Marstrands kor behövde pass

Oj, vad mycket folk, som ville följa med på Marstrands hembygdsförenings stadsvandring i Oscar II:s fotspår. Föreningens ordförande Göran Kristensson fick många sköna sedlar i handen, när han tog upp deltagaravgifter. Jag har varit med på hembygdsvandringar här tidigare, men Marstrands historia är så rik, att det mesta är nytt, om ciceronen är en annan än den som berättade förra gången. Möjligheterna till omväxling i vandringarna är stora.

Pass för Marstrands kor

Göran Kristensson berättar. Foto: Lars Gahrn.

Göran Kristensson berättar. Foto: Lars Gahrn.

Göran Kristensson kan sitt Marstrand och ger oss fördjupade kunskaper om sin hemstad. I hembygdsmuseet finns många rariteter, berättade han, bland annat pass för Marstrands kor. Under ”porto-franco-tiden” var staden frihamn. Marstrand var fortfarande en del av det svenska riket, men svenska förordningar gällde inte längre i Marstrand. Däremot var Koön alldeles intill på alla sätt en del av det svenska riket. Dit skickade Marstrandsborna över sina kor. Därför utfärdade myndigheterna pass för Marstrandsbornas kossor. Svensk byråkrati har verkligen stolta anor och bedrifter att se tillbaka på. Tänka sig, byråkraterna har skrivit ut pass för kor, som skulle föras över från den ena ön till den andra! Marstrand var, påpekade Göran Kristensson, långt före EU, som ju kräver, att korna skall ha gula plastskyltar i båda (!) öronen.

Skrönor om kungsflundror

Konung Oscar står upp i vagnen och hälsar på sina undersåtar i Marstrand. Foto: Jan-Arne Björkman.

Konung Oscar står upp i vagnen och hälsar på sina undersåtar i Marstrand. Foto: Jan-Arne Björkman.

Marstrandsöarna är kala och ofruktbara, men en gröda frambringar Marstrand i rikliga mängder, nämligen vilda skrönor om Oscar II:s framfart bland skärgårdens och societetens mer eller mindre sköna kvinnor och flickor. Göran Kristensson vill att historien skall vara riktig, och han suckade över omöjligheten att komma till rätta med även de orimligaste skrönor. ”Visst hade kungen älskarinnor”, sade Kristensson, ”men folk överdriver ohyggligt. När kungen för första gången kom till Marstrand, var han 58 år gammal, och vid den åldern har man ju inte lika mycket ork som förr.” Det är så sant som det är sagt. Under de följande 20 åren blev kungen 20 år äldre. Vidare bör man betänka, att även om inte någon konung före honom har rest lika mycket, bodde Oscar mestadels i Stockholm. Här hörde hans älskarinnor hemma. Han och de invigda var mycket noga med, att hans kärleksliv skulle försiggå i full hemlighet. Han kunde alltså inte ta med sig någon av sina väninnor ner till Marstrand utan att folk anade oråd och skandal uppstod. Kanske gör man de fantasifulla Marstrandsborna grymt besvikna, om man framkastar tanken, att kungen tog semester även från sin älskarinna. Kanske blir de besvikna, men de kan trösta sig med, att de så kallade ”kungsflundrorna”, det vill säga kungens flickor, obehindrat kommer att leva vidare i inbillningens och fantasiernas rike. Den, som väl har kommit in där, är så nära det eviga livet som man kan komma i denna dödens dal.

Sveriges första synagoga

Göran Kristensson berättade både om de rika och de fattiga. Skillnaderna kom här i Marstrand att bli mer iögonfallande än på de flesta andra ställen i och med att även de högst uppsatta infann sig – och infinner sig – i Marstrand om sommaren för att bada och segla. Här finns även Sveriges äldsta synagoga bevarad eller rättare sagt det utrymme, där Sveriges första synagoga var inrymd. Under porto-franco-tiden fick judarna fritt utöva sin religion i Marstrand. Synagogan var inrymd i den bastion, som skulle försvara det norra hamninloppet.

Gustaf V:s jaktbil

Gustaf V:s jaktbil sågs i Marstrand. Foto: Jan-Arne Björkman.

Gustaf V:s jaktbil sågs i Marstrand. Foto: Jan-Arne Björkman.

Hans majestät Konung Oscar II (spelad av Anders Arnell) anlände till Marstrand med ångbåt, åkte sedan hästdragen vagn genom staden och gick därefter över till bil. Bilen är en verklig klenod, som har varit med under många sekelskiftesdagar. Den glänser och lyser blå som om den vore ny. Det är en Buick, årgång 1929, med registreringsnumret A14. Den har tillhört konung Gustaf V och användes av honom som jaktbil. Nu ägs den av en samlare, Staffan Karlsson, inom Kungälvs vidsträckta kommun. Under sekelskiftesdagarna är den med i Marstrand. Min sagesman Christer Jansson upplyser om, att Gustaf V:s jaktbil är ”mycket trevlig och bekväm att åka kungligt i.” Anders Arnell instämmer.

Sjungande trädgårdar

Sophie Elkan och Selma Lagerlöf fanns också på plats under sekelskiftesdagarna. Foto: Lars Gahrn.

Sophie Elkan och Selma Lagerlöf fanns också på plats under sekelskiftesdagarna. Foto: Lars Gahrn.

Babylon var som bekant känt för sina ”hängande trädgårdar”. Dessa räknades som ett av den antika världens sju underverk. Marstrand har nu blivit känt för ”Marstrands Sjungande Trädgårdar”. Eleverna från Mimers estetiska linje i Kungälv uppförde teater och musik i fem villaträdgårdar i Marstrand. Dessa framträdanden var så vitt jag kan förstå mycket uppskattade, men jag hade inte tillfälle att själv vara med och lyssna. Lyckliggörs man med det kungliga nådevedermälet att få åka i konungens vagn genom staden, tar man givetvis med undersåtlig tacksamhet emot denna kungliga ynnest. Det är mycket intressant att själv få uppleva ett fortskaffningsmedel från fordomdags. Ett annat fortskaffningsmedel från fordom hann jag inte med att pröva, nämligen Marstrands flytande spårvagn, som hela dagen for hit och dit över vattnet med fladdrande flaggor. Tänk, Marstrand har inte bara ”Sjungande Trädgårdar” utan även en ”Flytande spårvagn”. Verkligheten bakom denna poetiska benämning är nog så märklig. En elektriskt driven färja liknar en spårvagn.

Klicka här för denna artikel som pdf

 

I kunglig vagn över Marstrands gator

Extrabussar gick hela dagen mellan Ytterby station och Koön på Marstrand. Lördagen den 20 och söndagen den 21 augusti anordnades sekelskiftesdagar på Marstrand. De började så smått redan fredagen den 19 och blev en stor framgång. Folk strömmade till och tog del av de olika arrangemangen. Uppslutningen var stor kring hans majestät konung Oscar II, när han anlände med chefsfartyget Drott. (Av någon anledning stod namnet Bohuslän på ångaren.)

Musikkår och drillflickor

Drillflickorna framträdde i olika färgglada dräkter, som lyste upp på kajen. Foto: Lars Gahrn.

Drillflickorna framträdde i olika färgglada dräkter, som lyste upp på kajen. Foto: Lars Gahrn.

Hembygdsföreningens ordförande Göran Kristensson blev mycket och glatt överraskad över alla människor, som ville följa med på vandringen i Oscar II:s fotspår. Han fick många sköna sedlar i handen, när han tog upp deltagaravgifterna. ”Inget är som väntans tider”, skriver skalden Karlfeldt. Väntetiden före konungens ankomst fylldes med dans och musik av bästa slag. Kungälvs musikkår spelade med sedvanlig kläm och skicklighet. Kungälvs drillflickor dansade till vissa av musikstyckena. Min beundran inför deras dansframträdanden är stor och förbehållslös. De kan dansa snabbt, mjukt och med god samordning. Dessutom blandas dans och akrobatik med lika skickligt utförande. Flickorna utstrålar dansglädje eller kanske snarare lycka över att få dansa och framträda. Av osäkerhet, nervositet eller rampfeber märks inte ett spår. Deras glädje och starka utstrålning smittar och sprider en god stämning bland oss åskådare. Flickorna har olika färgglada dräkter, som likaså gör starkt intryck. (Genom kamerainställning har jag tagit bort solljuset i bilderna, så att dräkternas färger framträder starkare.) Färgglädje och dansglädje kan inte vara annat än medryckande. Från musikkåren kommer spelglädje. Kungälvs Musikkår spelar bra, livligt och glatt. Vår väntan efter konungen kändes inte för lång utan snarare för kort.

Konung med scenvana

Hans majestät konungen anlände med chefsfartyget Drott. Oscar II spelas av Anders Arnell, matpredikanten, som blev uppskattad restaurangidkare på kajen i Marstrand. Arnell spelar sin roll med ökande säkerhet. Han spelar en självsäker, spirituell, trevlig, artig och hurtig monark. Ungefär sådan var Oscar II även i verkligheten. Han älskade att framträda inför offentligheten, eftersom han visste, att han spelade sin roll väl (och eftersom många smickrande röster snarare hade överdrivit hans skicklighet). Han räknades som en av samtidens stora vältalare. Läser man några av hans tal, som är utgivna i tryck, kan man inte annat än instämma i hans samtids lovord. Han var en framstående talare.

En fulländad hovman

Genom att rikta händerna omväxlande uppåt eller nedåt skapar drillflickorna en vågrörelse. Foto: Lars Gahrn.

Genom att rikta händerna omväxlande uppåt eller nedåt skapar drillflickorna en vågrörelse. Foto: Lars Gahrn.

Också Arnell kan hålla tal. Han kan antagligen hålla ett improviserat tal om vad som helst, när som helst och var som helst, men han gör detta så skickligt, att de flesta sannolikt inte lägger märke till att talets innehåll kan vara en smula tunt. Claes Milde spelar kungens gode vän, överhovjägmästare Victor Ankarcrona. Milde gestaltar en framstående hovman, som har lärt sig att alltid vara till hands men hela tiden hålla sig i bakgrunden. Han har nu varit med så länge, att alla uppvaktningar och mottagningar för länge sedan har förlorat nyhetens behag. Han är aldrig nervös och blir aldrig överraskad. Allt är rutin, rutin och rutin. Kungen blommar upp och blir livlig så snart han får framträda som huvudperson, men Ankarcrona är lugn i alla lägen, och ibland kanske man rentav kan spåra en viss trötthet. Han sköter dock sin tjänst med osviklig plikttrogenhet. När kungen får damm på rocken, borstar han diskret rocken. När kungen behöver något att dricka, bär han fram en bricka med glas. Och så vidare i all oändlighet.

Arnell – en stor humorist

Konungen var som bekant inte bara vältalare utan även skald. Han skrev dikter. Den, som skriver dikter, vill gärna läsa upp dem för beundrande åhörare. Vill en konung läsa upp sina dikter, tackar inte någon nej. Arnell brukar ibland, under mottagningen och under festkortegen genom staden, läsa dikter. Lyssnar man noga kan man urskilja en tanke här och var. Man anar dock ett spelande skämtlynne bakom de till synes högst allvarliga raderna. Arnell är för västsvenska förhållanden något så ovanligt som en humoristisk författare, som är rolig. Tidningarna har haft gott om kåsörer, som pliktskyldigt har producerat spaltfyllnad. Kåserierna är just spaltfyllnad och ingenting annat. Arnell åstadkommer dock roligheter. I detta avseende avviker han från kungen, som visserligen var trevlig och spirituell men knappast rolig. Arnell spelar därför en monark, som ofrivilligt är rolig.

Gud bevare konungen!

Jag var med kring kungen och ropade: ”Gud bevare konungen!” Detta är en klassisk välgångsönskan, som förr användes i alla sammanhang, där kungen dök upp. I Mölndal lär den ha förekommit vid Gunnebos invigning 1952. Numera hör man den inte, och jag var ensam om att ropa så i Marstrand. Min vän Peter A. Lansenfelt har gjort den träffande iakttagelsen, att dagens svenskar aldrig använder Guds namn i vardagslivet. Själv är han van vid annat, eftersom han under många år har bott i USA. Lansenfelt har otvivelaktigt rätt i, att Gud inte omnämns utanför kyrkorna. Vardagen har på detta sätt blivit avsevärt utarmad.

I konungens vagn

Konung Oscar läser en av sina (snarare Anders Arnells) dikter. Hans uppvaktning lyssnar andäktigt och tålmodigt. Foto: Göran Kristensson.

Konung Oscar läser en av sina (snarare Anders Arnells) dikter. Hans uppvaktning lyssnar andäktigt och tålmodigt. Foto: Göran Kristensson.

Hans Majestät uppskattar dock denna välgångsönskan. Förra året lovade han mig – i vittnens närvaro – att jag skulle få Serafimerorden. (Han lär enligt egen utsago ha en lår med obegagnade ordenstecken och dylikt uppe på slottsvindarna.) I år (2016) fick jag åka med på kuskbocken i konungens vagn, när han for i kortege genom staden. Det gick bra, när vi for över kajens stenläggning av huggen sten, men oj vad vagnen skakade, när vi kom in på en kullerstensbelagd gata! De två kraftiga hästarna orkade dra vagnen uppför kullerstensbacken med oss alla sex; (konungen, Ankarcrona, två förtjusande unga damer, kusken och jag utgjorde passagerarna). När vi kom till en nedförsbacke, befarade vår erfarne kusk, att hästarna skulle få alltför stor tyngd, som sköt på bakifrån. Han och jag steg därför ut ur vagnen och gick bredvid vagnen nedför backen. Därefter måste hästarna vara så goda, att dra även oss genom staden Marstrand. Att åka bil är bra på sitt vis, men åker man häst och vagn och sitter på kuskbocken, sitter man högt och ser ut över omgivningarna. Man känner sig verkligen som en hög herre, halvvägs upp i luften. Vagnsfärder ökar resenärens självkänsla. En man med stor levnadserfarenhet lär ha sagt, att till livets angenämaste nöjen hör att åka vagn tillsammans med förtjusande damer och konversera med dem under färden. Mitt besök i Marstrand övertygade mig om, att Hans Majestät och Ankarcrona med sin betydande världserfarenhet redan för länge sedan hade gjort samma erfarenhet. De förbehöll sig nämligen platserna bak i vagnen tillsammans med de vackra och förtjusande damerna. Kusken och jag satt på kuskbocken, vända mot hästarna. Resan övertygade mig snart om, att bättre vagnshästar inte kunde tänkas. De är starka, lugna, lydiga och pålitliga. Men ändå kändes det på något sätt som om kungen och Ankarcrona hade valt det angenämaste sällskapet. Konung Oscar II var – och är! – en högt begåvad monark.

Klicka här för denna artikel som pdf

Rasism på avskrivning

Var alla svenskar på 1920- och 1930-talen rasister? Ja, så kan man tro, om man tar del av kulturdebatten. En, som inte håller med, är folklivsforskaren, rabbinen och samhällsdebattören Dan Korn. Onsdagen den 14 september 2016 höll han föredrag i Apelgårdens kyrka i Kållered. Jag var där och förde anteckningar. Här fick man höra många självständiga tankar av en man, som alltid har levt i mångkulturella sammanhang. Korn vet (som vanligt) vad han talar om.

Självständig och begåvad

Kulturdebatten är egentligen inte mycket till debatt. Den innebär snarare, att alla säger ungefär detsamma. Endast undantagsvis bryts meningarna. Att säga ungefär detsamma som alla andra är ingenting för Dan Korn. Den, som har läst hans skrifter, inser snart, att han är självständig, djärv och begåvad. Han går sina egna vägar. Kanske är det just därför han dras till andra människor, som går sina egna vägar och inrättar sina liv i enlighet med vad de själva finner bäst. Korn har skrivit flera böcker om sådana särlingar, som lever på det gamla viset ute i obygden. Icke heller under detta föredrag kunde han låta bli att med värme och med glimten i ögat berätta om dessa särlingar, som kan ge oss nutidsmänniskor viktiga tankeställare, även om de kanske i allmänhet inte sysslar med rasism vare sig i teori eller i praktik. Just detta var ett av Dan Korns viktigaste påpekanden: antalet rasister i Sverige har varit starkt begränsat.

Vi är inte rasister!

Dan Korn, folklivsforskare och samhällsdebattör.

Dan Korn, folklivsforskare och samhällsdebattör.

Dan Korn vände sig kraftfullt mot det flitiga omvändandet av orden rasism och rasister i den politiska debatten. Dels är detta orättvist. Dels är det farligt att göra alla till rasister. På detta sätt spelar man de äkta rasisterna i händerna. Rasismen blir normaliserad och mer accepterad, om alla skulle vara rasister. Men så är det inte. Av ren ironi har Korn gett sin senaste bok titeln: Rasister det är vi allihopa. Han har haft refrängen ”Morsgrisar är vi allihopa” i tankarna, när han hittade på titeln. Man utmålar oss alla som rasister, men det är vi verkligen inte. Vad är då rasism, och vem kan kallas rasist? Dan Korn pekade på apartheidsystemet i Sydafrika och diskrimineringen av afroamerikaner i sydstaterna i USA. Rasism är att behandla folk annorlunda på grund av deras rastillhörighet (i första hand hudfärgen). Den, som särbehandlar en annan människa på grund av hennes ras eller hudfärg, är rasist. President Lyndon B. Johnson lagstiftade bort rasismen i sydstaterna, och även i Sydafrika försvann apartheid. Något liknande har vi aldrig haft i Sverige, påpekade Dan Korn.

Svensk ras finns inte

Däremot har vi givetvis haft rasister även i Sverige. År 1921 fick vi ett rasbiologiskt institut, vars betydelse emellertid i efterhand har överdrivits mycket. Herman Lundborg, dess föreståndare, hade föresatt sig att utforska och kartlägga den svenska rasen. Man kartlade den svenska befolkningen utifrån kroppsbyggnad och huvudform. Uppgifterna sammanställdes statistiskt landskap för landskap. Enligt Lundborgs uppfattning var svenskarna högresta, blåögda, blonda och långskalliga. Sådana människor utgjorde dock en liten minoritet inom alla undersökta landskap. Andra forskare, men inte Lundborg själv, insåg med ledning av hans uppgifter, att det alltså inte kunde finnas någon svensk ras utan snarare en mängd varianter inom den vita rasen. I efterhand har man överdrivit institutets storlek och betydelse. Man hade en handfull anställda, och Lundborg fick mothugg redan i samtiden.

Antirasistiska åtgärder

Sakkunskap och livligt framställningssätt utmärker föredragshållaren Dan Korn. Foto: Lars Gahrn.

Sakkunskap och livligt framställningssätt utmärker föredragshållaren Dan Korn. Foto: Lars Gahrn.

Under 1930-talet, då rasläror missbrukades ute i Europa och ledde till farliga slutsatser, ville myndigheterna avveckla verksamheten. Lundborg pensionerades 1935. Hans efterträdare blev Gunnar Dahlberg, som var antinazist, som insåg att någon svensk ras inte fanns, och som insåg, att många av Lundborgs uppfattningar i samhällsfrågor saknade vetenskaplig underbyggnad. Dahlberg utsågs med andra ord för att göra slut på den dittillsvarande verksamheten. Rasbiologiska institutet bytte namn och fick delvis andra arbetsuppgifter. Dan Korn framhöll, att myndigheterna här under en tid, då rasister och rasläror verkligen var i ropet, handlade medvetet och bestämt antirasistiskt. Dan Korn påpekade, att det är mycket orättvist att anklaga socialdemokraterna, folkhemsbyggarna, för institutets verksamhet. De avskaffade ju den rasistiska så kallade vetenskapen i Sverige.

Visst finns svensk kultur!

Dan Korn har hängt upp sig på åtskilligt i dagens invandringsdebatt, framför allt påståendet, att det inte skulle finnas någon svensk kultur. Han, som ägnade sin första bok åt folkkulturen, kan inte stillatigande höra sådana hårresande påståenden. Som ung pojke cyklade han omkring i Härryda kommun och dokumenterade hur folk levde. År 1981 utgav han sin bok: Folkkultur: Tradition och gammaldags liv i socknarna Råda, Landvetter, Härryda, Björketorp och Bollebygd (227 sidor, rikt illustrerade med författarens fotografier). Man brukar säga, att all kultur i Sverige är lån utifrån. Korn kallar detta ”den genealogiska kultursynen”, men bara därför att någonting i en sedvänja är inlånat, kan man inte räkna alltsammans som utländskt. Vi tar över våra lån, gör om dem och gör dem till våra egna. Vi skall inte förneka vår kultur utan i stället lyfta fram den. Svenskar och invandrare behöver ha en gemensam kultur att samlas omkring. Hans nästa bok skall få den lika ironiska titeln: Landet utan kultur. En viss nationalism eller patriotism är för ett folk vad självkänsla är för den enskilda människan. Den är nödvändig, även om den givetvis inte får gå till överdrift.

Klicka här för denna artikel som pdf

 

 

Gustaf Wasas häst drack vatten i Vanhalinna

I Finland är våra gemensamma kungar överallt och alltid närvarande. Kungaporträtt hänger i museer och herrgårdar. Man berättar om kungabesök på olika platser. Kort sagt, man känner sig som hemma. På sätt och vis är vi svenskar också hemma i Finland. Sverige och Finland har så länge hört samman, att de fortfarande bildar en gemenskap, fastän ryssarna erövrade Finland för mer än 200 år sedan. Då bröts riksgemenskapen, men historien dessförinnan är gemensam.

Tavastlands Oxväg

Vanhalinnas källa vid Vanhalinnantie, en del av Tavastlands oxväg. Niklas Krantz hade inte en tanke på att dricka av det numera grumliga vattnet. Foto: Lars Gahrn.

Vanhalinnas källa vid Vanhalinnantie, en del av Tavastlands oxväg. Niklas Krantz hade inte en tanke på att dricka av det numera grumliga vattnet. Foto: Lars Gahrn.

Kungaminnen bidrar till att vidmakthålla gemenskapen, men vid Vanhalinna öster om Åbo blev jag ändå förvånad. Att Gustaf Wasa dyker upp här och var på informationsskyltar, det var jag van vid, men här kom även Gustaf Wasas häst med på informationstavlorna. Hästen hade jag ännu inte stött på i Sverige. Niklas Krantz och jag befann oss på semester i Finland. Bilen rullade fram på Tavastlands Oxväg från Åbo till Tavastehus. Här kallades den även Vanhalinnantie, och där hade vi skylten. Den berättar:

”Vanhalinnantie är en del av Tavastlands Oxväg från Åbo till Tavastehus. Vanhalinnantie hör till de äldsta kända delarna av Oxvägen och härstammar från 800-talet. Vägen användes för att transportera handelsvaror mellan hamnarna vid havet och ödemarkerna. Under medeltiden blev Oxvägen en viktig förbindelseled mellan handelscentra och de administrativa centra. Vägen hör till Finlands äldsta riksomfattande vägnät.

Gustaf Wasa till häst i tältlägret vid Kolbäck i Västmanland 2012. Foto ur Lars-Erik Lundins samling.

Gustaf Wasa till häst i tältlägret vid Kolbäck i Västmanland 2012. Foto ur Lars-Erik Lundins samling.

Vanhalinnantie är en enhetlig del av Tavastlands Oxväg och har bevarats i sin ursprungliga form. Vägdragningen har bevarats nästan oförändrad sedan senmedeltiden. Vanhalinnantie passerar Vanhalinna fornborg, där det funnits forntida bebyggelse. Vägen ingår i kulturlandskapet i Aura ådal med dess många kulturhistoriska och arkeologiska objekt.

Enligt sägen lät den svenska kungen Gustav Vasa sin häst dricka ur en källa vid Vanhalinnantie på 1500-talet. Man känner till vägens historia exceptionellt bra och Vanhalinnantie har även undersökts arkeologiskt. År 1961 ersatte huvudväg 10 Oxvägen som en riksomfattande trafikled, men största delen av vägen används fortfarande.”

Ruotsin kuningas

Gustaf Wasa är en van hästkarl. (När Arostomten, även känd som Lars-Erik Lundin, vill vara inkognito, klär han sig som Gustaf Wasa. Foto: Lars Gahrn.)

Gustaf Wasa är en van hästkarl. (När Arostomten, även känd som Lars-Erik Lundin, vill vara inkognito, klär han sig som Gustaf Wasa. Foto: Lars Gahrn.)

Där fanns också en tavla med enbart finsk text, vackert skriven. Tyvärr begrep vi inte mycket av det vackra finska språket, men orden ”Ruotsin Kuningas Kustaa Vaasa” var lätta att förstå. Även denna skylt handlade om ”den svenska kungen Gustaf Wasa” (och förhoppningsvis även om hans häst). Jag tar därför med även dessa ord och hoppas, att andra förstår dem bättre än jag. Så här står det på skylten:

”Vanhan tarinan mukaan Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa käytti 1500-luvulla Härkätietä tarkastusmat- koillaan. Hänen hedosensa juotettiin tällä lähteellä, joka oli Härkätietä matkaavien käytössä.”

I översättning skulle detta bli: ”En gammal sägen förtäljer, att Sveriges kung Gustav Vasa under 1500-talet for längs Oxvägen på inspektionsresor. Hans vattentäkt gjordes från denna källa.”

Källa som länge varit obegagnad

Vid sidan om vägen finns en inhägnad källa. En snabb titt ner i dammen övertygade mig om, att i varje fall inte jag skulle vilja dricka ur denna källa, och att knappast heller Bellman skulle vilja ”vila vid denna källa”. Lång tid hade säkerligen förflutit sedan människor och hästar hade tagit vatten i denna damm. Då gick det som det brukar. Dammen hade slammat igen och börjat växa igen. Hur var det då med Gustaf Wasa? Har han verkligen ridit förbi här? Har han över huvud vistats i dessa bygder?

JBLD Strömbergs itinerarier

JBLD Strömberg har även bokstavligen följt Gustaf Wasa i spåren. Här syns han i Raseborgs slottsruin. Konungen bodde på detta slott en kort tid 1530. Foto: Johannes Strömberg.

JBLD Strömberg har även bokstavligen följt Gustaf Wasa i spåren. Här syns han i Raseborgs slottsruin. Konungen bodde på detta slott en kort tid 1530. Foto: Johannes Strömberg.

Vi har nu mycket bättre möjligheter än förut att följa våra kungar och riksföreståndare i spåren. Arkivarien och filosofie licentiaten JBLD Strömberg har nämligen skrivit ett stort verk om kungarnas och riksföreståndarnas resor och de orter, där de har utfärdat sina skrivelser. Tack vare detta storverk vet vi både när Gustaf Wasa vistades i Finland och var han uppehöll sig under sina resor. En av Strömbergs slutsatser är, att våra styresmän mindre ofta besökte Finland. Åtskilliga resor kan dock antecknas, först under korståg, varefter Magnus Eriksson samt sonen Erik hade finska arvsanspråk. Kung Albrekt förde krig i Finland. Riksföreståndare kunde av den danske unionskungen tilldelas den finska riksdelen som förläning – och sedan hålla sig där så länge de förblev unionen trogna. Hur var det då med Gustaf Wasa? Konungen var en flitig resenär, men i Finland for han endast två gånger. Han hade utfärdat brev i Finland från och med den 16 augusti 1530 till och med den 7 september samma år. Han var givetvis borta från Sverige längre tid, eftersom resor på den tiden kunde vara nog så tidskrävande. Sista brevet i Sverige före avresan utfärdades den 31 juli i Stockholm (frånsett en möjligen feldaterad inbjudan till bröllop tre veckor senare), och första brev efter hemkomsten utfärdades i Stockholm den 14 september. Kungen har alltså rest i Finland under en månad eller drygt en månad. Sex brev utfärdades i Finland, fyra av dem i Åbo, ett i Raseborg och ett i Uskila prästgård. Under sin första och mycket korta vistelse i Finland har konungen hunnit med en mycket liten del av landet. Han har uppehållit sig i Åbo, den dåtida huvudorten i landet, men han har även rört sig österut till Raseborgs slott, ungefär tio mil fågelvägen från Åbo. Hans andra besök kom att dröja länge.

Ett års vistelse i Finland

Den finska texten vid Vanhalinnas källa är sirligt präntad. Foto: Lars Gahrn.

Den finska texten vid Vanhalinnas källa är sirligt präntad. Foto: Lars Gahrn.

År 1555 gick ryssarna till anfall mot Finland. På grund av lägets allvar reste konungen nu för andra gången över till Finland. Som befälhavare var han varken bättre eller sämre än de andra, men han var något mycket viktigare: en kung som kunde befalla, som kunde ordna fram pengar, krigsmän och förråd, och som kunde sätta fart på alla andra. Fastän han aldrig deltog i några strider under detta krig, som mest bestod av härjningar och skärmytslingar, var hans närvaro ändå av stor betydelse. Hade Gustaf IV Adolf år 1808 genast farit över till Finland, hade mycket kunnat vara annorlunda. Gustaf Wasa har utfärdat brev i Finland från och med augusti 1555 till och med juli 1556. Denna gång vistades han i Finland ett helt år. De utfärdade skrivelserna visar, att kungen inledningsvis uppehöll sig i Åbo. Därifrån begav han sig österut till Helsingfors, Borgå och Viborg, gränsfästningen. Här utfärdades en mängd brev under hösten 1555. Denna fästning anfölls några månader senare av ryssarna, som belägrade den under några få dagar. Då hade konungen redan för två månader sedan färdats västerut igen över Borgå, Helsingfors och Åbo till Kastelholm på Åland och därifrån på nytt till Åbo. Kastelholm och Åbo, de orter som låg närmast Sverige, var alltså Gustaf Wasas huvudsakliga uppehållsorter i Finland. Vid bägge sina besök i Finland har han dock rest österut. Under det sista uppehållet i Åbo i juni 1556 har han begivit sig till Kankas och Helgå och därifrån åter till Åbo. (JBLD Strömberg, De svenska resande kungarna – och maktens centrum, Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Serie I. Svenska skrifter 97, Uppsala 2013, s. 187, 247-250, 444-445, 463-465.) Gustaf Wasa vistades alltså mycket i Åbo, men han satt inte stilla på slottet. Det skulle passa bra in i bilden att finna honom (och hans häst) i Vanhalinna.

Många vattningsställen

Vi kan dock inte med bestämdhet säga, att han (och hästen) har varit där. Sägnens största värde är, att den bevarar minnet av ett av de många vattningsställen, som fanns efter våra gamla landsvägar. Detta behov föreligger inte längre. De gamla vattningsställena har fallit i glömska. Tack vare sägnen om Gustaf Wasas drickande häst har ett av dessa ställen bevarats i minnet och blivit en sevärdhet.

Klicka här för denna artikel som pdf

 

 

Museispårvagnarna i centrala Göteborg

Somliga spårvagnar ser ut som om de vore alldeles nya. De riktigt skiner och lyser vackert blå. Men vagnarna är inte nya. Tvärtom är dessa vagnar spårvägens äldsta bevarade, och togs ur bruk för mycket längesedan. Spårvägssällskapet Ringlinien har hand om dem och sköter dem så väl, att de ser ut som nya.

Museispårvagnar i trafik

Sommartid kör spårvägssällskapets medlemmar de gamla museispårvagnarna i centrala Göteborg. Spårvagnarna stannar vid de vanliga hållplatserna. Vem som vill får gärna stiga på, men här gäller särskild taxa och kontantbetalning. Före avgång står vagnarna en stund på Drottningtorget som en välkommen och välbehövlig prydnad på detta splittrade och mindre tilltalande torg.

Ringlinje genom centrala Göteborg

Veteranspårvagnen är en prydnad för Drottningtorget. Foto: Lars Gahrn.

Veteranspårvagnen är en prydnad för Drottningtorget. Foto: Lars Gahrn.

Vagnarna går från Drottningtorget utefter Norra Hamngatan, svänger in på Östra Hamngatan, kör uppför Kungsportsavenyen, svänger in på Berzeliigatan, svänger på nytt, denna gång in på Södra Vägen, går fram till Korsvägen och går uppför Örgrytevägen till Sankt Sigfrids Plan, där det finns en vändslinga. Här vänder spårvagnen och går samma väg tillbaka. Den avslutar med ett varv runt hotell Eggers, och så står den på nytt en stund på Drottningtorget som en verklig prydnad för detta torg.

Skyltar med gammaldags budskap

Sveriges blågula flagga och Göteborgs blåvita ses på spårvagnens tak.

Sveriges blågula flagga och Göteborgs blåvita ses på spårvagnens tak.

Under dagens lopp kan två eller tre olika veteranspårvagnar sättas in i trafik. Jag åkte några turer måndagen den 1 augusti 2016. Den andra spårvagnen var en veteran från 1920. Den hade skyltar med uppmaningar, som inte längre kändes angelägna: ”Varnas för på- och afstigning, då vagnen är i gång.” Förr, under hästspårvagnarnas tid, steg man av och på medan vagnarna gick. (Ofta saktade vagnarna dock in under på- och avstigning.) När de elektriska spårvagnarna kom, fortsatte man i vissa fall med detta. (Sådant lär ha skett även på Mölndalslinjen.) En annan skylt meddelar: ”Spottning på golfvet är förbjuden”. Förr i tiden, när männen snusade mer än i våra dagar, spottade man ofta och urskiljningslöst, ibland även på golven. På golven fanns därför ofta spottkoppar. De fanns i tågkupéer och i väntsalar. Däremot har jag inte hört sägas, att de skulle ha funnits på spårvagnar. Spårvagnarna har även flaggor på taket, två fram och två bak. De är tvåfärgade, den ena gul och blå, den andra blå och vit. Den förstnämnda är en svensk flagga (dock utan kors), den andra är Göteborgs flagga. Stadens vapen har färgerna blått och vitt. Det är tur att nutida spårvagnar inte har blå-vita flaggor. Anhängare av fotbollslaget ”blå-vitt” (kamraterna, Göteborgs AIK) skulle kanske förhäva sig, och de andra fotbollslagens supportrar skulle kanske ta illa upp. Både Öis-flaggor och ”makrillflaggor” finns ju numera.

Gamla vagnar känns nya

Skylten behövdes en gång i tiden.

Skylten behövdes en gång i tiden.

Det är en upplevelse att träda in i dessa spårvagnar. De är så upprustade och putsade, att man tycker sig vara i en alldeles ny vagn. Fönstren är så välputsade, att man aldrig kan se så klart på staden Göteborg som genom rutorna på Ringliniens vagnar. Det känns som att komma ut i solskenet med nyligen utprovade glasögon. Visst sköter spårvägen sina vagnar, men de används mycket och ofta. Då blir de lätt slitna. Ringlinien har dessutom både förare och konduktör. Då blir tillsynen bättre än i en spårvagn, som har enbart förare. Få museer har sina inventarier i bruk, men Spårvägsmuseet i Göteborg har sina vagnar och bussar igång (eller under upprustning). Spårvägssällskapet Ringlinien är mycket bra på att levandegöra historien.

Läs vidare

Göteborgs Spårvägar 1879 24/9 1929: Utgiven av Styrelsen över Göteborgs Spårvägar, Gbg 1929 (115 rikt illustrerade sidor och tre utvikningskartor).

Göteborgarnas Spårvägar: Hundra år 1979: Idé och redaktion Björn Olson och Curt Svensson (Gbg 1979, 96 rikt illustrerade sidor).

Stig Hammarson, Zeppelinare, Limpor och Mustanger: Spårvägen i Göteborg 100 år (Malmö 1979, 344 rikt illustrerade sidor).

Ingemar Håvik, Ringsläp till dagens slut (112 rikt illustrerade sidor).

Spårvägens trafikpersonal 1915-1965: Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning 53 – Göteborg (Gbg 1965, 231 rikt illustrerade sidor).

Svenska kommunalarbetareförbundets avdelning 53 Minnesskrift 1915-1925 (Gbg 1925, 64 rikt illustrerade sidor).

Anders Forsberg, Mölndalslinjen: Linje 4 och 8 (Trafik-nostalgiska Förlaget, Spårvägarna i Göteborg: häfte nr 5, 2009, 72 rikt illustrerade sidor).

Det stora intresset för veteranspårvagnar och spårvägshistoria avspeglas alltså i en riklig litteratur. Ändå är denna förteckning bara toppen av ett isberg. Numera finns särskilda böcker om de flesta spårvägslinjerna i Storgöteborg. Sällskapet Ringlinien ger dessutom ut en tidskrift, som heter just Ringlinien. Den innehåller sakkunniga, välskrivna och välillustrerade artiklar om spårvägen i Storgöteborg och på andra platser i Sverige och världen. Som regel räcker det att fråga Ringliniens spårvägsförare. Då får man veta allt man behöver veta och mer därtill. Medlemmarna är mycket kunniga och väl pålästa.

Klicka här för denna artikel som pdf

En loge som längtar hem till Mölndal

Logen nummer 127 Kvarnbyn av ordenssällskapet Odd Fellows bildades redan 1954 och lyckades med det mesta, dock med undantag för uppgiften att finna lämpliga lokaler i Mölndal. Många lovande verksamheter härute i Mölndal har efter en tid hamnat i Göteborg. Så blev det också med Odd Fellows, men logen Kvarnbyn vill komma hem till Mölndal.

Inbördes hjälp och bistånd

Märket för logen nummer 127 Kvarnbyn visar Mölndalsfallen i gången tid.

Märket för logen nummer 127 Kvarnbyn visar Mölndalsfallen i gången tid.

Odd Fellows är ett ordenssällskap för inbördes stöd och hjälp. I en tid, då ”sociala skyddsnät” antingen inte fanns eller var synnerligen grovmaskiga, måste folk slå sig ihop och sörja för sin välfärd själva och tillsammans. Skråna hade stor betydelse även i sådana frågor, men folk hade svårt att komma in i skråna. De, som hamnade utanför, valde kanske i stället att gå med i Odd Fellows. Genom bröderna i Odd Fellows kunde man få både understöd och nytt arbete, om man blev arbetslös. Begravningar var (och är) kostsamma tillställningar. Odd Fellows kunde hjälpa till med begravningen. Samhället har tagit över det mesta av dessa uppgifter, men vem behöver inte vänner och stöd från vänner i prövningar? Vännerna från Odd Fellows ger detta stöd. Man håller alltid noga reda på vem som är frisk och vem som är sjuk. Sjuka bröder får besök. Vid en begravning nyligen kom bara sex släktingar men inte färre än nitton ordensbröder.

Budord om socialt arbete

I ordenslokalerna står under en gudssymbol (en trehörning med det allseende ögat och ljusstrålar) ordenssällskapets budord: ”Vi befalla eder att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda, uppfostra de föräldralösa”. Allt detta låter ju väldigt arbetskrävande, men vardagens verklighet är sällskaplig samvaro och vänners omsorg om varandra. Ordenssällskapets kännetecken är tre länkar, som hakar i varandra och hänger samman. Namnet låter ana, att ursprunget finns i den engelskspråkiga världen. I England fanns Odd Fellows redan på 1700-talet. Därifrån spred sig ordenssällskapet i första hand till USA men även till många andra länder, däribland Sverige. Logen i Malmö var den första i vårt land.

Lokalfrågan svårlöst

Styrelsen för logen nummer 127 Kvarnbyn.

Styrelsen för logen nummer 127 Kvarnbyn.

År 1952 var tiden kommen för Mölndal. Rolf Lindau, själv logemedlem, har sammanställt uppgifter ur protokollen. Först bildades en förening. Dess första möte hölls i restaurang Gillet vid Frölundagatan (nuvarande Brogatan) i Mölndal. Lindau skriver: ”Det mest brännande problemet var lokalfrågan, vilken vid detta tillfälle inte kunnat lösas. Man förskräcktes dock inte, utan räknade med att tillfälligt få hjälp av Odd Fellows i Göteborg.” I en tidningsnotis berättas om hur föreningen ombildades till loge 1954. Avslutningsvis läser vi: ”Intill dess den nya logen får ordnat sin lokalfråga i Mölndal förläggs dess sammankomster till ordenshuset vid Vasagatan.” (Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning 29/3 1954). Sedan dess har 62 år hunnit förgå, men logen nummer 127 Kvarnbyn finns fortfarande kvar i ordenshuset vid Vasagatan, långt från Mölndals kvarnby. Här har man haft det bra, men man har ändå anledning att överväga andra lösningar.

Finklädda medlemmar

Man har hela tiden hyst en önskan om att skaffa sig en möteslokal i Mölndal. Ordenshuset skall nämligen hysa många loger. Ibland kan det vara svårt att bereda rum för alla. Till råga på allt har man svårt att finna parkeringsplatser i närheten av Ordenshuset. Visst kan man åka spårvagn, men många logebröder drar sig för detta. På mötena skall man nämligen vara klädd i svart kostym. Kommer man i svart kostym till spårvagnen, kan man i våra dagar lätt bli hånad eller på annat sätt trakasserad. Medlemmarna har fått höra ett och annat. De drar sig därför för att åka spårvagn. En bra lokal med parkeringsplatser önskas! Plats för 60 medlemmar behövs. Så många är man nu. Som mest har bröderna varit omkring 150.

Kvarnbyn drar

Ordenshuset vid Vasagatan var tänkt som en tillfällig lösning för logen nummer 127 Kvarnbyn, men logen är kvar där ännu efter 62 år.

Ordenshuset vid Vasagatan var tänkt som en tillfällig lösning för logen nummer 127 Kvarnbyn, men logen är kvar där ännu efter 62 år.

Ronny Eliasson och Rolf Lindau besökte mig för att lämna över uppgifter om logen. Då kom den eviga lokalfrågan upp. Jag började rabbla upp alla ställen inom Mölndals stad, där jag hade varit och hållit föredrag en eller annan gång. De båda vännerna blev genast intresserade och bad mig att skriva ner dessa ställen. Helt klart skulle man gärna vilja flytta över till Mölndal. Fastän medlemmarna numer bor både här och var i Västsverige, är mölndalsborna många. Kunde man komma till ett ställe med lägre hyra, skulle man kunna skänka mera pengar till välgörenhet. För närvarande skänker man pengar till kvinnojouren, och man är angelägen om att kunna ge mera i bidrag till denna och andra ömmande verksamheter. Odd Fellows kommer att medverka i kulturnatt i Mölndals kvarnby. Under hösten har man ett möte i Kråkans restaurang. Den gamla kvarnbyn utövar stark dragningskraft på bröderna. (Även systerloger, Rebeckaloger, för kvinnor finns förresten.) Förhoppningsvis hittar logen nummer 127 Kvarnbyn hem till Mölndal förr eller senare. Möjligheterna ökar hela tiden. När jag räknade upp samlingslokaler, slog det mig, att nästan alla hade tillkommit efter 1954. Själv är jag ett år yngre än föreningen och ett år äldre än logen. Man förundras över hur mycket som har hänt i Mölndal under min och logens tid.

Klicka här för denna artikel som pdf

Margareta Leijonhufvud uppmärksammad på Gräfsnäs

Margareta Leijonhufvud har återvänt till Gräfsnäs. Hennes far ägde denna egendom, och på hennes tid fanns slottsbyggnaden på ön Loholmen ute i sjön Anten. Hon föddes (förmodligen) 1516. (På den tiden höll man inte så noga reda på årtalen som senare.) År 1536, 20 år gammal, blev hon gift med Gustaf Wasa, Sveriges konung.

Drottning med förtroende

Margareta Leijonhufvud med drottningkrona, riksäpple och spira.

Margareta Leijonhufvud med drottningkrona, riksäpple och spira.

Han var dubbelt så gammal som hon, men han var ännu en man i sin fulla kraft. Under de femton år, som deras äktenskap varade, födde hon tio barn, av vilka åtta uppnådde vuxen ålder. År 1551 avled drottningen, och konung Gustaf blev änkling. När sorgeåret hade gått, gifte han om sig. Den nya drottningen hette Katarina Stenbock och hade även hon hämtats ur högfrälset. Gustaf Wasa tyckte av allt att döma om sin drottning och hade förtroende för henne. Hon fick sköta mycket. Emma Hagström Molin har skrivit en djuplodande uppsats om denna älskade och högt betrodda drottning. (Se Emma Hagström Molin, Margareta Leijonhufvuds drottningskap, artikel i: Historielärarnas Förening, Årsskrift 2006, s. 9-24.) Kungar, kejsare och furstar hade i många fall älskarinnor, men Gustaf Wasa höll sig till sin gemål i stället. Detta är en av förklaringarna till drottningens täta havandeskap.

Prinsessan Desirée avtäckte

Drottningens porträtthuvud från sidan. Foto: Lars Gahrn.

Drottningens porträtthuvud från sidan. Foto: Lars Gahrn.

År 2016, femhundra år efter hennes födelse, avtäcktes ett porträtthuvud, som visar drottningen med krona, i Gräfsnäs slottspark. Denna skulptur har utförts av konstnärinnan Britt-Marie Jern, och den avtäcktes på nationaldagen av prinsessan Desirée, numera friherrinnan Silfverschiöld och bosatt på Kobergs slott inom landskapet. Prinsessan räknar själv släkt med drottningen. Skriver jag så mycket, kan ni själva räkna ut, att även vår konung, vår kronprinsessa och vår arvprinsessa är sentida avkomlingar till drottning Margareta Leijonhufvud och Gustaf Wasa. Fem duktiga döttrar blev bortgifta i Tyskland och födde många barn, som blev gifta med konungar och furstar och spred Wasa-anorna över världen (framför allt över Tyskland). De tre manliga avkomlingarna var dock mindre lyckosamma. Wasa-ätten blev visserligen konungaätt i både Sverige och Polen men utdog på svärdssidan i bägge länderna. Även Brahe-ätten, nära besläktad med Wasarna, är utdöd på svärdssidan, men på spinnsidan är Wasa-ättlingarna otaliga.

Många ättlingar till drottningen

Margareta Leijonhufvuds mest bestående insats är utan tvekan hennes många avkomlingar. Alla svenska regenter (konungar och regerande drottningar) har på ena eller andra sättet varit Wasaättlingar med ytterst få undantag. Dessa undantag är Fredrik I, Karl XIV Johan och Oscar I. Fredrik I och Oscar I var dock bägge gifta med en Wasaättling, nämligen i ena fallet drottning Ulrika Eleonora den yngre och i andra fallet drottning Josefina. Alla dessa Wasaättlingar (med undantag för Erik XIV) kan räkna drottningen bland sina stammödrar. (Gustaf Wasa fick Erik XIV i sitt första äktenskap med Katarina av Sachsen-Lauenburg.)

Res fler statyer!

Julia Källhult vid Margareta Leijonhufvuds porträtthuvud. Foto: Lars Gahrn.

Julia Källhult vid Margareta Leijonhufvuds porträtthuvud. Foto: Lars Gahrn.

Kungastatyer har vi många, men har vi tidigare haft några drottningstatyer? Jag blir lätt förfärad, när jag sitter här och går igenom våra drottningar i mina tankar. Allt vi har är ett stort porträtthuvud av drottning Viktoria vid Solliden på Öland. På 1500- och 1600-talen hörde det till, att man skulle avbilda man och hustru som liggande skulpturer på gravtumban. På så vis har vi liggande skulpturer av Katarina av Sachsen-Lauenburg, Margareta Leijonhufvud och Katarina Jagellonica, (alla tre i Uppsala domkyrka). Under 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet, när man började resa statyer av kungar och andra stormän, har man inte intresserat sig för drottningarna. Två porträtthuvuden har vi. Huvudet i Gräfsnäs slottspark är nummer två. Vi har all anledning att visa Gräfsnäsborna all heder för deras insats. Tyvärr har denna insats inte uppmärksammats så mycket som den borde. Jag fick veta, att invigning skulle ske tack vare att jag träffade Julia Källhult, som är verksam i Gräfsnäs, på Lödöse medeltidsdagar. Jag har inte sett några tidningsartiklar av händelsen. Därför har jag skrivit dessa rader. Gräfsnäs är en sevärdhet rikare.

Fontän invigdes

Under Gräfsnäs slottsspel, lördagen den 16 juli, invigdes en fontän i slottsparken av Erik Samuelsson från Antens nätverk. Här i Gräfsnäs finns mycket och anordnas mycket. Många arbetar för att vidareutveckla slottsparken. Gräfsnäs har länge varit ett viktigt utflyktsmål. Alltifrån 2016 finns ytterligare två sevärdheter. Åk till Gräfsnäs – gärna med Anten-Gräfsnäs museijärnväg.

Klicka här för denna artikel som pdf