Höststämning med hopp och tillförsikt

”Nu vänder sommaren sitt blad”, var titeln på musikgudstjänsten i Stensjökyrkan söndagen 12 september 2021. Programmet hade tillkommit genom nära samarbete mellan några av församlingens egna förmågor. Margareta Fagman läste egna dikter. Thomas Simson hade skrivit dikter och tonsatt. Anna Fallström sjöng. Birgitta Landgren spelade piano och orgel. Sångare ur Stensjöns kyrkokör sjöng.

 Omfattande samarbete

Thomas Simson är en skicklig pianist, och i Stensjökyrkan visade han, att han även kan traktera ett dragspel. Foto: Lars Gahrn.

Samarbetet sträckte sig dock längre än till att man framträdde under samma musikgudstjänst. Thomas Simson hade tonsatt fyra av Margareta Fagmans dikter. Anna Fallström sjöng fem av Thomas Simsons sånger och en av Margareta Fagmans. Sångare ur kyrkokören sjöng tre av Margareta Fagmans dikter och tre av Thomas Simsons. Mats Norén spelade flöjt. Elisabeth Engdal har arrangerat ett par av sångerna. En församlingsbo, Linus Landgren, hade arrangerat två av Simsons sånger. Han är son till Birgitta Landgren, Stensjökyrkans organist och körledare, som ledde kören och spelade solo på piano: ur Sensommarnätter, nummer 1 och 5, av Wilhelm Stenhammar. Hon hade ansvaret för musikgudstjänsten, som blev en stor framgång. Tillströmningen av åhörare var stor, och åhörarna visade sin uppskattning på många sätt. Hos de medverkande flödade glädjen över. Avslutningen var fylld av glädjeyttringar och tedde sig närmast sydländsk.

Talang och samarbete gav framgång

Margareta Fagman

Framgångsreceptet bestod av talang och samarbete. Flera musikintresserade hade sökt sig till varandra, samarbetat och uppmuntrat varandra. Följden blev, att de denna gång hade överträffat sig själva. Med ålderns rätt bör Margareta Fagman nämnas först. Hennes naturlyriska dikter är välkända och uppskattade tack vare Gunneboblad, Gunnebo Vänners medlemstidning, Kyrkklockan, församlingsblad för Stensjöns församling, och församlingens musikaftnar vid Brostugan. Många naturdikter kan bli en smula platta, men inte så Margareta Fagmans. Tack vare inlevelse, känslans djup och en väl uppövad förmåga att uttrycka känslan i ord och uttryck håller dikterna hög klass. Tre av dikterna läste hon själv upp med stark och klar röst.

Tacksamhet, hopp och tillförsikt

Anna Fallström

Thomas Simson har komponerat 10 av musikgudstjänstens melodier. Hade inte hans namn stått på programbladet, skulle en vanlig lyssnare nog inte ha räknat ut, att en och samme tonsättare hade komponerat alla dessa melodier. Simson kan nämligen variera sig, och han följer mjukt de tonsatta dikternas rytmer och stämningslägen. Detsamma kan sägas om Anna Fallström, som har lång erfarenhet av att sjunga Simsons dikter på ett melodiskt, mjukt och ibland kraftfullt sätt. Att Thomas Simson är en skicklig pianist är känt sedan länge. Denna kväll fick vi veta, att han också kan spela dragspel. Birgitta Landgren har en förkärlek för Wilhelm Stenhammar och tolkade följsamt hans melodier. En konsert med hösten som ämne skulle lätt kunna sluta i dysterhet och missmod, men de framträdande har ett kristet synsätt, vilket ledde till att tacksamhet, hopp och tillförsikt hela tiden kom med. Avslutningsvis var stämningen snarare yster än dyster.

Med Gud har vi alltid sommar

Birgitta Landgren

Tacksamhet, hopp och tillförsikt var ämnena också för komminister Anna Sophia Bonde, som predikade under denna gudstjänst. Hon utgick från Harry Martinsons sommarpsalm, Svensk psalm 202. Man kan av denna psalm få intrycket, att hos Gud är det alltid sommar, och att Gud är sommar. Vi människor tar ofta ut sorgerna i förskott och har svårt att leva utan att oroa oss. Jesus Kristus uppmanar oss dock att inte hysa bekymmer. Vi bör ha ett barns obekymrade inställning. Med Gud kan barnet vara under alla årstider. Med Gud har vi på något sätt alltid sommar. Vi behöver inte gruva oss för hösten eller vintern. Vi bör tänka på det judiska ordspråket: för dåren är ålderdomen vinter, för den vise skördetid. Det viktiga är att först söka Gud och hans rättfärdighet, så skall allt det andra tillfalla oss.

Lars Gahrn

2021-09-23

Marie-Christine fångar naturens stilla skönhet

Marie-Christine Zandian är en flitig konstnärinna. För inte länge sedan skrev jag två bloggartiklar om hennes konstverk, och nu är det dags igen. Från och med den 11 september till och med den 25 september 2021 visas en utställning med konstverk av henne i Galleri Mölndal vid Göteborgsvägen.

Många av Marie-Christine Zandians målningar, som denna, speglar naturens stilla skönhet. Foto: Lars Gahrn.

Naturens stilla skönhet

Flera av konstverken hade jag sett tidigare, men där fanns också åtskilliga, som var nya för mig. Denna gång slogs jag av hennes förmåga att skildra naturens stilla skönhet. En skog eller en äng i morgonens eller kvällens stilla ro betyder mycket för oss svenskar, och Marie-Christine kan fånga denna stämning.

En arketypisk symbol för frihet, harmoni och en ljusnande framtid.

Arketypiska bilder

Liksom tidigare slås man av hennes förmåga att skapa arketypiska bilder, det vill säga symboliska motiv, som kan tolkas av de flesta och kanske hör till vår medfödda föreställningsvärld. Denna gång bidrar hon med ett par barfota fötter, som vandrar genom gräset mot en soluppgång. Frihet, stilla ro och en ljusnande framtid framträder genom dessa symboler.

Med få penseldrag har Marie-Christine Zandian fångat kvinnokroppens mjuka rundningar.

Kvinnokroppens rundning och mjuka skönhet

Ett par kvinnostudier i blått, någonting mittemellan skiss och målning, har på ett genialt sätt fångat kvinnokroppens rundning och mjuka skönhet.

Det finns liv men även harmoni och balans i naturen.

Besjälade träd

Även denna gång får vi se besjälade träd, alla målade med stor variationsförmåga. Vi får även se några icke föreställande målningar, eller är det moln och färgspel på himmelen som vi ser?

Ballongen mot en blå och molnig sommarhimmel ger en arketypisk bild av lätthet, frihet och bekymmerslöshet.

Utmärkta reproduktioner

Spännvidden mellan motiven är med andra ord stor. En originalmålning kostar pengar, men det finns möjlighet att köpa utmärkta reproduktioner. Flera målningar är inskannade i en dator, och datorutskrifterna blir så bra, att de är svåra att skilja från originalen.

Sören Finne guidar runt på sitt galleri och berättar om Marie-Christine Zandians konstverk.

Ett namn att lägga på minnet

Lägg namnet Marie-Christine Zandian på minnet. Ni kommer att stöta på det fler gånger.

Lars Gahrn

2021-09-16