Ett nytt triumfkrucifix i gammal god stil i Fågelbergskyrkan

På altaret i Fågelbergskyrkan står ett krucifix, som är förhållandevis nytt men är ett led i ett urgammalt sätt att framställa den korsfäste. Fågelbergskyrkan inom Stensjöns församling byggdes år 1984 på den tomt, där Rävekärrs prästgård hade legat. Leif Jenemalm har skrivit kyrkans historia och berättar även om krucifixet: ”Komminister Jan Merje tillverkade och skänkte det triumfkrucifix som pryder altaret i kyrkan.” (Leif Jenemalm, Från Brännås församlingshem till Fågelbergskyrkan – Ett bidrag till småkyrkorörelsens historia -, artikel i: Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1991, s. 32.)

Korsfästelse – ett grymt straff

Svenska kyrkan har gott om duktiga medarbetare. Komminister Jan Merje blev senare kyrkoherde i Brämaregården. Jag minns honom som en ivrig förkunnare. Med stor glädje förde han fram det kristna budskapet. Krucifixet visar att han var en skicklig träsnidare. Den korsfäste är snidad med omsorg och skicklighet. Många betraktare förvånas dock säkerligen över sättet att framställa frälsaren. Korsfästelse var ett grymt straff, som medförde långvariga och ytterst plågsamma lidanden för den korsfäste. I evangelierna läser vi att Jesus dessutom berövades sina kläder. På den tiden var klädesplagg stora dyrbarheter. Jesus berättar om den barmhärtige samariten, som tog hand om ett rånoffer. Den stackars mannen hade blivit både slagen och berövad sina kläder. Kanske fick Jesus på korset behålla ett höftkläde så som man kan se honom avbildad i konsten, men säkert är detta inte.

Världshärskaren är avbildad

Krucifixet i Fågelbergskyrkan, snidat av Jan Merje. Foto: Lars Gahrn.
Krucifixet i Fågelbergskyrkan, snidat av Jan Merje. Foto: Lars Gahrn.

Ser man på triumfkrucifixet, finner man dock inte en lidande människa utan en oberörd man, som står majestätiskt på korset. Kläderna har inte berövats honom. Tvärtom är han klädd som en konung med röd mantel, gyllene skor och en guldkrona på huvudet. Hur kan detta komma sig? När kristendomen förkunnades för folkvandringstidens vilda folkstammar, mötte missionärerna folk, som värderade människor efter deras framgångar. Seger i strid gav makt, rikedom och anseende. En hövding skulle vara segerrik, välför­sedd med ägodelar, fruktad och ärad. Här i den kristna förkunnelsen mötte de Guds Son, plundrad in på bara kroppen och berövad sina kläder och avrättad som en brottsling eller besegrad krigsfånge. Vad var detta? Kunde en sådan gudason vara något att tillbedja och dyrka?

En konung på korset

De kristna missionärerna framhöll därför, att frälsaren var en konung med full härskarmakt över världsalltet. På korset hade han frivilligt för en kort stund avstått från att använda sig av sin makt. För att visa, att han var en stor konung och världshärskaren avbildades han som en konung även på korset. Så var det då. Detta framställningssätt har många konstnärer tagit upp på nytt i dessa yttersta tider. Många människor av idag menar att Jesus var en vanlig rabbin, visserligen visare och mer godhjärtad än de flesta men dock en människa. Inför dessa människor är det angeläget att påpeka, att Jesus Kristus är konungen och världshärskaren. Därför har de gamla träsnidarna fått sentida efterföljare. En av dem hette Jan Merje, och hans triumfkrucifix står på altaret i Fågelbergskyrkan i Stensjöns församling och Mölndals stad. Jan Merje predikar inte längre i Fågelbergskyrkan, men hans triumfkrucifix förkunnar i hans ställe.

Klicka här för denna artikel som pdf

Ge oss annandag pingst tillbaka!

Annandag pingst offrades för att Sveriges Nationaldag skulle bli helgdag. Annandag pingst är sedan 2005 en vanlig måndag och arbetsdag, men Stensjöns församling i Mölndal och andra församlingar firar alltjämt annandagen.

Pingstandakt på annandagen

I Stensjökyrkan firas fortfarande annandag pingst. Foto: Lars Gahrn.
I Stensjökyrkan firas fortfarande annandag pingst. Foto: Lars Gahrn.

I predikoturerna hade jag under några år sett, att Stensjöns församling har fortsatt att fira annandag pingst. Även jag saknar denna annandag, och jag har känt mig manad att gå dit, när pingstandakten firas fram på kvällen. Måndagen den 20 maj eller rättare sagt annandag pingst år 2013 var jag där. Mölndals kammarkör sjöng, organisten Birgitta Landgren spelade, och kyrkoherde Stefan Risenfors predikade, som vanligt med både djup och känsla.

Högtidligt och andaktsfullt

Det säger sig självt, att man inte samlar en större menighet på kvällen efter en arbetsdag frampå vårkanten, då våren äntligen har kommit i gång, men stunden var högtidlig och andaktsfull. Tydligare än någonsin tidigare kände åtminstone jag, att annandagen borde ha fått vara kvar som helgdag.

Storhelger behöver en annandag

Utan annandag känner man inte, att det är något särskilt med en helg. Man uppfattar inte, hinner inte uppfatta, att helgen är en storhelg. Julen har sin annandag. Påsken har sin annandag, och pingsten hade sin annandag. Alla goda ting är tre, och vi borde ha haft kvar alla tre annandagarna. Från kristen synvinkel finns all anledning att ha många helgdagar. Bibeln innehåller många texter, som kan och bör läsas och förklaras. Psalmboken innehåller många psalmer att sjunga och begrunda.

Ändra inte det som är bra!

Jag håller det inte för omöjligt, att annandagen kommer tillbaka som helgdag. Att ändra på invanda förhållanden, som ingen ogillar och många älskar, är en högst olämplig och ofta otacksam verksamhet. Förr eller senare är de ursprungliga förhållandena tillbaka. Under franska revolutionen infördes en ny tideräkning, som snart försvann igen. Under reformationen skulle man ersätta biskoparna med ”superintendenter”, men superintendenterna ersattes under 1600-talet av biskopar, och numera har folk svårt att förstå, varför man införde en ny titel under 1500-talet. Sankt Petersburg fick namnet Leningrad, som infördes 1924, men sedan 1991 heter staden återigen Sankt Petersburg. Aposteln Petrus har segrat över gudsförnekaren Lenin.

Annandagen ger alltid en extra ledighetsdag

Stensjöns församling håller lågan brinnande och brinner även för annandag pingst.
Stensjöns församling håller lågan brinnande och brinner även för annandag pingst.

Skall annandag pingst återkomma som helgdag, krävs även världsliga skäl. Sådana finns, och de är starka. Både LO och Svenska kyrkan motsatte sig, att annandag pingst skulle ersättas som helgdag av Sveriges Nationaldag. Från LO:s sida var skälet, att nationaldagen två av sju gånger infaller på en lördag eller söndag, då folk ändå är lediga. Annandagen infaller däremot alltid på en måndag och ger en extra ledighetsdag sju år av sju. Man bör även framhålla, att tre dagars ledighet (med lördagen inräknad) är tillräckligt lång, för att man skall koppla av, och samtidigt så kort, att man lyckligtvis inte hinner dra igång sådana semesterverksamheter, som ofta gör våra ledigheter mödosammare än arbetsdagarna.

Valet är lätt

Från en löntagares synvinkel vore det önskvärt, att både annandag pingst och Sveriges Nationaldag vore helgdagar. Om man tvingades välja, så är valet för min del lätt. Jag väljer annandagen. Det skulle alla vinna på. Ge oss annandagen åter! Våra skäl är många och starka.

Klicka här för denna artikel som pdf