen som företrä­dde Högerpartiet var godsägare, han drev sitt jordbruk enligt ’ekologiska principer’.” Denne riksdagsman, ensam mot strömmen, var en av anledningarna till Sven Everts inträde i Högerpartiet. En annan var Sven Everts ”tidigare negativa erfarenheter som LO-medlem och tvångsansluten Socialdemokrat”. Hans tidigare erfaren­heter gjorde, att han bejakade ”den frihet som de ’konservativa’ och liberala erbjöd.”

Kärnkraftsmotståndare

Sven Evert har dock alltid varit en självständig man, alltför självständig för många företag, och det visade sig, att han inte i längden passade in i politiken med dess långtgående krav på anpassning och följsamhet. Kärnkraftsfrågan var under uppsegling, och redan under militärtjänstgöringen 1950-1951 hade Sven Evert fått upp ögonen för radioaktivitetens faror. Då hade han nämligen fått lära sig, hur man skulle ”skydda sig mot kontaminering efter ett radiakanfall”. Sven Evert var inte ensam kärnkraftsmotståndare inom Moderaterna, men partiet var som bekant i huvudsak starkt kärnkraftsvänligt. Detta hindrade inte Sven Evert. Han motionerade och skrev insändare. Efter kärnkraftsvalet 1976 lämnade han Moderaterna.

Tjänsteman i skolförvaltningen

Sven Evert Nilsson vid bilen. Han kom att ställa sig kritisk även till bilismen och gjorde sig av med sin bil.
Sven Evert Nilsson vid bilen. Han kom att ställa sig kritisk även till bilismen och gjorde sig av med sin bil.

Politiken blev ytterligare en av många kortvariga verksamheter. Desto längre blev Sven Everts verksamhet som tjänsteman inom Göteborgs kommun. Han anställdes 1971 och blev kvar fram till pensioneringen 1994. Här fick han utlopp för sin verksamhetslust, sin uppfinningsrikedom och sin väl dokumenterade förmåga att handskas med människor av alla slag. Tydligen fanns det utrymme för en självständig person inom Göteborgs Skolförvaltning, eller kunde Sven Evert utan alltför mycket besvär och motstånd skapa sig detta utrymme. Han hamnade i inköpskommittén, och här kom hans anlag som säljare, förhandlare och inköpare till sin rätt. Han förefaller att ha varit som fisken i vattnet. Kommittén var verkligen ståndsmässigt inhyst. Den höll till i Dicksonska palatset i centrala Göteborg. (Ungefär 20 år efter flytten sitter kommitténs namnskylt ännu kvar på huset!)

Misstro mot datorer

Sven Evert var självständig och brydde sig inte mycket om auktoriteter. Han misstrodde männen i de vita rockarna, männen som skötte datorer, och han misstrodde männen, som sålde datorer till okunniga och beundrande tjänstemän. Sven Evert insåg nämligen, att de första datorerna – liksom många andra nyheter – var starkt överskattade. Pärmar och kortregister var länge överlägsna datorerna och givetvis mycket billigare. Genom sitt motstånd mot datorer sparade Sven Evert mycket pengar åt skattebetalarna. Även min gamle professor, Gunnar Olsson, begrep vad det gällde. En av hans doktorander övergick till att sälja datorer efter sin disputation.

– Han säljer datorer till universitetet, sade Gunnar Olsson. Där finns det inte någon enda människa, som vet något om datorer, så han säljer datorer utav bara sjutton!

Antagligen sålde han datorer även till Göteborgs stad. Sven Everts efterträdare fick en dator på sitt skrivbord. Året var 1994. Sven Evert hade ägnat sig åt ”uppehållande försvar” i ett krig, där motståndsmännen inte vinner några varaktiga segrar.

Klicka här för denna artikel som pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s