Drottning Isa på Lygnern

Mellan åren 1889 och 1921 gick ångbåten Isa i passagerartrafik på sjön Lygnern, från Sätila i Västergötland till Lygnevik i Halland och tillbaka. Mellan 1921 och 1924 gick hon med enbart gods, och 1935 skrotades hon. Många saknade båten. Men än 70 år efteråt beslöt en intresseförening att bygga Isa på nytt. År 2010 sjösattes elbåten Isa, och 2012 började hon gå med passagerare. Lars Gahrn följde med på en resa från Sätila Sand ner till Lygnevik 2013 och skrev efteråt denna visa. Den sjungs som Värnamovisan (I Apladalen).

 

Gamla Isa år 1915.
Gamla Isa år 1915.

På Lygnerns vågor går båten Isa,
och hon är väl värd en vacker visa.
Hon är en drottning på denna sjö,
och hennes minne kan inte dö.

 

Den båten är någonting att visa!
Ja, hon må kallas för drottning Isa.
Hon är så vit som en kunglig brud,
som står i kyrkan i bröllopsskrud.

 

Ångbåten Isa gick samma sträcka
från Sätila ner till Fjärås Bräcka.
Men dålig lönsamhet var ett hot,
och gamla Isa blev så till skrot.

 

Det var förfärligt. I mångas tycke
så hade Lygnern nu mist sitt smycke.
Ej endast folket vid Lygnerns kust
hade nu lidit en svår förlust.

 

Elbåten Isa i våra dagar.
Elbåten Isa i våra dagar.

När händelser inte slutar strömma,
så är det lätt, mycket lätt att glömma.
Men drottning Isa blev inte glömd,
ty hon var saknad. Hon var berömd.

 

Fast drottning Isa helt visst är skrotad,
kan denna skada ändock bli botad,
ty fartygsskrov, styrhytt och salong
kan man ju uppbygga än en gång.

 

Snart ligger elbåten vit och färdig,
den gamla Isa rätt lik och värdig.
När Isa åker sin jungfrutur,
går hela Sätila runt i dur.

 

Lygnern har ganska långa stränder,
och förr gick sjön genom tvenne länder.
Här har vi farvatten och stor plats,
och man kan göra en lång seglats.

 

I båten Isa finns batterier,
som inte passar för snatterier,
ty batterierna väger tungt.
Med dem som barlast far alla lugnt.

 

Den, som är hungrig och önskar spisa,
har möjligheter ombord på Isa.
Där får man landgångar givetvis,
och de är väl värda lov och pris.

 

Där får du höra vår bygds historia,
men somt är amsagor blott. Så tror ja’.
Där får man fakta och glada skämt,
och denna blandning förnöjer jämt.

 

Man åker fram mellan lövskogshöjder,
som ger betraktarna många fröjder.
Fast vädret skiftar, har folket rönt,
att landskapet överallt är skönt.

 

Isas märke.
Isas märke.

Att fara sjötur med drottning Isa,
det är en avkoppling och en lisa.
På färd med Isa så mår du väl.
Där får du frid i en stressad själ.

 

I branta bergssidor växer tallen
invid de höga Ramhultafallen.
Hon går med fören lätt och galant
fram till den bergssidans höga brant.

 

Här kan man höra, hur fallen brusar,
och man får höra, hur vinden susar.
Men elmotorer går mycket tyst.
Från själva Isa hörs ej ett knyst.

 

Ja, passagerarna brukar prisa
varenda resa, som görs av Isa.
Av intryck bli passagerar’n rik,
om han far ända till Lygnevik.

 

I visans avslutning vill jag risa
envar, som inte har åkt med Isa.
Det är förvisso en stor förlust
att missa Lygnern liksom dess kust.

 

Att fara runt med den vita skutan,
det bör du inte vara förutan.
När du far ut på en elbåtsfärd,
ser du en fri, stor och öppen värld.

 

Lars Gahrn

 

Klicka här för denna artikel som pdf

Isa – ett smycke på Lygnern

”Hon var ett smycke på Lygnerns bölja.” Så sammanfattade Alice Svan i Tostekulla ångbåten (senare motorbåten) Isas betydelse i en konstlös men trohjärtad och äkta dikt. Redan 1935 skars vraket efter båten sönder, och med plåtarna reparerades bilar i en bilverkstad i Kungsbacka.

En ny Isa på Lygnern

Isa af Lygnern vid ångbåtsbryggan på Sätila Sand.
Isa af Lygnern vid ångbåtsbryggan på Sätila Sand.

Allt detta skedde alltså för mycket länge sedan. Isa borde ha varit glömd för länge sedan, men hon blev inte bortglömd. Folk talade om den gamla ångbåten, och till och med jag hörde talas om Isa i min ungdom, fastän jag aldrig ens hade varit i närheten av Sätila, där hon hade haft sin hemmahamn. En resa med Isa hade för många blivit ett minne för livet. Man talade om dessa minnen, och man saknade båten. Lygnern hade mistat sitt främsta smycke. Alice Svan hade helt rätt i sin dikt. Så kom det sig, att de goda Sätilaborna år 2007 bildade en ekonomisk förening med syfte att bygga en ny båt med samma namn. Allt gick snabbt. Redan 2010 sjösattes elbåten Isa. År 2012 var hon fullt färdig för turisttrafik. Lygnern hade återfått sitt smycke. Historien om Isa är en sannsaga om en båts betydelse för sin bygd.

Historik 80 år efteråt

Isa af Lygnern till sjöss.
Isa af Lygnern till sjöss.

Ångbåten sattes in i trafik redan 1889 och gick med passagerare fram till 1921. Därefter fraktades enbart gods till 1924. Slutligen skall hon då och då ha bogserat virke. Hon blev därefter helt enkelt bara liggande, mer eller mindre övergiven, fram till det bittra slutet 1935. Kan man verkligen få fram uppgifter om en båt, som övergavs för mer än 80 år sedan? Svaret är – åtminstone vad gäller Isa – ja. År 2015 trycktes boken: Isa af Lygnern: En resa tillbaka i tiden in i framtiden (med 89, mycket rikt illustrerade, sidor). Båten Isa af Lygnerns ekonomiska förening bildade en historiegrupp, som består av: Bo Johansson, Christer Lindroth, Lage Gunnarsson, Håkan Almkvist, Göran Åkesson, Lars Eriksson och Jan Sjöström. Dessa har skrivit och satt samman boken eller samlat uppgifter och bilder.

Heltäckande krönika

Isa vid Ramhultafallen.
Isa vid Ramhultafallen.

Det märkliga är, att man har lyckats mycket bra med att få ihop en i stort sett heltäckande krönika, fastän man har arbetat 80 år efteråt, och fastän arkivalier i stort sett saknas. (Man har några fraktböcker. Det är allt. Vissa strödda uppgifter har man dock fått fram ur arkiv med annan inriktning.) Folk har kommit ihåg både det ena och det andra, som rör Isa. Biljetter, polletter, tidtabeller och dylikt har åtminstone av en och annan tagits tillvara. Dessutom har någon eller några från historiegruppen suttit och lusläst gamla tidningslägg för att finna notiser om Isa. Ett flertal sådana notiser återges som faksimil tillsammans med tidtabeller, en biljett, en pollett och så vidare. Dessa inslag i boken ger en stark känsla av det förflutna. Man känner sig nästan närvarande i den tidsålder, då Isa plöjde Lygnerns vågor. De många fotografierna är i allmänhet av hög kvalitet. Historiegruppen har gjort ett gott arbete.

Mycket arbete – dålig lönsamhet

Isa utnyttjades till bristningsgränsen. Hon fick ta 88 passagerare. Nuvarande fartyg, som är lika stort, får ta 40 passagerare. Det var med andra ord ibland mycket trångt på gamla Isa. (Samtidigt har sjösäkerheten förbättrats. Nu finns flytvästar och räddningsflottar till alla ombordvarande. Då saknades allt sådant.) Isa forslade gods och ibland rentav levande boskap. Hon bogserade pråmar. Hon bogserade timmer. Ändå var lönsamheten dålig. Det ena bolaget avlöste det andra. År 1924 var det slut på passagerartrafik och godstrafik, vilket är mycket tidigt. På andra större sjöar höll ångbåtstrafiken igång åtminstone in på 1950-talet. Anledningarna till den dåliga lönsamheten och det tidiga slutet är att Lyngern inte var tillräckligt stor för mera omfattande båttrafik. Sjön är visserligen 18 kilometer lång, men Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är mycket större. Runt dessa sjöar finns också rikare och mera tätbefolkade bygder. Under sådana omständigheter är en mer än 30-årig sjöfartsepok ett stort kraftprov, som vittnar om god företagaranda och bygder av betydelse.

Smycke och turistmagnet

För den nuvarande turisttrafiken från och med 2012 med elbåten Isa finns däremot en mycket större marknad. Vad som gäller är att göra Isa känd, locka med Lygnern och dra till sig passagerare från när och fjärran. Därför har även jag velat dra mitt står till stacken genom att skriva denna bokanmälan. Boken kommer att locka många lustfarare till Lygnern. Köp den, och sprid den! Isa, drottningen av Lygnern, har fått en påkostad, läsvärd och värdig krönika. Läsning av denna historik är en bra förberedelse för en resa med Isa över Lygnerns böljor och tillbaka. Vem vill inte uppleva Lygnerns smycke i dess infattning? Vem vill inte gärna återuppliva en sådan resa med hjälp av krönikan?

Klicka här för denna artikel som pdf

”Isa af Lygnern” är sjöns drottning

Många gamla ångfaryg återställs i ursprungligt skick, men passagerarfartyget Isa på Lygnern har återskapats ur ingenting.  Mellan 1889 och 1921 gick hon i passagerartrafik över Lygnern, från Sätila i Västergötland till Lygnevik vid Fjärås Bräcka i Halland och tillbaka igen. Ytterligare några år eller fram till 1924 gick hon med gods, men därefter var det slut. Hon skrotades 1935, och inte så mycket som en plåt eller skruv finns kvar. Isa var borta ur sinnevärlden eller verkligheten.

Minnet levde

Isa af Lygnern.
Isa af Lygnern.

Hon levde dock som minne och var kanske det mest omtalade minnet från Lygnern. Hon var det, som man saknade mest, från gamla tider. Lygnern kändes tom utan Isa. Därför kom det sig att Nykab i Sätila AB fick i uppdrag att bygga en helt ny båt. Den sjösattes 2010 och började gå turer på sjön med passagerare år 2011. Eftersom Lygnern är vattentäkt för Kungsbacka, fick man inte lov att ha en dieseltank ombord. Tänk om dieseloljan skulle hamna i vattnet! Isa af Lygnern drivs därför av elmotorer. Genom tidskriften Ångbåten fick jag kunskap om, att Isa hade återskapats. Jag fann det mer och mer otillfredsställande, att jag, som hela mitt liv hade hört talas om Sätila, eftersom min farmors mor kom därifrån, aldrig hade varit i Sätila ens på genomresa.

Lång brygga i Sätila

Niklas Krantz och Anna Jolfors blev också intresserade av Isa, och söndagen den 30 juni stod vi på Sätila Sand, Sätilas långa och långgrunda sandstrand för att åka med Isa de 18 kilometerna ned till Lygnevik och tillbaka igen. Man talar inte om kilometer till havs. Där är det sjömil som gäller, men på en insjö som Lygnern tycks längdmåttet vara kilometer. Här på Sätila sand kunde jag tro mig vara vid Hjortnäs brygga i Leksand eller vid ångbåtsbryggan i Rättvik. På alla dessa tre ställen har man på grund av långgrunda sandstränder varit tvungen att bygga långa ångbåtsbryggor rakt ut i vattnet för att båtarna skall kunna förtöja vid en brygga på tillräckligt djupt vatten. Bara bryggan måste ha kostat en förmögenhet. Liksom i Hjortnäs hade folk kunnat betala broplankor och som tack få sina namn inristade i plankorna. Så var det även i Rättvik, men där hade man namnplåtar.  Tord Sandell hade ristat namn i ungefär 1500 plankor, bara det en enastående insats. Båten ägs av en ekonomisk förening (”Båten Isa af Lygnern, ekonomisk förening”) med tio delägare, däribland två Stena-kaptener.

Utmärkt guidning

Den långa ångbåtsbryggan. Foto: Lars Gahrn.
Den långa ångbåtsbryggan. Foto: Lars Gahrn.

Isa blev fullsatt även denna resa. En sjöfärd ner till Lygnevik tar drygt två timmar, och hemfärden tar lika lång tid i anspråk, men man har inte långsamt. Eldsjälarna Tord Sandell och Christer Lindroth berättar bygdens historia för passagerarna och blandar in så många sägner och skrönor, att underhållningsvärdet är mycket stort. Båten har bredband med flatskärm och högtalaranläggning. Christer Lindroth kunde därför även visa bilder från Isas historia och återuppståndelse. Vi fick ett mycket sakkunnigt och väl underbyggt föredrag om Isas historia och båtens betydelse för samfärdsel och näringsliv i bygderna kring sjön.

Sju olika skeppare turas om att framföra Isa, och av dem är fyra kaptener på Stena-båtar. Kapten för resan var Lars Asplind, som i vardagslag är just skeppare hos Stena. Han hade likaså mycket att berätta. Dörren till styrhytten stod på glänt, och han berättade gärna för passagerare på fördäck. Utmärkta landgångar serverades. (Jag hade visserligen inte beställt landgång, men detta innebar inte på något sätt, att jag måste simma ut till båten eller simma iland.) Jag köpte istället två franska bröd, och även de smakade bra. Bygdens och båtens öden och äventyr är omfattande, men de räcker kanske inte helt för en fyra timmars sjöfärd. Fram på slutet drygade Lindroth och Sandell ut historiken med Kal och Ada-historier. Alla var kanske inte avsedda för finare salonger, men ingenting gick över gränserna. Båda ciceronerna hade stora kunskaper och även en avundsvärd förmåga att roa.

Vackra landskapstavlor

Ramhultafallen.
Ramhultafallen.

Lygnern är en vacker sjö. Stränderna består ofta av lövskogsklädda berg och höjder.  När skeppet lugnt och stilla glider fram, öppnar sig hela tiden nya och vackra landskapstavlor. Utefter en bergssida störtar de branta Ramhultafallen nedför Ramhultabergen. (Ram- uttalas Ramm.) Lygnern är en djup sjö, och Isa gick med stäven alldeles intill berget och fallen. (Ombord sades skämtsamt, att Isa nog skulle ramma Ramhultafallen.) Många kameror var i farten, när Isa gick fram till bergssidan. Det är rofyllt att sakta glida fram över solbelysta böljor och ta det lugnt. Många människor får på detta sätt tillgång till Lygnerns natur. Resenärerna får se Lygnern, och för folk, som bor runt sjön, är Isa ett inslag av liv och skönhet på sjön. Nere vid Lygnevik hade man byggt en ny brygga åt Isa. Kostnaden var 350 000 kronor. Den hade invigts några dagar innan, närmare bestämt torsdagen den 27 juni (Ny båtbrygga invigd, Borås Tidning 29/6 2013). Mycket pengar går åt, men Isa betyder mycket för många. Man har inte någon svårighet att fylla alla lediga platser under färderna.

Drottningen av Lygnern

Båten är välbyggd och salongen närmast elegant. Man har använt förnämligare träslag och inte sparat på inredningen. Den vita båten är ett smycke, och jag kommer på mig själv med att gång på gång kalla båten drottning Isa. Hon upplevs nog av många som drottningen av Lygnern. Lugnt och majestätiskt stävar hon fram över Lygnerns vatten, skinande vit som en kunglig brud bör vara.

God sjösäkerhet

Lygnerns vatten är rent och klart. Kungsbackaborna får här utmärkt dricksvatten, som skämtsamt kallas ”Kungsbackachampagne”. Lygnern är samtidigt en farlig sjö. Man säger, att Lygnern tar ett människoliv om året. Om Lygnern det ena året inte skulle ta något liv, tar sjön två liv följande år. Isa har dock beredskap för allt. Där finns flytvästar till 50 personer och två räddningsflottar för 50 personer. Gamla Isa hade endast två frälsarkransar. Sjösäkerheten har förbättrats med åren! Tack vare sina elbatterier har hon nu en mer än tillräcklig barlast. Gången är lugn och säker, och tio personer kan utan vidare klättra uppför lejdarna och se ut över sjön och landskapet från salongens tak eller övre däck. Nya Isa är dessutom en meter bredare än den gamla båten. Lyssnade man på våra ciceroner, fick man klart för sig, att Lygnern nog var farligast för det timmer som flottades över sjön. Stora mängder sjunktimmer lär vila på bottnen. Dykningar efter sjödränkt ek skulle kunna bli mycket lönsamma.

Isa drar folk

De gamla ångbåtsbolagen var inte någon inbringande verksamhet. Man tycks ha haft stora bekymmer med lönsamheten, och den nya turisttrafiken ger inte några stora pengar. Isa är ändå av stor betydelse. Sätila blir omtalat och känt tack vare sitt fartyg. Alltfler människor får upp ögonen för bygderna vid Lygnern och deras möjligheter. Alltfler kommer på besök, och en hel del behöver både mat och husrum. Själv är jag ett utmärkt exempel på allt detta. Under hela mitt liv har jag hört talas om Sätila, men jag kom aldrig dit förrän drottningen av Lygnern oemotståndligt drog mig till Sätila sand.

Läs vidare

Ingvar Kronhamn, ISA i trafik på Lygnern, artikel i tidskriften: Ångbåten Nr 3 2011.

http://www.isaaflygnern.se

Klicka här för denna artikel som pdf