Saxofoner i Kvarnbyparken

Paviljongen i Kvarnbyparken med de fyra saxofonisterna Kasper Sundby, Tobias Paulin Hugo, Malin Bye och Ella Lindström. Foto: Lars Gahrn.

Mölndals Hembygdsförening har sedan många år tillbaka erbjudit sommarunderhållning i Kvarnbyparken intill hembygdsgården vid Royens gata. Förra året invigdes en paviljong i parken av Kvarnby Singers, en sång- och musikgrupp med sina flesta medlemmar bosatta inom området. Fredagen den 29 maj fick vi en konsert helt till skänks. Fyra saxofonister från Hvitfeldtska musikgymnasiet ville visa vad de hade lärt sig under sin utbildning. De bjöd på konsert i Kvarnbyparkens paviljong under namnet Saxens (rentav stavat Saxeenz!), vilket står för Saxofonensemblen.

Valet av plats för konserten var inte någon tillfällighet. En av de trevliga och duktiga saxofonisterna, Ella Lindström, är dotter till Mats Lindström (med företaget Husögat) och Caroline Bille Lindström, som är en av de ledande inom Kvarnby Singers.

Saxofonisterna gick upp i sitt spel och utförde sina nummer med stor säkerhet. Foto: Lars Gahrn.

Saxofonisterna som spelade var: Kasper Sundby, Tobias Paulin Hugo, Malin Bye och så Ella Lindström, som ju bor några hundra meter bort vid samma gata. De trevliga och spelglada ungdomarna bjöd på sex nummer under den halvtimmeslånga konserten, nämligen: ”Sir Sax” av Lennie Niehaus, ”Visa efter Torn-Erik” av Nils Lindberg (ur hans Dalasvit), ”Skullbräddlek” av Nils Lindberg (ur samma Dalasvit), ”Heads up” av Lennie Niehaus, ”Yuppieville Rodeo” av Mike Mower och ”Ack, Värmeland du sköna” i ett arrangemang av Waldemar Swiergiel. Ungdomarna spelade med kläm och stor säkerhet. Av nervositet märktes inte ett spår. Kasper Sundby presenterade kortfattat de olika låtarna.

På grund av coronaepidemin har eleverna fått undervisning i hemmet genom sin dator. De har därför sällan träffat varandra eller sin lärare Urban Johansson. Nu var alla glada över att ses igen. Ungdomarna omfamnade varandra glatt och varmt. Konserten samlade en publik på mellan 30 och 40 personer, vilket är mycket med tanke på att konserten inte var utannonserad. Man hade endast spritt nyheten genom mail och ”mun-mot-munmetoden”. Ensemblenamnet ”Saxens” påminner om ordet succé. Framträdandet var mycket riktigt en framgång och en uppskattad terminsavslutning. Vi hoppas på fler liknande framträdanden i Kvarnbyparkens paviljong.

Lars Gahrn

Allfrakt – totalflexibelt och framgångsrikt

Allfrakts brandgula bilar med den svarta pilen har vi alla sett på Mölndals gator. De ses för övrigt av och till samt här och var i hela Västsverige. Vem av oss känner emellertid till något om företagets historia? Om man frånräknar ägaren och de många trotjänarna, har ytterst få mölndalsbor historiska kunskaper om företaget.

Upplysande krönika

Den första lastbilen, en gammal Chevrolet, som ibland blev omåkt av mopeder.
Den första lastbilen, en gammal Chevrolet, som ibland blev omåkt av mopeder.

Hubert Jönsson, trotjänare inom företaget och förutvarande delägare, har ändrat på den saken. Han har skrivit en företagshistorik av stort värde och stort allmänintresse. Den ger många inblickar i det, som vi kallar ”transportsektorn”, dess förutsättningar, verksamhet och omvandling. Bokens fullständiga titel är: ”Allfrakt: Ett företag i ständig utveckling: Historik, minnen och bilder 1960-2015 Nedtecknade av Hubert Jönsson” (2015, 72 rikt illustrerade sidor).

Högkvarter vid järnvägen

Företaget ger oss inblickar i transportsektorns utveckling. Verksamheten började, då Gösta Andersson köpte en begagnad lastbil år 1960. Han hyrde in sig hos SJ intill Mölndals Nedre, järnvägsstationen vid Västkustbanan. Vid denna tid var det ännu så, att långväga transporter utfördes huvudsakligen av järnvägar och rederier. Lastbilar tog hand om godset vid järnvägsstationerna eller i hamnarna och utförde korta transporter inom orterna. Utvecklingen gick emellertid mot allt färre omlastningar och allt längre transportsträckor för lastbilarna.

Allt längre körningar

”Liftdumprar” (lastbilar, som kan lyfta av och på containrar), fotograferade med stadsdelen Trädgården i bakgrunden.
”Liftdumprar” (lastbilar, som kan lyfta av och på containrar), fotograferade med stadsdelen Trädgården i bakgrunden.

Järnvägens betydelse minskade hela tiden. Allfrakt och andra lastbilsföretag ökade däremot i betydelse. Allfrakt kastade loss från järnvägen och flyttade till Åbro industriområde. År 1974 invigdes nya lokaler i Åbro industriområde. Järnvägsstationen Mölndals Nedre försvann 1977, men Allfrakt levde vidare. Körningarna blev allt längre. Utvecklingen gick som längst under 1970-talet, då Allfrakts lastbilar eller åtminstone några av dem fick körningar ända till Iran och Irak. Eftersom ett fartyg kunde få vänta upp till sex månader på att få sin last lossad i Iraks hamnar, gick det snabbare att utan omlastningar ta godset med lastbil från Sverige ända till bestämmelseorten.

Totalflexibelt företag

Nybygget vid Kryptongatan i Åbro industriområde.
Nybygget vid Kryptongatan i Åbro industriområde.

Transportsektorn är ytterst konjunkturkänslig. Åkerierna är serviceföretag i en mycket föränderlig värld. För att överleva och kunna växa måste ett åkeri vara vad man numera kallar ”totalflexibelt”. Hubert Jönssons företagskrönika visar eftertryckligt, att Allfrakt hela tiden har varit totalflexibelt och därför även framgångsrikt. Man var först med ”liftdumpers”, som på sin tid var ett mycket stort framsteg. Tidigare kunde en lastbil stå vid ett bygge eller en rivningstomt en hel dag till dess att flaket var fyllt. Tack vare dessa ”liftdumpers” kunde man helt enkelt bara placera ut containers här och var och hämta upp dessa containers, när de var fyllda. Att lämna av varorna på rätt plats är inte alltid nog. Varorna bör ibland också ställas på rätt ställe. Därför har Allfrakt även inriktat sig på mobilkranar. Ett av de mera uppmärksammade uppdragen var inlyftandet av en flygel i Göteborgs domkyrka. En mobilkran stod strax väster om tornet och lyfte in en flygel genom portar uppe i tornet. Allfrakt klarade även detta uppdrag, fastän flygeln hade endast några centimeter till godo.

Rik bildkavalkad

Hubert Jönsson (till vänster) tillsammans med Bo Ridderbjelke, ordförande i Mölndals Hembygdsförening, under föreningens årsmöte hos Allfrakt den 9 maj 2017. Foto: Lars Gahrn.
Hubert Jönsson (till vänster) tillsammans med Bo Ridderbjelke, ordförande i Mölndals Hembygdsförening, under föreningens årsmöte hos Allfrakt den 9 maj 2017. Foto: Lars Gahrn.

Allfrakt har drivit många entreprenader. Man har tagit hand om sophämtning, snöröjning och annat för både kommuner och företag. Allt sådant upphandlas då och då, vilket innebär, att man nästa gång kan förlora dessa uppdrag. De anställda måste hela tiden vara beredda på genomgripande förändringar. Hubert Jönsson speglar på ett skickligt sätt denna förändringarnas värld. Han har begripit, att många bilder behövs för att fånga läsarnas uppmärksamhet och behålla den. Från början till slut får vi en bildkavalkad genom företagets 55-åriga historia. Ögat dras från den ena bilden till den andra. En och annan tidningsartikel har under årens lopp skrivits om detta företag. Hubert Jönsson trycker av dem i faksimil. Här finns mycket för de flesta.

Klicka här för denna artikel som pdf