Färd i svart T-Ford

En svart T-Ford från 1923 stod i Tomas och Ing-Britt Lundgrens hem i Floda. För första gången i mitt liv skulle jag åka i en T-Ford. Hur skulle det kännas? Vad hade förändrats under de gångna åren, snart ett århundrade?

Sufflett gav begränsat skydd

Tomas Lundgren vid sin T-Ford. Foto: Lars Gahrn.
Tomas Lundgren vid sin T-Ford. Foto: Lars Gahrn.

Bilen blev fullsatt. Tomas Lundgren hade haft vänligheten att inbjuda Lars Hedberg från Stenkullen och Peter A. Lansenfeldt från Ekereds Herrgård jämte mig till denna åktur. Lars Hedberg var född och uppvuxen på Katrineberg i Mölndal. Jag kände både honom och Lansenfeldt från tidigare. Vi fyra hade mycket gemensamt. Samtalet under färden kunde antagas bli livligt. Så blev också fallet. Första frågan som skulle avgöras var, om suffletten skulle vara uppfälld, eller om den skulle fällas ihop. Dagen var solig och mycket varm. Vi kom fram till, att suffletten nog kunde behövas som solskydd. T-Fordarna är i likhet med andra tidiga bilar öppna vagnar. De hästdragna vagnarna var i allmänhet öppna. Täckta vagnar förekom, men de var mindre vanliga. Bilarna blev likadana. Suffletten gav ett visst skydd mot solen, liksom visst skydd mot regn. Om regnet öser ned, är skyddet dock inte mycket värt. Regnet slår in från sidorna. Förare och passagerare blir snart sjöblöta. Tomas Lundgren vet. Hans son Hans använde bilen vid en studentuppvaktning. Då regnade det kraftigt. De som åkte i den gamla T-Forden fick sig en ordentlig dusch.

Högt uppsatta passagerare

En T-Ford är hög i förhållande till en nutida bil. Skillnaden blev särskilt påtaglig, när Peter A. Lansenfeldt efteråt hade vänligheten att skjutsa mig ner till stationen i sin Cadillac, årgång 1997. I denna bil satt man mycket lågt. Om man sitter lågt i en bil, kan man köra snabbt utan att befara att bilen välter. Därför är sportbilar och tävlingsbilar låga. Ju högre upp tyngdpunkten ligger, desto större är faran för att bilen skall välta. Man sitter högt i en T-Ford. Följaktligen har man god utsikt. Man känner sig högt uppsatt och blir upprymd. Under bilturen var vi alla vid mycket gott lynne. För dem som inte är vana vid sådana bilar, kan det dock kännas något obehagligt i nedförsbackar. När det bär av nedför, lutar bilen framåt. I kurvor lutar man åt sidan. Ju högre upp man sitter, desto mer lever man med i bilens rörelser och svängar.

Bilen darrade

Detta var på sin tid en mycket avancerad motor. Nu framstår den som mycket enkel.
Detta var på sin tid en mycket avancerad motor. Nu framstår den som mycket enkel.

Man satt påfallande bekvämt i T-Forden. Både ryggstöd och säten var stoppade som i nutida bilar. Dessutom satt man rakt och bra. Bilen gick förhållandevis mjukt, när den gick på tvåans växel. Ibland tvangs Tomas Lundgren att gå ner på ettan. Då darrade och mullrade Forden som ett tröskverk. Följaktligen ville han ogärna gå ner på ettan. Så har bilen dock inte låtit från början. Darrningarna och mullret lär ha orsakats av förslitning genom årens lopp. T-Forden har en trästomme, som har klätts med plåt. Stommen är därför mera rörlig än på en nutida bil. Som mest kan T-Forden komma upp i en hastighet av 60 kilometer i timmen. Så mycket mer kunde man nog inte köra på den tidens gropiga, smala och krokiga vägar. För det mesta tvangs man antagligen att köra betydligt långsammare för att bilen inte skulle hamna i diket eller välta. På väg till Mjörn körde vi delvis på den gamla landsvägen till Alingsås. Den var betydligt backigare och krokigare än våra dagars motorväg. Vi var dock även tvungna att ett stycke följa motorvägen. T-Forden gick mycket bra på motorvägen men blev givetvis omkörd av alla och envar.

En annan instrumentpanel

Det är inte lätt att köra en T-Ford. Spakarna och pedalerna sitter nämligen på andra ställen och i annan ordning än i nutida bilar. I vissa delstater i USA krävdes därför ett särskilt körkort för T-Ford, berättade Tomas Lundgren, som ständigt måste påminna sig, att han rattade en T-Ford och inte körde en vanlig bil. ”Det är ovant i början, men ju mer man kör, desto säkrare blir man”, berättade han. Bilen väckte uppmärksamhet. Flera fotgängare vinkade åt oss. Framme vid Mjörn upptäckte markägaren oss och bad att barn och barnbarn skulle få åka en tur till Ingared och tillbaka. Tomas Lundgren ställde gärna upp som chaufför, och även denna tur blev mycket uppskattad.

Karlfeldt överdriver

Två nöjda passagerare: Lars Hedberg och Peter A. Lansenfeldt.
Två nöjda passagerare: Lars Hedberg och Peter A. Lansenfeldt.

Vi kände oss tillbakaflyttade till den tid, då en biltur ännu var ett stort äventyr, som väckte stor uppmärksamhet vida omkring. En sådan bilfärd har gått till litteraturhistorien, nämligen den bilfärd som prins Wilhelm, Anders Zorn och Erik Axel Karlfeldt företog 1919. Karlfeldt skrev en dikt, ”Kyrkosångarne” (i samlingen Hösthorn från 1927), och prins Wilhelm har utförligt skildrat kyrkfärden och herrarnas övriga mellanhavanden. Utförligt, och kanske med viss överdrift, beskriver prinsen i efterhand fordonet: ”Enligt nutida begrepp var fordonet ett utstuderat monstrum: högt, brett, vräkigt och klumpigt, ljust till färgen och med en sufflett som kunde fällas in i den mastodontlika karossen… Motorn under huven dånade som ett valsverk och man kunde med lätthet ytterligare öka oväsendet genom att köra med öppen ljuddämpare. Då blev det något av Tors åskvagn över ekipaget…” (Prins Wilhelm, Blick tillbaka, Sthlm 1952, s. 148). På midsommardagen 1919 for de tre herrarna till Orsa kyrka. Menigheten betraktade med stor förundran bilen. Även Karlfeldt behagar arbeta med överdrifter:

”Det stod en vagn utan hästar vid porten,
en sådan var aldrig skådad i orten.

Ett moln slog upp kring den frustande kärran,
och folket sade: De fara till Herran.”

Visst var en bil en sevärdhet ännu 1919, men automobiler fanns det redan gott om i Sverige. Dalfolket var väl hemmastadda nere i Stockholm, där de tog tillfälliga arbeten. Åtskilliga orsabor hade rimligen sett en bil förut. De goda orsaborna har knappast tolkat bilen som ett himmelskt ekipage. Karlfeldt överdriver (som vanligt) för att roa läsarna och göra dikten uttrycksfull.

Ett rullande kulturarv

Själv kan jag inte gå så långt i min skildring, men jag hoppas att läsarna ändå har förstått att en färd i en T-Ford är en stor upplevelse för en nutidsmänniska, som är van vid andra bilar. Tomas Lundgren och andra veteranbilsentusiaster gör en viktig insats genom att bevara vårt rullande kulturarv.

Lars Gahrn

Prins Eugens måleri undersökt naturvetenskapligt

Prins Eugens måleri har beskrivits naturvetenskapligt vad gäller tillväga­gångssätt och val av färger. Prinsen tillhörde nationalromantiken, som fram­bringade en lång rad berömda konstnärer. De mest kända och uppskattade av den stora allmänheten är de så kallade ABC-målarna: Anders Zorn, Bruno Liljefors och Carl Larsson.

Högtstående måleri

Prins Eugens måleri sätts av fackmännen lika högt som ABC-målarnas, men han har inte blivit lika firad av den stora allmänheten. Anders Zorn målade dalkullor och badflickor. Bruno Liljefors målade fåglar och djur. Carl Larsson målade rara barn och hemidyller. Prins Eugen ägnade sig inte åt lika publikfriande motiv. Han målade landskap och naturbilder, ett mycket högtstående måleri, som dock inte har slagit igenom hos den stora allmänheten på samma sätt.

Värderad av fackmännen

Bland fackmännen är prinsen dock ett stort namn, och åtskilligt har skrivits om hans måleri. Konstkännarna insåg måleriets värde. Dessutom hade prinsen lätt att förvärva vänner samtidigt som han på något märkligt sätt lyckades undgå att skaffa sig fiender. Forskarna har mest sysslat med hans motivval och hans förebilder. Ole Ingolf Nyrén har däremot skrivit om prinsens måleritekniker och val av färgstoffer. Hans omfattande och grundliga utredning är en doktorsavhandling.

Färgprover har undersökts

Ole Ingolf Nyrén i Mölndals stadsmuseum. Foto: Lars Gahrn.
Ole Ingolf Nyrén i Mölndals stadsmuseum. Foto: Lars Gahrn.

Avhandlingens fullständiga titel är: Ole Ingolf Jensen, Så målade prins Eugen: Undersökningen av pigment, måleritek­nik och konstnärligt uttryck baserat på naturvetenskapliga metoder: Göteborg Studies in Conservation 8, Göteborgs Universitet, Institutionen för miljövet­enskap och kulturvård, Avdelningen för kulturvård, 2001 (318 rikt illustrerade sidor med många färgavbildningar av prinsens mer kända konstverk).

Författaren har undersökt ett urval målningar noggrant. I många fall har han fått tillåtelse att ta färgprover på målningarna. I andra fall har målning­arna röntgats eller blivit belysta av ultraviolett eller infraröd strålning.

Färgförändringar har skett

På detta sätt kan han i många fall klargöra vilka färger och bindemedel, som har kommit till användning. Han kan också många gånger klarlägga vilka måleritekniker, som har använts. Hans mest intressanta och samtidigt oroande kapitel har överskriften: ”Målningar som har färgförändrats”. Nyrén kan påvisa, att flera målningar nu har delvis andra färger än då prinsen hade dragit det sista penseldraget över den. Nyrén har gått vidare och skrivit en särskild bok i detta ämne (Ole Ingolf Nyrén, Målningar ändrar färg, 2009, 215 rikt illustrerade sidor). Jag har behandlat denna viktiga bok i en föregående bloggartikel.

En avhandling för fackmän

Avhandlingens omslag visar prins Eugen, som målar ute i naturen.
Avhandlingens omslag visar prins Eugen, som målar ute i naturen.

Nyréns avhandling är en mycket grundlig och noggrann doktorsavhandling, som har sin största betydelse för konst­vetare, anställda vid konstmuseer och konstnärer med stort intresse för måleritekniker. Här kan konstnärerna få tips om vilka måleritekniker, som är att föredra för olika syften. Museimännen får kunskap om färgförändringar, restaur­eringar och lämplig vård av målningar. Konstvetarna får ökade kunskaper om en framstående svensk målare. Så till exempel kan Nyrén påvisa, att inflytandet från Arnold Böcklin har varit mycket kortvarigt. Ibland kan Nyrén beriktiga uppgifter, som prinsen själv har lämnat. När prinsen i efterhand skulle tidfästa sina målningar, blev uppgifterna inte alltid helt riktiga.

Skriv ner arbetssätt och färg

Prinsen har besökt även Gunnebo. Här ses han tillsammans med friherrinnan Hilda Sparre vid Kejsareterrassen i Gunnebo.
Prinsen har besökt även Gunnebo. Här ses han tillsammans med friherrinnan Hilda Sparre vid Kejsareterrassen i Gunnebo.

Liknande noggranna unde­rsökningar är önskvärda även för andra konstnärer, men få vetenskapsmän för­enar kunskaper om konst med kunskaper om kemi och naturvetenskapliga undersökningsmetoder. Kort sagt, tyvärr har vi få sådana framstående vet­enskapsmän som Ole Ingolf Nyrén. Därför vore det önskvärt, att konstnärerna själva ville skriva ned anteckningar om de måleri­tekniker och färger, som de har använt. Visserligen berövar de på detta sätt vetenskapsmännen åtskilliga arbetsuppgifter, men forskarna har å andra sidan mer än övernog av arbete ändå.

Klicka här för denna artikel som pdf