Minnestallrikar – vackra konstverk

Minnestallrikar var under 1970- och 1980-talen mycket vanliga, men jag hade lyckats missa de flesta. Jag hade fått en som visade Gunnebo slott från söder och en med olika motiv från Mölndals stad. Jag hade egentligen inte någon plats att sätta upp dem på. Jag bodde i mitt föräldrahem. Min far hade ett stort konstintresse. Han satte upp modern konst på väggarna hemma. Jag förstod, att detta var bra konst, men den var som regel inte någonting för mig.

Historiska motiv

En vägg i Lars Gahrns tjänsterum.

År 2012 avled min far. Min mor och jag blev djupt bedrövade och hade svårt att återhämta oss. Min gode vän Niklas Krantz förstod, att jag behövde förströelse och tog med mig ut på utflykter, bland annat till second-hand-marknader. Eftersom jag är museiman, förstod han, att många av föremålen på dessa marknader skulle intressera mig. Överallt fanns prydnadstallrikar till förvånansvärt låga priser. Mitt intresse ökades av de historiska motiven. Här fanns kända byggnader, fartyg, lokomotiv och historiska gestalter. Så gott som alla bilder var vältecknade eller väl målade. De skilde sig fördelaktigt från de tavlor, som salufördes på samma marknader. Många av dem såg ut som om de hade kommit från Hötorget. En och annan hade kanske sålts där en gång i tiden. Icke desto mindre var tallrikarna som regel mycket billigare.

Lagom stora konstverk

En annan fördel med tallrikarna är den behändiga storleken. En minnestalrik får man plats med på de flesta ytor, men tavlor är ofta så stora, att det är svårt att finna någon lämplig plats åt dem. Förr i världen fanns miniatyrmålare, som åstadkom konstverk av den mindre storleken, men numera tycks det vanliga vara att måla så stort som möjligt. Skall man ställa ut på ett galleri med stora vita väggytor, behövs stora konstverk, om rummet inte skall förefalla tomt och kalt. Sådana stora konstverk är dock svårsålda, eftersom få människor hemma har plats för stora konstverk. Sjukhuskorridorer och korridorer i förvaltningsbyggnader är väl i stort sett de enda utrymmen, där dessa jättetavlor kan passa in.

Tallrikarna är inte fuktkänsliga

Minnestallrikarna får dock plats på de flesta ställen. Dessutom vill man gärna ha dem på väggen, eftersom de är vältecknade. Minnestallrikarna är mångfaldigade, och därför väljer man endast de bästa bilderna som förlagor. Alltifrån 2012 började jag inköpa tallrikar. Jag satte upp prydnadstallrikar på väggarna i mitt tjänsterum och även här och var hemma. Jag var mycket nöjd med dessa konstverk. Man behöver inte bekymra sig över att tallrikarna skall blekas av solen. Till skillnad från andra konstverk är tallrikarna inte vare sig ljuskänsliga eller fuktkänsliga.

Motvilja mot tomrum

Även på små ytor får många minnestallrikar plats.

Givetvis kan även dessa tallrikar användas som tallrikar. Sedan jag började köpa prydnadstallrikar har jag fått en viss motvilja mot vanliga tallrikar utan dekor. Så länge mat ännu ligger på tallrikarna går det an, men när de är tomma, tycker jag att de stora tomma ytorna är väldigt fula och helt intetsägande. Jag skyndar mig då att ställa undan dem eller ställa något annat på den kala ytan. Vad gäller prydnadstallrikarna finns alltid något att titta på och fundera över. Min bror brukar säga, att jag har drabbats av ”horror vacui”, motvilja mot tomrum. Så är det nog. Jag förstår, att andra människor uppskattar stora och tomma ytor, men själv är jag inte sådan. Stora tomma ytor påminner mig om en öken.

Man får vad man vill ha

Man är, om man är intresserad av vissa motiv, mer eller mindre hänvisad till att förvärva minnestallrikar. Jag har ofta blivit förvånad av att konstnärer – om de får måla vad de vill – målar helt andra motiv än sådana, som den stora mängden önskar. Ger man ut en prydnadstallrik, vill uppdragsgivaren, att den skall kunna säljas, och då väljer man sådana motiv, som allmänheten vill ha. De, som ger ut prydnadstallrikar, bryr sig om kundkretsen och sätter sig inte på höga hästar gentemot kunderna. Vad gäller tallrikarna, känner man att man som kund betyder något.

Lars Gahrn