Är flyttblocket i Rördalen stenen ”a Suntru asi”?

Mona Lorentzson och Kristina Bengtsson vid gränsstenen i Rördalen. Foto: Lars Gahrn.
Mona Lorentzson och Kristina Bengtsson vid gränsstenen i Rördalen. Foto: Lars Gahrn.

”Är det mödan lönt att titta närmare på ett gränsröse?” Den frågan ställde sig arkeologerna Mona Lorentzson och Kristina Bengtsson år 1998, när de gick över fornminnena utefter Vättlefjällsleden några kilometer öster om samhället Surte vid Göta älv. Bakgrunden till att de befann sig på Vättlefjäll var att Kristina Bengtsson forskade kring det dåvarande älvmynningsområdet som gränsområde. Enligt Gunnar Olssons slutledning skulle ju gränsen mellan Danmark och Sverige ha gått mellan Ale och Vättle. I Rördalen alldeles på gränsen mellan Ale och Vättle härader finns ett stort flyttblock i ett flackt röse med tre smärre resta stenar, som markerar gränsens riktning.

Ett kors på flyttblocket

Kristina Bengtsson skall själv få berätta vad de fann: ”Enligt fornlämningsregistret fanns här ett gränsmärke och ett gravröse med två flyttblock i mitten. Båda låg mitt på häradsgränsen. Mona och jag beslöt att gå dit – och där fanns ju mycket riktigt ett fint gränsmärke men knappast något unikt sådant. ’Graven’ såg dock märklig ut, inte alls som ett vanligt gravröse från bronsåldern eller järnåldern. Jag beslöt i alla fall att ’slösa’ några diabilder på gränsmärket. Medan jag gick runt och fotade detta, klev Mona upp på det undre stenblocket i ’graven’ och tittade upp på ovansidan av det övre och säger till mig: ’Du, här är ju ett kors inhugget!’ Det var då håren reste sig, och det föreföll efter denna upptäckt rimligt att ’graven’ egentligen var en gränsmarkering redan från början!” Där på ovansidan av stenblocket finns ett grunt inhugget kors. Vi, som lever i våra dagar, tycker att ristningen är grund, men om man jämför med en hällristning från bronsåldern, är korsristningen här djup. Den är bevisligen huggen med mejsel. De fyra korsarmarna är mellan 32 och 38 centimeter långa. Ristningen har drabbats av en släppskada i stenen. Både ristningen och skadan tyder på hög ålder.

Gick danska gränsen här?

Vid sidan av gränsstenen står sentida gränsmarkeringar resta.
Vid sidan av gränsstenen står sentida gränsmarkeringar resta.

Detta gränsmärke markerar gränsen mellan Ale och Vättle härader och givetvis motsvarande församlingsgräns. Att använda ett flyttblock som gränsmärke är emellertid ett mycket ålderdomligt drag. I äldre tid använde man sig av flyttblock, berg, bäckar, sjöar och andra befintliga företeelser hellre än att själv hugga till och resa gränsstenar. Kunde detta gränsmärke en gång i tiden ha markerat gränsen mellan Sverige och Danmark? Kristina Bengtsson ställde sig denna fråga och besvarade den jakande. Före mitten av 1200-talet gick Halland och det danska riket i norr ända fram till Göta älv, som då snarare var en bred fjord av Västerhavet. Var gick Danmarks östgräns här vid älven? Det framgår inte av källorna, men åtskilliga sannolikhetsskäl talar för att gränsen gick mellan Ale och Vättle härader. Askims, Sävedals och Vättle härader bör ha tillhört Halland och Danmark. Flera forskare anser att häradsgränsen mellan Ale och Vättle var riksgräns. Kristina Bengtsson anför fler skäl för denna uppfattning.

Stenen ”a Suntru asi”

Har man kommit så här långt, dyker genast ett namn upp, nämligen stenen ”a Suntru asi”, en av de sex gränsmärkena i den äldsta kända gränslistan, som finns med i äldre västgötalagen. Av denna gränslista framgår endast, att stenen har funnits mellan Göta älv i norr och mellersta Halland i söder. Man har under årens lopp pekat ut många tänkbara (och några otänkbara) stenar som stenen ”a Suntra asi”. Själva namnet ”Suntru asi” innehåller två böjda namnformer, som uppenbarligen är på något sätt förvanskade. Namnet medger många tolkningar. Gränsmärket i Rördalen står på en väldig höjdrygg, som i en annan gränslista kallas Surtubaergh (Surtu berg). Kristina Bengtsson ställer frågan: ”Kan Suntru asi stå för ett *Surtu asi?” Ja, så kan det mycket väl vara, men vi kan tyvärr inte påvisa och bevisa, att det är så.

Vad kallades stenen i Rördalen?

Stenen i Rördalen har en mindre grotta under sig.
Stenen i Rördalen har en mindre grotta under sig.

Gränsmärket i Rördalen har mycket som talar för sig. Här uppe på ”Surtuberg” eller Vättlefjäll gick den gamla vägen från kusten till inlandet. Här vid älven möttes konungar, köpmän och annat storfolk. Här var det därför viktigare än på de flesta andra håll att markera var gränsen gick fram. Tyvärr har dock stenen inte något namn numera, men kanske finns stenens namn omnämnt i någon gammal dombok, lantmäteriförrättning eller någon annan urkund. De, som forskar, uppmanas att vara uppmärksamma. Har man tur, kan man komma längre i denna fråga. Om detta skulle vara stenen ”a Suntru asi”, skulle detta kunna förklara varför vi inte vet mer om detta gränsmärke. Gränsen flyttades ut i havet redan vid mitten av 1200-talet. Svenskarna hade alltså inte något skäl för att åberopa detta gränsmärke vid följande förhandlingar med danskarna. Gränsmärket var ju överspelat av den historiska utvecklingen och gränsens flyttning åt väster. Snarare hade de all anledning att förbigå stenen med tystnad. Det vore mycket olämpligt att påminna danskarna om, att gränsen hade gått mycket östligare. Då kanske de ville flytta gränsen till dess gamla läge.

Den gäckande skuggan

Kristina Bengtsson har gjort en stor insats genom att lyfta fram gränsstenen i Rördalen. Hon har sammanfattat sina forskningar i Namn och Bygd 2014 (Kristina Bengtsson, Den första treriksgränsen och stenen ”a Suntru asi”, artikel i Namn och Bygd 2014, s. 149-165). Det är ett tungt vägande forskningsinlägg, men mycket är ännu osäkert. Även i framtiden torde stenen ”a Suntru asi” dyka upp i forskningen som forskningens motsvarighet till den flygande holländaren eller den gäckande skuggan. Tisdagen den 1 september 2015 visade Kristina Bengtsson och Mona Lorentzson mig och Anna Jolfors det gamla gränsmärket. Det var mycket intressant att få se det stora blocket och korset, men vi kände alla att vi hade kommit långt efteråt. Tänk om vi hade varit med på den tid, då det begav sig!

Klicka här för denna artikel som pdf

Annonser

One thought on “Är flyttblocket i Rördalen stenen ”a Suntru asi”?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s