Trollhätte kanal – en framgångssaga

Trollhätte kanal blev på alla sätt en stor framgång. Redan på 1520-talet hade Gustaf Wasa och biskop Hans Brask (i Linköping) dryftat frågan om en vattenled mellan Västerhavet och Östersjön. Det tog nästan tre århundraden för att genomföra den viktigaste delen, nämligen slusstrapporna mellan Göta älv och Vänern. Efter Christoffer Polhems ritningar hade slusstrappan börjat byggas redan vid 1700-talets mitt (1749-1755), men hans slusstrappa hade aldrig fullbordats.

Välmåga och stolthet

Herman Hofberg avbildar den översta slusstrappan i slussleden från 1800 med serveringspaviljongen längst upp till vänster. (Ur Hofberg, Genom Sveriges bygder: Skildringar af vårt land och folk, 1882.)
Herman Hofberg avbildar den översta slusstrappan i slussleden från 1800 med serveringspaviljongen längst upp till vänster. (Ur Hofberg, Genom Sveriges bygder: Skildringar af vårt land och folk, 1882.)

År 1800 var slussarna äntligen färdiga. Nu kunde fartyg segla från Göteborgs hamn ända upp till Vänerhamnarna. Slussarna kom att betyda mycket för sjöfarten. Rent ekonomiskt blev kanalen en stor framgång. Kanalbygget blev vinstgivande. Allt, som har med kanalen att göra, utstrålar ännu i dag välmåga och stolthet. Slussar och byggnader är välbyggda och väl underhållna. Antalet minnesstenar och minnesinskrifter är många. Man började ”hugfästa” verksamheten redan från början. Förutsättningarna för sådana minnesmärken är två: pengar och stolthet över verksamheten. Trollhättan blev tidigt en sevärdhet, en ort, som inte liknade någon annan i Västergötland. Fallen och kanalen var förutsättningen för den kommande utvecklingen. Under 2016 fyller Trollhättan 100 år som stad. I år finns det större anledning än någonsin att uppmärksamma denna vackra, omväxlande och storslagna stad. Jag skall bidra med denna hyllningsartikel. Föreningen för Västgötalitteratur förlade sitt årsmöte 2016 till Trollhättan, och detta har jag redan skrivit om.

Vild och storslagen natur

Här i Trollhättan är naturen vild och storslagen. Detta passade utmärkt, eftersom romantiken stod för dörren. Då dyrkade man det storslagna, vilda och varför inte nästan hemska. Trollhättan har för övrigt varit en uppmärksammad sevärdhet i alla tider, oavsett vilket slags natur man för tillfället värderade mest. En särpräglad och uppseendeväckande natur drar alltid till sig uppmärksamhet, oavsett tidens trender. Nu låg Trollhättan dessutom rätt i tiden.

Slusstrappa i djup avgrund

De båda serveringspaviljongerna är som örnnästen ovanför den översta slusstrappan. Foto: Lars Gahrn.
De båda serveringspaviljongerna är som örnnästen ovanför den översta slusstrappan. Foto: Lars Gahrn.

Redan under anläggningstiden drog Trollhättan till sig turister eller – som de då kallades – resande. Särskilt den översta slusstrappan var anslående. Här sprängde man sig ner i berget och skapade en djup klyfta. Här skapade människan en mindre upplaga av Trollhättefallens djupa klyfta med en vattenmängd, som var tämjd och helt behärskad av människan. Lika väl som man kunde titta ner i Trollhättefallens djupa avgrund, skulle man kunna titta ner i kanalens klyfta och avgrund. På den högsta bergstoppen invid klyftan byggde man en uteservering med plank runtomkring och tak över. Den finns med även på de tidiga bilderna från kanalen. Dessa visar genomgående just den översta klyftan. Den djupa klyftan var en stor sevärdhet då och har så förblivit. På senare år har en alldeles likadan uteservering på andra sidan om klyftan byggts. Slussarna finns inte längre kvar på bottnen av klyftan, men man är alltjämt angelägen om denna djupa dalgång medan bergssidorna. En gjuten betongvägg förhindrar att kanalens vatten nu går ner i klyftan men en bit upp i betongväggen finns ett rör, som släpper igenom vatten. När detta vatten når bergsklyftans botten uppstår ett plaskande ljud. Samtidigt glittrar rinnande vatten här och var på klyftans botten. Man är alltjämt angelägen om denna naturromantiska vy.

Besökarna beundrade kanalmiljön

Sergel skissade ett minnesmärke över Trollhätte kanal. Huset har tecknats av en annan hand.
Sergel skissade ett minnesmärke över Trollhätte kanal. Huset har tecknats av en annan hand.

De resande strömmade till. Trollhättan gjorde ett starkt intryck på dem. Här finns gästböcker bevarade, och ibland skrev man mer än sitt namn. Esaias Tegnér besökte Trollhättan vid två tillfällen och skrev båda gångerna en dikt, som handlade om den vilda naturen och människans seger över naturens krafter. Dikterna är mycket uttrycksfulla och vittnar även genom sin poetiska kraft om det intryck, som Trollhättan gjorde på honom. Bildhuggaren Johan Tobias Sergel skissade i gästböckerna ett förslag till ett minnesmärke här på orten. Vid denna tid var minnesmärken och bildstoder ännu ytterst sällsynta företeelser. Hans förslag vittnar därför på sitt sätt om hur stor betydelse han ansåg att kanalen hade.

Trollhätte kanal ledde till Göta kanal

Den översta slusstrappan i våra dagar.
Den översta slusstrappan i våra dagar.

Trollhätte kanal var på alla sätt en stor framgång. Den stärkte svenskarnas självkänsla. Stärkt självkänsla kan lätt leda till övermod. Man kan inte komma ifrån slutsatsen, att framgången med Trollhätte kanal fick ödesdigra verkningar. Efter Trollhätte kanal kom Göta kanal, som blev ett långt lidandes historia. Anläggningskostnaderna blev mycket större än vad man hade tänkt sig. Många tyckte, att kanalen var onödig och blev alldeles för dyr. Olyckligtvis hade de rätt. Lönsamheten blev inte vad man hade tänkt sig. Man brukar säga, att i Göta kanal rinner inte vatten utan aktieägarnas tårar. Resan på kanalen var tidskrävande och tålamodsprövande. Kanalen kallades icke för intet ”skilsmässodiket”. Förhållandet mellan två äkta makar kan lätt bli ansträngt, om de skall slussa sig igenom den långa kanalen med sin båt. År 1800 invigdes Trollhätte kanal, och tolv år senare började man med Göta kanal. Framgångarna med Trollhätte kanal är uppenbarligen en av orsakerna till att man långt om länge satte igång med vattenvägen från Västerhavet till Östersjön. Även den blev en framgång som sevärdhet, men den största sevärdheten inom Göta kanal var trots allt Trollhätte kanal. I övrigt blev Göta kanal inte någon framgång, men Trollhättan är en stor sevärdhet och en framgång ännu i dag. Res till Trollhättan, där har ni mycket att titta på. Dagen kommer att gå snabbt.

Klicka här för denna artikel som pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s