Väggmålningarna i Gathenhielmska huset

En gång visste man vad väggmålningarna föreställde och hur de skulle tolkas, men det är länge sedan. Gathenhielmska huset vid Stigbergstorget i Göteborg uppfördes omkring 1740, och väggmålningarna i stora festivitetssalongen är – att döma av stilen – utförda under samma århundrade. Där finns ett par intressanta motsvarigheter till relieferna i Gunnebo herrgård i Mölndal.

Väggmålning med mycket vatten

Havet bär upp jordskivan med fastlandets floder. En sådan flödar ur flodgudinnans urna. Foto: Ingvar Riksén.
Havet bär upp jordskivan med fastlandets floder. En sådan flödar ur flodgudinnans urna. Foto: Ingvar Riksén.

I Gathenhielmska huset rör det sig om väggmålningar, som var betydligt enklare och billigare att framställa. I Gunnebos matsal, mitt på norra väggen, finns en relief, som visar två nakna män med fiskstjärtar. De bär upp en skiva med en gudinna på. En motsvarig­het finns i Gathenhielmska huset. Två nakna män med fiskstjärtar i stället för ben bär upp en vit skiva. Intill dem och något nedanför finns en gosse, som rider på en delfin. Männen är alltså havsgudomligheter, och delfiner hör hemma i havet. Ovanpå skivan vilar en naken kvinna, som med vänsterarmen håller om en urna. Vatten strömmar ur denna kruka och rinner ner över skivans kant mot den ena havsgudomligheten.

En källnymf med sin kruka

Man har tolkat denna målning som en återgivning av hur gudinnan Venus föddes ur havet. Nedre delen av målningen föreställer givetvis havet, men skivan som männen bär upp är rimligtvis även i detta fall jorden. Krukan visar dock, att kvinnan är en källnymf, alltså en källas gudomlighet, och inte gudinnan Venus. Denna brukar alltid avbildas stående (även vid sin födelse) och har aldrig en kruka med strömmande vatten. Källnymfer brukar vanligtvis avbildas liggande. (Se exempelvis Lars Gahrn, Gunnebo – ett slott i tiden, 1997, s. 62.) Liksom Venus avbildas de som regel nakna, eftersom man badade naken vid denna tid. Slutsatsen bör rimligtvis vara, att väggmålningarna visar havet och kontinenternas floder. Reliefen på Gunnebo är en intressant motsvarighet. Även i detta fall bär två havsgudomligheter upp jordskivan, och även i detta fall tronar en gudinna – i detta fall Terra Mater (Moder Jord) – på skivan. (Se Lars Gahrn, Carl Wilhelm Carlberg och Gunnebo, 1997, s. 49.)

Barbröstad kvinna ur herdelivet

En idyll ur herdelivet. Foto: Ingvar Riksén.
En idyll ur herdelivet. Foto: Ingvar Riksén.

Den andra väggmålningen i Gathenhielmska huset sto­ra festivitetssalong har den konstintresserade sett må­nga motsvarigheter till. Ute i det fria sitter en vacker kvinna behagfullt och avsl­appnat. På marken vid hennes fötter sitter en ung beundrare, som tittar upp mot henne. Detta är en bild ur herdelivet, och det märkliga är, att får eller annan boskap saknas på denna bild. Ett annat anmärkningsvärt drag är, att kvinnans byst är helt blottad. Man ser hela brösten, även bröstvårtorna. Dylika bilder brukar vara alltigenom oskyldiga, och det skulle även denna ha varit, om inte bysten hade varit obetäckt. Förebilden är Francois Bouchers kända målning ”Tänker han på duvorna” (från 1747). Boucher är visserligen känd för sitt nakenmåleri, men såväl denna målning som dess efterföljare har dock varit helt anständiga.

Många barbröstade i konsten

Detta drag är dock inte fullt så anmärkningsvärt som vi skulle tro. I det gamla Grekland gick ofta flickor av folket barbröstade, och därför avbildades de så även i 1700-talets klassicerande konst. I stora salongen på Gunnebo avbildas en herdinna över dörren till matsalen. Hennes klänning slutar under brösten. Hennes tre systrar har sina klädnader över ena axeln, vilket betyder, att ena bröstet visserligen är övertäckt, men att det andra är bart. Johan Törnström i Karlskrona högg en Minerva som galjonsfigur åt skeppet Fäderneslandet. Även i dett fall slutar klänningen under brösten. Så är fallet med även galjonsbilderna till skeppen Camilla, La Badine och La Coquette (Tore Hallén och Reijo Rüster, Galjonsbilder, 1975, s. 33, 45, 50 och 51). Den flamländske konstnären Otto van Veen avbildade Afrodite (Venus) på detta sätt (Myter, Nationalmuseums utställningskatalog nr 470, 1983, s. 163). Exemplen skulle lätt kunna mångfaldigas.

Barbröstade operastjärnor

Skaldekonstens gudinna. Foto: Ingvar Riksén.
Skaldekonstens gudinna. Foto: Ingvar Riksén.

En sak är att avbilda kvinnor och gudinnor ur grekernas gudavärld och hjältesagor på detta sätt. En annan sak är att vara klädd så här på riktigt. Till operan i Paris på 1700-talet gjorde Ludvig XV:s kostymtecknare Bouquet teckningar av hur operans hjältar och hjältinnor borde vara klädda. Klytamestra har så djup urringning, att brösten är fria och bröstvårtorna syns. (Alf Henrikson, Disa Törngren och Lars Hansson, Bra Böckers Hexikon: En sagolik uppslagsbok, 1981, s, 234.) Inte bara skådespelerskor kunde gå klädda så. Om Aurora Königsmarck (1662 – 1728) heter det: ”När hon vid hovfesterna var utklädd till gudinna, hade hon alltid ena bröstet bart, skimrande, fast och runt, som rosa pärlemor.” Hon är även avbildad med ena bröstet bart. (Se Margareta Beckman, Aurora von Königsmarck, Sthlm 1998, s. 66-67.)

I varma länder är man lättklädd

I själva verket var de grekiska flickornas lätta klädsel lättförklarlig. I varma länder går man lättklädd. Man behöver inte många klädesplagg för att hålla värmen. Tvärtom kan det vara svalt och skönt att gå med bara bröst. Herdeflickor vistades långt ute i obygden med sina djur. Där träffade de sällan eller aldrig andra människor. De behövde inte tänka mycket på sin klädsel. Som bekant är lätt klädsel mycket vanlig även i Afrikas länder och i Oceanien. Barbröstade kvinnor är där en alldaglig syn. Nu befinner vi oss emellertid inte vare sig i Afrika söder om ekvatorn eller i antikens Grekland utan i Gathenhielmska huset i Göteborg. Med tanke på att flickan och hennes beundrare brukar avbildas anständigt klädda innebär flickans lätta klädsel onekligen ett anmärkningsvärt drag.

Två målade statyer

Geografins gudinna. Foto: Ingvar Riksén.
Geografins gudinna. Foto: Ingvar Riksén.

I Gathenhielmska husets ”Stora festivitetssalong” finns ytterligare två intressanta väggmålningar. Det rör sig om två målade kvinnostatyer på två målade socklar i två målade nischer. Den ena kvinnan har en fjäder i sin vänstra hand. (Är hon vänsterhänt?) I högerhanden håller hon en bokrulle. Till vänster om hennes fötter finns en jordglob. Man skulle kunna tolka henne som Geografin, geografins gudinna. Den andra har en brinnande fackla i sin högerhand och en lyra i sin vänster­hand. Hon bär en lagerkrans runt hjässan. Denna kvinna skulle kunna tolkas som skaldekonsten. Grekernas och romarnas diktare skrev även lärodikter, och på så sätt skulle man kunna förklara upplysningens fackla.

Gathenhielmska huset rymmer många gåtor, och även målningarna ger oss alltså åtskilligt att fundera över.

Läs vidare

Walter Kiessling, Marie Folkesson och Bertil Johansson, Gathenhielmska huset: En vägledning till ett 250-årigt byggnadsminne, utgiven av Gamla Majpojkars Förbund, 1995. (Boken omfattar 48 sidor jämte omslag och ger en utförlig, välskriven och tillförlitlig skildring av detta byggnadsminne.)

Elof Lindälv, Klippans kulturreservat och andra byggnadsminnen i Majorna (Göteborgs Hembygdsförbunds skriftserie XII), Gbg 1977.

Gunnar Wallberg, Gathenhielmska huset i Göteborg: Randanteckningar till frågan om husets namn, artikel i: Fornvännen 1945, s. 53-56.

C. R. A. Fredberg, Det gamla Göteborg I, Gbg 1919. (På sidorna 305-330 kan man finna många uppgifter, inte minst sägner, och bilder om och från Gathenhielmska huset. Fredberg tror dock, att Lasse i Gatan har bott i huset, som bär hans namn.)

Klicka här för denna artikel som pdf

Medevi brunn – en svensk trästad med säregen dragningskraft

-Vi skulle vilja bo i Sophie Hagmans hus.
-Här finns inte något hus med det namnet.
-Nej, det kan så vara, men här finns ett hus, vari hon har bott.
Jag tog fram boken om Medevi brunn och bläddrade fram huset.
-Här är huset.
-Alla fyra rummen är upptagna.
-Det var synd. Då måste vi väl bo någon annanstans.

Historiska hus drar besökare

Huset, där Sophie Hagman bodde. Foto: Lars Gahrn.
Huset, där Sophie Hagman bodde. Foto: Lars Gahrn.

Samtalet utspelade sig i augusti månad år 2012, när Niklas Krantz och jag skulle beställa rum på Medevi brunn under hem­resan från semestern. Medevi brunn låg egen­tligen inte utefter hemrese­vägen. Skulle man åka till Medevi brunn, måste man göra en avstickare, men hur det nu var stod vi ändå där i receptionen och skulle beställa rum. Gamla välb­evarade hus drar besökare till sig. Här på Medevi brunn är alla hus både gamla och välbevarade.

Det är numera svårt att uppleva 1800-talets trästäder. De har brunnit eller rivits. Om några hus skulle vara kvar, har bebyggelsen många luckor, och trähusen har ofta både perspektivfönster och stora neonskyltar. Tiderna förändras och städerna med dem. Medevi brunn är dock som en gammal trästad, och denna är välbevarad.

Medevi – en bevarad trästad

Sophie Hagman, beundrad av både samtiden och eftervärlden.
Sophie Hagman, beundrad av både samtiden och eftervärlden.

Husen ser i stort sett ut som de alltid har gjort. Till och med fönstrens spröjsar finns kvar. Även invändigt kan man få en föreställning om hur det har varit. Rummens kakelugnar (eller rörspisar) finns kvar, och plankgolven (ordentligt och vackert renskurade) har inte täckts med linoleumsmattor eller heltäcknings­mattor. Rumsindelningen är likaså kvar från gamla tider.

Givetvis har rummen nutida bekvämlig­heter som inomhustoaletter, elvärme och vatten, men utan någon större inlevelseförmåga kan man föreställa sig hur här har varit.

Sena tiders härjningar har väl dock inte ens här gått helt spårlöst förbi. På den gamla tiden måste här ha funnits fler vedbodlängor, och här måste ha funnits många utedass. Uthusen tycks dock ha försvunnit med påföljd att boningshusen på några ställen kan se litet ensamma ut. Staden har även en stadsplan och är mycket välordnad. Här kan man ströva omkring utan att mötas av bilar, som ju för övrigt finns överallt, även i medeltidsstäder.

Sophie Hagman har bott här

Sophie Hagmans hus, fotograferat bakifrån. Foto: Lars Gahrn.
Sophie Hagmans hus, fotograferat bakifrån. Foto: Lars Gahrn.

Hur var det då med Sophie Hagman? Till Medevis fördelar hör, att man i många fall vet vilka som har bott i huset. En av dem var Sophie Hagman (1758-1826), som har blivit sällsynt ryktbar bland den gustavianska tidens förtju­sande kvinnor. Hon var en enkel flicka av folket men lyckades ändå bli en dam av värld, så som en sådan skulle vara under det gustavianska skedet: bild­ad, vänlig och taktfull i umgängeslivet, vacker och tilldragande. Hon var älskarinna eller mätress till prins Fredrik Adolf, som var Gustaf III:s yngste bror. Hon var beundrad redan av sin samtid. Ofta är det svårt att få fram porträtt av den tidens galanta damer. På sin höjd finns någon silhuettbild. Av henne finns däremot både ett porträtt och ett par etsningar av kända konstnärer. Etsningarna mångfaldigades och spreds bland många. De var kanske en motsvarighet till sena tiders idolbilder och filmstjärnor. Samtiden fängslades av denna förtjusande uppenbarelse, och detta har även eftervärlden gjort. Med rörande omsorg och oändlig möda har man lyckats fastställa hennes födelseår och födelseort samt givetvis allt annat, som är vetbart. I fråga om Sophie Hagman kan man verkligen tala om tjuskraft med lång efterverkan, och som ni märker har även jag fått en släng av denna efterverkan.

Man kommer den gamla tiden nära

Den sköna Aurora Königsmark med en fågel.
Den sköna Aurora Königsmark med en fågel.

Folk från hela Sverige drogs till Medevi. Ungefär ett århundrade tidigare fanns en annan skön kvinna där, nämligen Aurora Königsmarck, men när det gäller 1600-talet kan boningshusen eller platserna för boningshusen tyvärr inte utpekas.

Man kan förstå, att dessa sköna kvinnor drog folk (i synnerhet herrar) till Medevi brunn, medan de levde och vistades på platsen. Däremot är det mera märkligt, att de fortfarande drar folk till Medevi ett par århundraden efter sin död, men så går det till. Folk vill gärna fara till platser, där historiska personer har vistats eller bott. Man tycker sig på detta sätt komma dessa personer litet närmare. Framför allt – och det är viktigast – kommer man den tiden närmare, och det finns mycket mer att skriva om Medevi. Fortsättning följer.

Läs vidare

Gustaf Näsström, Det gamla Medevi: Kulturhistoriska anteckningar (1928, nya upplagor 1929 och 1978).

Lars O. Lagerqvist, Medevi Brunn 300 år: 1678-1978: Historia och byggnadsbeskrivning (Motala 1978, 196 rikt illustrerade sidor). På sidorna 149-150 avhandlas ”Gamla Granskogsbyggningen”, där Sophie Hagman bodde.

Ingemar Antonsson, Medeviguiden, 32 illustrerade sidor utan tryckår.

Carl Forsstrand, Sophie Hagman och hennes samtida: Några anteckningar från det gustavianska Stockholm (Sthlm 1911, 210 sidor. Av dessa sidor ägnas inte färre än 68 åt Sophie Hagman, och därtill kommer ungefär tre sidor med tillägg.) Trots all hans flit blev det inte Forsstrand förunnat att kunna fastställa år och plats för Sophie Hagmans födelse. Först 1926 var tiden kommen för A. Gynther att meddela, att hon var född i Eskilstuna 1758: A. Gynther, När och var föddes Sophie Hagman? artikel i: Personhistorisk tidskrift 1926.

Margareta Beckman, Aurora von Königsmarck, svenska bland fältherrar i stormaktstidens Europa (Sthlm 1998, 160 rikt illustrerade sidor. Aurora Königsmarcks vistelse i Medevi behandlas på sidorna 30-34.).

Arne Lindenbaum, Okrönta härskarinnor på Stockholms slott, Sthlm 1952, 251 illustrerade sidor. (På sidorna 104-116 behandlas Sophie Hagman och på sidorna 48-59 Aurora Königsmarck.)

Klicka här för denna artikel som pdf