Mosse Stoopendaal – fågelmålaren från Härryda

Som fågelmålare, jämförlig med Bruno Liljefors, har Mosse Stoopendaal (1901-1948) gått till konsthistorien. Egentligen hette han Wilhelm Jakob Stoopendaal men kallades Mosse. Hur detta smeknamn har tillkommit tycks ingen numera veta. Även Bertil Larsson, som har skrivit en vacker illustrerad bok om konstnären, måste lämna gåtan olöst.

Mosse i Härryda

Mosses föräldrar, han själv och hustrun Elsa.

Bokens titel är: Mosse fågelmålaren: Wilhelm Jakob Stoopendaal: Text och urval Bertil A Larsson (Fri press, Rävlanda 2020, 144 slösande rikt illustrerade sidor). Släkten Stoopendaal räknade många konstnärer bland sina medlemmar. Någon kanske erinrar sig, att Jenny Nyström, jul- och påskkortens överdådigt skickliga konstnärinna, var gift Stoopendaal och ofta fick heta Jenny Nyström Stoopendaal. Hennes son Curt Nyström gick i moderns fotspår. De är dock bara två av flera. Båda Mosses föräldrar blev konstnärer. År 1908 flyttade föräldrarna med sin son till Härryda, där både de och Mosse kom att bli kvar. Deras bosättning i Härryda är en av anledningarna till att Bertil A Larsson har kommit att intressera sig för den omtalade målaren och rentav skrivit en bok om honom. Bertil A Larsson är nämligen själv bosatt i Rävlanda och har skrivit mycket om socknarna häromkring.

Naturmålare

Bokens omslag visar ”fällande gäss i vinterlandskap”.

Mosse Stoopendaal har blivit känd som fågelmålare och har betraktats som epigon (efterföljare) till Bruno Liljefors. Mosse själv avvisade harmset alla sådana påståenden. Han hävdade 1921 ”att han aldrig sett Liljefors tavlor!” Vid denna tid skulle varje konstnär vara ”originell”, om han skulle betraktas som en verklig storhet. Han fick inte ta efter andra. På vilket sätt har Mosse tagit efter Liljefors? Mosses fågelintresse var äkta och djupgående. Både han och Liljefors målade fåglar efter naturen. Mosse tittade på fåglar ute i skog och mark. Han målade verkligen inte av tavlor av Liljefors. Under sådana förhållanden är det felaktigt att kalla honom epigon. Han och Liljefors var båda naturmålare, som tog efter naturen.

”Menykonst” och många djur

Skäggdopping. Målning av Mosse Stoopendaal.

Bertil A Larsson bok består till stor del av färgillustrationer, som visar många av Mosses otaliga målningar. Det slösande rika bildmaterialet gör boken till en utsökt presentbok till alla naturvänner och till fågelvänner i synnerhet. Mosses liv tecknas kortfattat och upplysande. Som många andra konstnärer gick han ofta och gärna på krogen. (Han hade en ateljé inne i Göteborg, där han hade många restauranger att välja mellan.) Mosse har följaktligen efterlämnat mycket ”menykonst”. På krogarnas menyer (tryckta matsedlar) har Mosse tecknat många skickligt fångade motiv.

Förfalskningar

Strömstare. Målning av Mosse Stoopendaal.

Vanligtvis tecknade Mosse fåglar, men även olika djur, till exempel ekorrar, fängslade honom. Han avled den 16 januari 1948, endast 47 år gammal, på Mölndals sjukstuga. Han hade av misstag fått i sig ammoniak och klarade inte av denna vådadryck. De närmare omständigheterna tycks inte vara kända. Ett kort liv var slut, men stora mängder konstverk finns kvar. Mosses konst är så dyr, att den lönar sig att förfalska. Bertil A Larssons bok kan vara av stort värde som en exempelsamling för dem, som skall göra äkthetsundersökningar. Att ge ut konstböcker är dyrt. Flera stiftelser har gjort en värdefull insats genom att bevilja tryckningsbidrag: Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Tore Wärenstams stiftelse, Björketorps Sockens Hembygdsförening, Hindåsbygden SPA (Erik Boström) och Sjuhärads förvaltning AB, Kinna. Pengarna har använts väl.

Lars Gahrn