Kolbäcks och Säbys intressanta hembygdshäften

Det är svårt att nå ut med uppgifter om hembygdens historia men mycket angeläget. De historiska minnena är ett av hembygdens värden, som berikar vår vistelse där och måste tas i beaktande vid all slags samhällsplanering. Program på hembygdshäften Dessbättre finns det möjligheter. Jag skall här berätta, hur Kolbäcks hembygdsförening i Västmanland går till väga. … Fortsätt läsa Kolbäcks och Säbys intressanta hembygdshäften

NA Bergqvist – en stor hembygdsman

Han tjänade tre folkrörelser Överstelöjtnant NA Bergqvist (1924-2011) var en mycket verksam man. Han bidrog till att förverkliga tre stora och viktiga folkrörelsers ledande tankar. NA Bergqvist arbetade för Rotary, för hembygdsrörelsen och för frimurarna. Han förstod, att det är nyttigt och berikande, att folk från olika yrken, olika delar av Sverige och olika delar … Fortsätt läsa NA Bergqvist – en stor hembygdsman