Välkommen till Jonsered, Victoria!

En kung besöker inte vilken ort, som helst, men den 14 september 1901 besökte Sveriges, Norges, Götes och Wendes konung, Oscar II, denna industriort och detta mönstersamhälle. Besöket förevigades genom att kungen skrev sitt namn på berget invid kraftverkskanalen.

Oscar II:s vänner i Jonsered

Uppställning med flaggan vid Oscar II:s namnteckning och informationstavlan. Foto: Lars Gahrn.
Uppställning med flaggan vid Oscar II:s namnteckning och informationstavlan. Foto: Lars Gahrn.

”Sällskapet Oscar II:s vänner”, ett antal medlemmar ur Jonsereds hembygdsförening, firar årligen konungens besök på orten med ett memorandum (något minnesvärt) på platsen för konungens namnteckning i berget. Man samlas i hembygdsföreningens rum i porthuset inom Jonsereds fabriker. Därifrån tågar sällskapet iväg med en unionsflagga i täten upp till platsen för inskriften. Unionsflaggan är en skapelse från Jonsered. Man har tagit två små norska flaggor och sytt fast dem på en svensk fana på övre fältet närmast fanstången, en på vardera sidan av fanduken.

Trefaldigt leve för Oscar

Oscar II:s dag firas med prinsesstårta och kaffe i hembygdsföreningens salar i Porthuset.
Oscar II:s dag firas med prinsesstårta och kaffe i hembygdsföreningens salar i Porthuset.

Väl framkomna till minnesplatsen lägger sällskapets medlemmar ned en rhododen­dronkrans vid inskriften. Någon läser upp en memorandumkantat (något skämtsam och inte alltid vördsam). Därefter sjungs ”Kungssången” och ”Du gamla, du fria” till ackompanjemang av en cd-spelare. Glas eller rättare sagt vinglas av plast plockas fram, och samtliga deltagare i firandet serveras Herrljungacider. Man minglar, och man dricker konungens skål i ”närprod­ucerad” – nu ack så viktigt – cider. ”Sällskapets hovdam” (tillika ordförande i Jonsereds hembygdsförening) utbringar ett trefaldigt leve för konungen. (I Jonsered hävdar man med bestämdhet, att i kungliga sammanhang skall man hurra tre gånger, inte fyra.) Efter detta trefaldiga leverop är det dags att med fanan i täten tåga tillbaka till porthuset till ackompanjemang av ”Bohus bataljon”, ”Under blågul fana” och andra marscher.

Samling i porthuset

I porthuset serveras kaffe och prinsesstårta (med namnet Oscar på). Där följer trivsamt, omväxlande och långvarigt samspråk. Firandet genomförs hela tiden med glimten i ögat. Allt rör sig i gränslandet mellan skämt och allvar. ”Man har inte roligare än man gör sig”, heter det som bekant. Föreningen tycker, att det är roligt att ha något att fira. Att samla sina medlemmar för samvaro kan vara nog så viktigt, och dessutom kommer gäster utifrån. Jag brukar dyka upp där. Vivan Nilsson, som arbetar med Kortedala museum och har skrivit om Uddared (i Jonsered) brukar också infinna sig. År 2014 kom en guide från Gudhem, och vi hade mycket att prata om.

Victorias namnteckning önskas

Oscar II:s namnteckning har visat sig vara en tillgång för Jonsered, om man bara vill använda den. Inskriften höggs in för mer än ett århundrade sedan. Givetvis skulle det vara värdefullt att få fler kungliga namnteckningar i berget. Jonsereds hembygdsförening och Sällskapet Oscar II:s vänner vill mycket gärna få ta emot kronprinsessan Victoria som gäst. Victorias namnteckning bredvid hennes farfarsfarfarsfars skulle förhöja platsens dragningskraft. Kronprinsessan är hertiginna av Västergötland. Förr eller senare bör hon besöka denna ort inom sitt hertigdöme.

Välkommen hit till Jonsered!

Kronprinsessan Victoria är välkommen att skriva sitt namn i berget.
Kronprinsessan Victoria är välkommen att skriva sitt namn i berget.

Jonsereds hembygdsförening har tillskrivit kronprinsessan och fått ett artigt brev från hovet. Man lovade att ha Jonsered i åtanke, när kronprinsessan har ärende hit åt väster. Det låter ju lovande. Jonsered har mycket att visa upp: fabriksbyggnader (som rentav har blivit frimärksmotiv), arbetarbostäder som är byggnadsminnen, en herrgård (eller slott), ett kloster, en musikkår och ett museum. Kronprinsessan kommer att bli väl mottagen. Hon får mycket att se och mycket att göra. Vi vädjar till Victoria att komma.

Vädjan till kronprinsessan Victoria att komma till Jonsered och skriva sitt namn på berget

År nittonhundraett – vi minns alltjämt den gången –
kom konung Oscar hit. Han stod här på perrongen,
lång, nådig, rak och grann. Då såg man Gibson buga.
Då såg man hav med folk, varenda man och fruga.
Vår kung visades runt, och sedan före kvällen
skrev Oscar in sitt namn så sirligt grant på hällen.
Hans namn har huggits in. Det står där som ett minne
av konungens besök, som fängslar mångas sinne.

Besöket gav oss glans, och mången härav lärde,
att Jonsered är känt, en ort av största värde.
Det fanns då mången ort, som enträget begärde
ett konungabesök. Men konungen beskärde
ej varje sökande den mycket höga nåden.
Säll därför var och en, som faktiskt kunde få den.

Detsamma gäller än. Vi därför ber Victoria
att göra avtryck nu i Jonsereds historia.
Med glädje, vänlighet och allra största iver
gör kronprinsessan jämt ett intryck som förbliver.
En kvinna, som drar folk, vill alla gärna finna.
Den allra bästa är vår egen hertiginna.
Victoria, kom hit! Vår ort blir strax en säll en,
ifall du skriver in ditt kära namn i hällen.

Klicka här för denna artikel som pdf